10.nädal 2024

Esmaspäev, 4.märts:

Keskkonnateenused on alustanud kevadiste koristustöödega. 

Täna külastas Miki lasteaeda lõvi Leo koos abiliste ja töövarjuga.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on andnud Voglers Eesti OÜ-le loa paekivi kobestamisest lõhketöödega, et rajada tehnosüsteemide kraave vahetult Keila naabruses,  Valkse külas, Arutamme objektil. Töid tehakse vastavalt MSM OÜ tellimustele.  Lõhketöid teostatakse perioodil 4.-15. märts 2024 ajavahemikul 09.00 – 19.00. Lõhketööde ohutsoon inimestele on 200 meetrit. Ohutsoon on turvatud ja märgistatud ohutussiltidega. Vajadusel paigaldatakse ohutuse tagamiseks lisaks kildude laialipaiskumist takistavad lõhkematid. Lõhkamise ajaks on ligipääsuteedele paigutatud valvurid, kes blokeerivad sisenemise ohualasse. Lõhketöödega võib kaasneda mõne sekundilise kestvusega tuhmi heli ja vähesel määral tajutavat seismikat. 

INFO HOIATUSSIGNAALIDE KOHTA:

Esimene signaal – HOIATUSSIGNAAL – üks pikk vile ca 5 sekundit. Esimene signaal antakse pärast lõhkeaukude laadimise lõpetamist. Isikud, kes pole seotud lõhkamistöödega, peavad väljuma ohutsoonist.

Teine signaal – LÕHKAMISSIGNAAL – kaks pikka vilet, kumbki ca 5 sek. Selle signaali järel saadab lõhkemeister süüteimpulsi lõhkevõrku. Toimub lõhkamine.

Kolmas signaal – LÕPUSIGNAAL – kolm lühikest vilet. Lõpusignaal antakse pärast lõhkamistööde lõppu. Enne lõpusignaali andmist ei tohi valvurid lahkuda oma valvepostilt ega keegi siseneda ohutsooni.

Keila Koolis toimus inglise keele e-katseeksam 9.a klassile 9. klasside eesti keele proovieksam toimus 4.-8. märtsil ainetundide ajal.

Teisipäev, 5.märts:

Linnavalitsuses toimus menetluses oleva Lidli kaupluse ehitusloa avalikkuse kaasamisüritus ja projekti tutvustus linnavalitsuse saalis. Lidl  hoone ja parkimisala on kavandatud kunagise Keila Gümnaasiumi asukohale. Projekti tutvustasid LIDL  poolt arhitekt Karina Mamontova ja projektijuht Robert Mirski. 

Keila kultuurikeskuses on märtsi lõpuni TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tekstiili eriala üliõpilastööde näitus.

Keila KK alustas Rahvaliiga kohamänge, kui täna  võõrustati kaheksandikfinaali avamängus Altius/Play Arenat ja kaotati 64:81.

Utilitase tellitud helikopter lendas üle Keila, et kaardistada soojatorustike lekkeid. Pildistamiseks on oluline päikesevalguse puudumine, mistõttu toimuvad lennud peale päikese loojumist vahemikus kell 20-23. Kogu linna soojusvõrgu pildistamiseks lendab helikopter üle ühe koha orienteeruvalt kolm korda, mis tähendab, et ühes asukohas on kuulda helikopteri häält ligi 15 minutit. Lennud toimuvad 300–400 m kõrgusel. Utilitas vabandab ebamugavuste pärast, mis võis tekkida helikopteri hilisõhtuste lendude pärast.

Audentese erakooli 11. klassi õpilased ning Keila Kooli põhikooli vilistlased Karl Lillimägi ja

Kermo Sepik korraldasid 5.-6. märtsil 5.- 8. ning 9.-12. klasside õpilastele ja õpetajatele kooli spordisaalis korvpalli viskevõistluse. Mõlemal päeval läks loosi üks pilet Keila Coolbeti kodumängule.

Kolmapäev, 6.märts:

Rukkilille lasteaias oli täna mälumäng “Mõttemadin”. Osales 13 võistkonda kõigist Keila lasteaedadest. Pärast tasavägist 21-le küsimusel vastamist selgus lisaküsimuste abil võitja Miki lasteaia Kapsausside võistkond. PILDID

Keila linnapea kabinetis toimus Harju Maakonna laulu ja tantsupeo „Meie vägi“ korraldustoimkonna koosolek.

Kultuurikeskus kuulutas välja 22.aprillil algava registreerumise 25.mail toimuvale Keila Päeva laadale.

