11.nädal 2023 Keilas

Esmaspäev, 13.märts:

Toimus Keila Kooli hoolekogu koosolek, kus peamisteks teemadeks oli kooli kodukorra uuendatud versiooni tutvustamine ja sellele arvamuse andmine, ülevaade gümnaasiumi õppekava arenduse  hetkeseisust ja toitlustamisega seotud teemad. 

Kultuurikeskuses linastus uus film “Taevatrepp” – kirjanik ja režissöör Mart Kivastiku autorifilm, mis põhineb režissööri 2019. aastal ilmunud samanimelisel romaanil. “Taevatrepp” on lugu ajast ja muusikast, sõprusest ning armastusest ja surmast, elust tänapäeval ja 70ndate lapsepõlves. Lugu saab alguse, kui oma viimsel hingetõmbel usaldab kunstnikust sõber filmi peategelasele Uule saladuse, kuidas käia minevikus. Uu on insener ja imedesse ei usu, aga trikk toimib. Minevikus on mõnus, igavene suvi, pikad juuksed, tüdrukud ja Jenkki näts. Tema päriselus on sügis, sõbrad on kibestunud, tüdrukud abielus ja isa raskelt haige. Kõige lõpuks peab Uu siiski otsustama, millises ajas oma elu edasi elada – mineviku suves või oleviku sügises. Ajarändajast Uud kehastab täiskasvanuna Mait Malmsten ning noorena Timotheus Sammul. Teistes rollides teevad kaasa Raivo Trass (sõber Georg), Ivo Uukkivi (noor Georg), Rita Raave (Georgi abikaasa Ruth), Harriet Toompere (Uu abikaasa Tiuks), Tõnu Oja ja Kaarel Pogga (Uu sugulane Paul), Kersti Heinloo ja Lena Barbara Luhse (Pauli pruut Ülle), Kaie Mihkelson (Uu ema), Voldemar Kuslap (Uu isa), Külli Teetamm (noore Uu ema), Hannes Hermaküla (noore Uu isa), Taavi Teplenkov ja Rasmus Ermel (Uu sõber Doktor) jt.

Haapsalu mnt 25 kinnistu on märgistatud seal asunud hoonete ajaloost kõneleva sildiga.

Teisipäev, 14.märts:

Emakeelepäev.

Keila Sotsiaalkeskuses oli emakeelepäeval külas on ajakirja “Naisteleht” tegevtoimetaja Vilve Torn.

Vikerkaare lasteaias tähistati emakeelepäeva traditsioonilise luulehommikuga. PILDID Lugemispesa töögrupi eestvedamisel toimus Vikerkaare lasteaia mõlemas majas traditsiooniline emakeelepäevale pühendatud luulehommik „Igal pool on tähed”. Lapsed esitasid perega koos välja valitud luuletusi nii saalis kui rühmades. Luuletusi esitati nii ühekaupa, kahekesi kui suurema grupiga. Kodudes perede poolt valitud, vormistatud ja lastele selgeks õpetatud luuletustest valmisid kaunid luuleraamatud, mida peagi valmivas näitusealas eksponeeritakse. Luuletusi esitati nii Vikerkaare maja saalis, Sipsiku maja muusikakambris kui kõikides rühmades. Luulehommiku õnnestumise eest hoolitses Lugemispesa töögrupp koostöös rühma õpetajate ja muusikaõpetajatega. Lasteaed tänab ürituse korraldajaid, samuti nii väikeseid kui suuri osalejaid ja abistajaid. Soojad tänusõnad peredele koostöö eest! Tähti märkas kõikjal – nii esinemas, saali kardinatel kui lõunasöögi menüüs…

Miki lasteaias tähistati samuti emakeelepäeva. Tegevused toimusid rühmades, kaasati peresid. Iga laps esines oma rühmakaaslastele oma emakeeles. Seega sai kuulda eesti-, vene- ja ukrainakeelseid luuleridu. 

Keila Koolis tähistati emakeelepäeva ainetundides emakeelepäevale pühendatud loovülesannete tegemisega.

Keila Koolis oli lennupulm.