6.- 7. märtsil toimus Viimsi Artiumi suures saalis konkursi “Parim Noor Instrumentalist 2024” eelvoor Loode- Eesti regiooni viiuliõpilastele. Keila muusikakooli osalejad tulid kõik laureaatideks ning pääsesid edasi üleriigilisele konkursile, mis toimub 23. märtsil MUBA-s. I vanusegrupp – Ita Riin Habakukk II koht ( õp Leena Laas, km Kairi Vavilov);  Adele Pormeister III koht ( õp Leena Laas, km Kairi Vavilov); Säde Johkem III koht ( õp Ann Meeta Teppo, km Eva Teppo). II vanusegrupp – Sebastian Kuurme I koht ( õp Leena Laas, km Kairi Vavilov); Mirabel Plamus II koht ( õp Leena Laas, km Kairi Vavilov); Karola Naber II koht ( õp Ann Meeta Teppo, km Eva Teppo); Eliise Lisanna Pärnpuu III koht (õp Ann Meeta Teppo, km Eva Teppo).  III vanusegrupp – Piibe Paalaroos III koht ( õp Leena Laas, km Kairi Vavilov). IV vanusegrupp – žüriilt  maksimumpunktid sai Naomi Abigail Lydia Blowers I koht ( õp Leena Laas, km Kairi Vavilov).

Keila Coolbet kaotas Eesti – Läti ühisliigas kodumängus Riia VEFile 72:77.

Linnavalitsuses toimusid promenaadi töökoosolek, Keskväljaku taastusremondi tööde koosolek.

Neljapäev, 7.märts:

Keila Linnavalitsuse 136.istung 7.märtsil 2024.

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest 2024. aastal kogukonna tegevustoetust 40 000 eurot  ja kogukonna projektitoetust 17 000 eurot. Projektitoetust maksti 16-le taotlejale, neist enim, 4050 MTÜ-le Kultuurikeeris lastekaistepäeva sündmuste korraldamiseks ja 3000 eurot Hoovilugude päeva „Aja väravad“ korraldamiseks. Tegevustoetust eraldati 7-le taotlejale, enim, 5000 eurot MTÜ-le Lääne-Harju Lasterikkad.

Linnavalitsus kooskõlastas Keila linna ja Saue valla vahelise kokkulepe teksti munitsipaalkooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse vastastikuseks kompenseerimiseks, mille kohaselt alates 1. septembrist 2024 kolme aasta kestel toetatakse vastastikku oma rahvastikuregistrijärgsetest elanikest õpilaste õppimist naaberomavalitsuse munitsipaalkoolides tasudes õppekoha tegevuskulu 150 eurot kuus õpilase kohta.

Võttes arvesse Keila Lasteaed Miki hoolekogu ettepanekut kinnitas linnavalitsus Miki lasteaia Võililled aiarühma täituvuse ülemise piirnormi alates 1.08.2024  22 last, Karikakra ja  Meelespeade sõimerühmas 15 last.

Alates 1. augustist 2024 ei komplekteerita enam Päevalillede rühma (rühm Ukraina lastele) seoses Koolieelse lasteasutuse seadusele mittevastavate õppe- ja kasvatustöö tingimustega. Lasteaed soovib anda rühma lastele tavarühmades paremaid võimalusi eesti keele õppeks ning integreerumiseks eestikeelsesse ühiskonda. Hetkel on rühma nimekirjas 18 last, kellest 6 last läheb sügisel 1.klassi. Ülejäänud 12 erinevas vanuses last paigutatakse Keila linna lasteaedade erinevatesse rühmadesse.

Keila Linnavalitsuse vaatas avalikustamisele suunamiseks üle eelnõu, millega antaks kogu Tallinn-Paldiski maanteed ja Põhja tänavat ühendavale tänavale nimi Põhjakaare tänav.

Linnavalitsus vaatas avalikustamisele saatmiseks üle eelnõu  Kruusa tn 9a asuva alajaama katastriüksusele koha-aadressi muutmiseks. Uus aadress saab olema Harju maakond, Keila linn, Vaikne tn 42a.

Linnvalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila Linnavolikogu 18.12.2012 määruse nr 17 “Maamaksumäärade kehtestamine” kehtetuks muutmise kohta, kuna alates 01.01.2024 kehtivad uued Keila linnavolikogu poolt kehtestatud maamaksumäärad.

Linnavalitsus saatis Keila Linavolikogu menetlusse Keila linna üldplaneeringu kehtestamise ja eelmise, 2002.aastal üldplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõu. Keila linna üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele, mis üldplaneeringu kehtestamise ajaks ei ole vastu võetud ega kehtestatud. Kui algatatud, kuid vastuvõtmata detailplaneering ja üldplaneeringus sätestatud tingimused on vastuolus, kaalub ja analüüsib Keila Linnavalitsus algatatud detailplaneeringu sobivust keskkonda igal üksikjuhul eraldi, arvestades nii õiguskindluse põhimõtet kui ka õiguspärast ootust ja avalikku huvi. Keila Linnavolikogu algatas Keila linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 27.märtsil 2018. Planeeringu koostamise korraldaja oli Keila linn koostöös konsultandiga OÜ Entec Eesti. Keskkonnamõju strateegilise hindamise viis läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. Info üldplaneeringu valmimise protsessi kohta, seletuskiri, joonised ja lisad on leitavad Keila linna kodulehelt https://keila.ee/menetluses-uldplaneering/

Linnavalitsus andis loa Haapsalu mnt 35 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks ehitisregistris ehitusteatises märgitud tingimustel. Projektiga on kavandatud olemasoleva elamu madala kelpkatuse asendamine madala viilkatusega. Välisseinad soojustatakse ja krohvitakse.