Kolmapäev, 15.märts:

Koostöös Eesti Pauglasabiga alustas Keila noortekeskuses MindSpring porgramm, mis on suunatud Ukraina kodanikele!  Эстонская рада по делам для беженцев (Eesti Pagulasabi) ждет  молодых людей в возрасте 9-14 лет для участия в программе MindSpring в Кейласком Mолодежном центре. Начало группы 15.03.2023 в 15.00, группа будет встречаться восемь раз в течение двух месяцев. Одна встреча длится 2 часа. Программа MindSpring — это групповая программа для беженцев, которая помогает справиться с трудностями в новой и чужой стране. Программа MindSpring для Детей направлен на укрепление чувства личности, положительного представления о себе, знания своих чувств и понимания того, как ими регулировать, а также осознанного понимания того, как лучше всего с ними справляться. Наконец, групповые встречи дают ценный опыт и укрепляют веру в себя. Также важно, что создаются отношения с другими детьми, находящимися в аналогичной ситуации. Подробнее о программе можно прочитать здесь. https://www.pagulasabi.ee/ru/programma-mindspring

Для участия необходима регистрация! https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe2pgtgZ9M3zj…/viewform

После регистрации мы свяжемся с вами для подтверждения участия вашего ребенка, так как количество мест ограничено.

Keila Muusikakooli vaskpilliõpilased Paldiskis loode regiooni konkursil. Tulemusi: I vanuserühm Magnus Raal  III koht (õp Valdo Rüütelmaa, km Valdo Rüütelmaa), III vanuserühm Pärt Paalaroos  II koht (õp Rait Erikson, km Eva Teppo).

Rukkilille lasteaia järjekordne pakendireis Sotsiaalkeskusesse, kuhu seekord kotte ära viima läksid Mesilased! Valmis kerad ja kogutud pakendeid täpselt nii palju kui lapsigi. Täname kõiki usinaid korjajaid ning anname teada, et korjame aga edasi! Helve võttis aga jälle nagu ikka lapsed rõõmsalt vastu ja ajas paar sõna juttugi. Ootame aga uusi vaipu!

Keila Kooli tantsijad XIII Harjumaa noorte laulu- ja tantsupeo eelproovis Kose Kultuurikeskuses. Osalevad tantsijad 1. ja 2. klass (II proov).

Neljapäev, 16.märts:

Keila Linnavalitsuse 79.istung 16.märtsil 2023.

Linnavalitsus määras Keila linnas moodustatava Tammiku tee, Pähklisalu tee ja Arutammiku tee ruumikuju.

Linnavalitsus kiitis kooskõlastusringile saatmiseks heaks Uus-Paldiski tee 4 ärihoone projekteerimistingimused olemasoleva ärihoone lammutamiseks ja uue projekteerimiseks teiste omasuguste vahele. Tingimustega nähakse ette mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda sobitumine. Projekteerimistingimuste järgi on kavas kinnistule määratud projekteerida kaubandushoone asemele ärihoone – ristkülikuline hoonestusala nihutatuna paralleelseks Uus-Paldiski tee 4 ja Uus-Paldiski tee 2 vahelise loode-kagusuunalise piiriga, krundi piirile mitte lähemale kui 4 m. Vaata Lisa 1 hoonestusala. Hoone suurim ehitisealune pindala 2100 m2 ja suurim suhteline kõrgus 9 m ümbritsevast keskmisest projekteeritud maapinnast.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimisest linnavalitsusele täitevorgani või ametiasutusena.

Keila Linnavolikogu menetlusse saadeti otsuse eelnõu  Mittetulundusühingus Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik osalemise lõpetamisest. MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik asutamiskoosolek toimus 28. jaanuaril 2002. Asutamislepingule kirjutasid alla Elva, Haapsalu, Jõhvi, Kallaste, Keila, Kuressaare, Paide, Paldiski, Põltsamaa, Pärnu, Türi ja Võru linnapea ning Otepää vallavanem. MTÜ-na on võrgustik registreeritud 31.mail 2002. 2019. aastal muudeti võrgustiku logo ja nimetust – Eesti Tervislike Linnade Võrgustikust sai Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik. 20 tegutsemisaasta jooksul on korraldatud erinevatel teemadel konverentse, koolitus- ja koostööseminare, projekte, sügiskoole, üldkoosolekuid jne. Eesmärgiks on olnud tervisliku linna/valla põhimõtete levitamine ja rakendamine, koostöö tervisearengu- ja edendamise organisatsioonidega ning tervisekäitumise kujundamine ja tervisliku elukeskkonna kujundamisele kaasaaitamine. Muutusi omavalitsuste tegevuses ja prioriteetide seadmises on toonud kaasa haldusreform,  omavalitsusliitude ja arengukeskuste uued töösuunad, kohalikud valimised, aga ka arengud tervisedenduses, mida suures ulatuses on eest vedanud Tervise Arengu Instituut koostöös maakondlike tervisenõukogudega. Tänaseks on huvi võrgustiku tegevuse vastu langenud, eestvedamine on passiivne ja samasisulisi eesmärke täidetakse muul viisil. Samuti sisaldavad paljude kohalike omavalitsuste arengukavad, sh Keila linna oma, juba olulises mahus tervisedenduslikke tegevusi ja panustamist tervislikku elukeskkonda. Kuna liikmesomavalitsused ei ole enam aktiivsed panustajad ega huvitatud võrgustiku tegevuse jätkamisest, siis edastati 23. veebruaril 2023 kõikidele ETOV liikmetele ettepanek MTÜ tegevuse lõpetamiseks.

Keila Linnavalitsuse  muutis oma 2.03.2023 korraldust Tammiku tee 4 detailplaneeringu alusel moodustatavate kinnistute enampakkumisest ja müügitingimustest, kaotades osavõtutasu. Tagatisraha 16 000 eurot peab olema endiselt laekunud hiljemalt 25. aprillil 2023. a kell 10.00 kohtutäitur Mati Kadak arvelduskontole EE721010010127566012.

Ajavahemikus 15.-22.03 viibivad Keilas Barsbütteli  vahetusõpilased.  Õpilasi võõrustavad meie kooli saksa keele õppijad 7.-9. klassideni ja üks 11. klassi õpilane. Täna võtsid külalised vastu linnapea Enno Fels ja abilinnapea Eike Käsi. Neljapäeval 16.03 ja reedel 17.03. külastavad õpilased ka oma võõrustava õpilasega mõnda ainetundi. koolivälisel ajal on kavas Keila päev, Tallinna päev, Tartu päev ja ka looduse päev – kuhu minnakse, vaadatakse ilma järgi.

Abilinnapea Eike Käsi osales Harjumaa tervisenõukogu koosolekul.

Noortekeskuses toimus Keila Kooli 3.-7.kl õpilastele Tartu Ülikooli liikumislabori koolitus õpilastest mängujuhtidele. Koolituse raames toimusid erinevad tegevused õues ja siseruumis.  Oli väga meeleolukas päev! Täname TÜ liikumislabori koolitajaid!

Eesti ühele legendaarseim mudellendur, Keila linna Teenetemärgi kavaler Aado Salumäe sai 85-aastaseks. Aado hakkas harrastama mudellennusporti 1951. a. Võru Pioneeride Majas Eino Kuke õpilasena, hiljem jätkas Endel Helme juhendamisel. Aado on tulnud ohimudelite ja raadio teel juhitavate mudelite klassis 40 korda ja vabalennus 1 korra Eesti meistriks. Vigurlennuklassis 3-kordne Baltimaade meistrivõistluste võitja. Võitnud 2008–09 raadio- ja elektriplaanerite klassis Soome karika. Meistersportlane aastal 1964. Kuulus 1958–88 Eesti koondisse. Juhatas 1954–61 Võru Pioneeride Maja ja 1962–75 Tallinna Pioneeride Palees mudellennuringi. Aastast 1991 on Aado Keila Mudellennu Klubi juhatuse esimees ja juhendanud Karjaküla tee ääres asuvas lennukis AN12 noori mudellendureid.

Reede, 17.märts:

Keila Leht kuulutab saabuvat kevadet. Esilehel MTÜ Toetuse juubelist. Uudistes väljakutsetest Keila Lehe kandes, emakeeltest, Keila ja Ohtu vahelise metsa korrastustöödest, üldplaneeringust, eesti keele kursusest, linnalaagrist “Teeme koos”, muusikakoolist, rändlindudest, vabatahtlikust seltsilisest, tarvetrialist. Liikumisaasta puhul on juttu võrkpallist. Keila 85 raames: mosaiikmaal linnale. Muuseumivaramu jätkab Keila spordielu tutvustamisega. Tegija on Varmo Lindepuu. https://keila.ee/wp-content/uploads/2020/07/17.03.2023.pdf

Keila Koolis 67. lennu korraldatud Moeshow „Speculo“. Toetajad: Rahvusooper Estonia, E&T OÜ, Valgeranna Seikluspark, ÕF Vakru, ÕF PÕHI, ÕF Leilisellid, ÕF Vaimne Harmoonia, ÕF Marms, Maheleib, Keila Noortekeskus, Uuskasutuskeskus, Vihane Tihane, Keila Ehituspood, Valemivihik, Sõbralt Sõbrale, KangaDzungel, Roosta puhkeküla, Padise kastell, Mrs Waffle, Paekalda puhkekeskus, Keila Tarbijate Ühistu, Kadarbiku, Laternamatkad, SÄDE, Uisupark, Blender, Pult, Tallinna Teletorn, Sopser-Ehitus OÜ.