Linna jõudsid uueks hooajaks Hoog rendi tõukerettad.

7. märtsist kuni 10. aprillini on kõigil võimalus esitada oma lemmik õpetaja, koolijuht, õppejõud või haridustegu Haridusministeeriumi aasta õpetaja konkursile. Laureaadid kuulutatakse välja 5. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas toimuval aasta õpetaja galal. LOE JUURDE

Reede, 8.märts:

Rahvusvaheline naistepäev.

Keila Leht õnnitleb naistepäeva puhul ning tervitab ka kangastelgedel kudumise ringi ja Sipsiku lasteaia maja nende 60.sünnipäeval. Uudistes lõhketöödest Valkses, Lidli kauplusest, taliujumise kohtadest, koduaia elurikkusest ning lemmikloomade kiibistamisest ja steriliseerimisest. Ajaloo rubriigis meenutatakse märtsipommitamist, muuseumivaramu jätkab Keila apteegi ajalooga. Tegija on Kristo Mägi.

Noortekeskuse korralduses alustas Keila Kooli arvutiklassis Unicorn Squad PRO – TASUTA IT-kursus (enda e-poe loomine) 16-19aastastele tüdrukutele.

On Keila Kooli gümnaasiumisse sisseastumiskatsetele registreerimise tähtaeg.

Miki lasteaias läheb Võilillede rühm üle 1+2 süsteemile (sellega jääb Mikisse veel üks 2+1 süsteemis rühm).

Harju Maakonnaraamatukogu galeriis on uus näitus. Täna avati päeval Haapsalu Kutsehariduskeskuses lõputunnistuse saanud tekstiilkäsitöö ja kangakudujate eriala lõpetanud kümne õpilase tööde valiknäitus „Lõim“. Kursuslaste juhendajad olid Tiina Laiva, Marju Heldema, Janne Muuli, Aile Nõupuu ja Merike Lond. PILDID

Gümnaasiumi matemaatika olümpiaadil saavutas Keila Kooli 10 klassi õpilane Karl Altermann 3.-4. koha. Keila Koolist osalesid veel Johanna Viktoria Jõe, Emma Marii Randpere ja Martin Lillemets. Kõigi õpilaste õpetaja on Andres-Aare Tooming.

Tänasel lillelisel NAISTEPÄEVAL oli Sipsiku maja lastel võimalus näha Nipitiri nukuteatri vahvat etendust “Põrsaproua pannkoogipidu”. Etenduses oli palju toredaid tegelasi, veidikene võluväge, lõbusaid laule ja loomulikul üks õpetlik iva. VAATA

Laupäev, 9.märts:

Keila Coolbet pidi Riias mängides vastu võtma kaotuse Läti Ülikoolilt 79:74.

Eesti noorte siseMV vibuspordis tuli  meistriks U15 sportvibus Märt Gross. Keila linna veel kaks meistritiitlit: U18 vanuseklassis sportvibus Johanna Viktoria Jõe ja Paul Hanni U21 vanuseklassis plokkvibus.

Kolm Keila medalimeest Keila Ookamist üle kolmesaja võistlejaga Rahvusvahelisel Tallinn Judo Cup il. Pronksile maadlesid Edvin Ljunjov, Norman Eesmäe ja Hugo Dominik Koronen. Palju õnne medalimeestele. Võistluste tase oli harukordselt kõrge ja kohal mitmete riikide judokad.

Pühapäev, 10.märts:

Suusasarja viimaseks etapiks on suusatatav pinnas juba sedavõrd õhukeseks sulanud, et võistlemiseks oleks tarvis juba väga odavat suuska, seega asendub suusatamine jooksuga Keila staadionil pühapäeval 10. märtsil kl 11-st alates. 2011 ja nooremad võistlevad 300-m distantsil ning vanemad 600-m distantsil. St, et edasi pääsemiseks joostakse staadionil vastavalt kas üks või kaks ringi.

Täna on Eesti rallilegendi Toomas Dieneri juubel – 80. Loe SIIT ja SIIT

Keila Sotsiaalkeskuses on kangakudumise ringi näitus “Tänased tegemised”. Ring saab 10.märtsil 60-aastaseks.

Eelmine 9.nädal 2024

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content