Sotsiaalkeskuses kandlekontserdil esines ansambel Peenid sõrmed.

On selgunud 2023. aasta sotsiaalala töötajate konkursile esitatud kandidaadid. Sotsiaalala töötajate konkursile esitati 13 kategoorias  kokku 227 nominenti, sh Keila linnast 4: Keila Sotsiaalkeskusest Maris Urgas hooldustöötaja kategoorias; Terje Leinberg tugiisiku ja isikliku abistaja kategoorias; Ljubov Käsper tegevusjuhendaja kategoorias ja Keila Linnavalitsus kohaliku omavalitsuse kategoorias (uus kategooria sellest aastast). Lisaks aasta tegevusjuhendaja kategoorias Reine Pajo Keila Haiglast.

Täna toimus Kiili Gümnaasiumis Liivide etluskonkursi Harjumaa piirkonnavoor, osalesid Kriselda Kisel ja Lisette Tarto. Kriselda sai eripreemia proosateksti lugemise eest. Kriselda õpetaja on Tiina Murdla.

Täna võõrustas Ensto Keila tehas TARK TÖÖSTUS 2023 konverentsi külalisi. Tutvustati tehase silikoonivalu protsesse, Pull-süsteemi, koostöörobotit Robi, uhiuut testimislaborit, LEAN tööriistu ja ka mõtteviisi, kuidas tööd teeme.  Samal ajal olid osad ENSTO juhid ja insenerid külastamas teisi innovaatilisi ettevõtteid. ENSTI täna korraldajaid Tööstusuudised.ee selle võimaluse eest ja huvilisi, kes külla tulid!

Keila TV avaldas sarjast Keila Kooli lood klipi „Einard Mändla“. Täispikk video Keila Visuaalmeedia blogis 👉 https://tinyurl.com/mps4j2z7  Neljandas loos kuuleme, mis põhjusel tuli Einard Mändla just Keilasse kooli tööle, kuidas vanas koolimajas pidi hommikuti aknalaualt lund pühkida ja miks tuleb siiani tema klassi sisenedes jalanõud ära võtta.

G4S noorteliigas on veebruarikuu poiste U18 vanuseklassi parim mängija on Tom Oskar Arro Keila Korvpallikoolist.

KK Keila lõpetas enda mängud Eesti-Läti ühisliiga põhiturniiril. Viimases kohtumises alistati võõrsil Valmiera 94:88 ning selles oli suur roll Eesti-Läti korvpalliliiga punktirekordit korranud Matej Radunical. Keskmängija arvele jäi kogu liiga punktirekordit kordavad 41 punkti. Sellele lisaks võttis ta 14 lauapalli ja jagas kolm korvisöötu. Tema takistamisel tehti 10 viga ning kasuteguriks märgiti uskumatuna tunduv 60.

Saku Muusikakoolis toimunud Loode- Eesti regiooni vanema astme klaveriõpilaste konkursil said Keila Muusikakooli õpilased väga häid tulemusi: II vanuserühm Jette Piibemann I koht (õp. Eva Teppo), Lenna Loog diplom (õp. Pille Parm). III vanuserühm Sofie Hramova diplom (õp. Diana Gromova), Kregor Kiirats diplom (õp. Tiina Kalvet), Maibel Laasma diplom (õp. Pille Parm), Marta Taklaja diplom (õp. Pille Parm). Kiitus osalemise eest: Emily Jeerik (õp. P. Metsson), Karlis Naber (õp. Diana Gromova), Linda Tamm (õp. Tiina Kalvet).

Laupäev, 18.märts:

Harjumaa Rahvarõiva Nõuandekoda korraldab Harjumaa Muuseumi raamatukogus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna metallitöö meistri Indrek Ikkoneni  loengu „Etnograafilised ehted“

Pargimaja spordisaalis korraldab Keila Korvpallikooli U13 meeskonna mängu.

Keila Tervisekeskuse spordisaalis viib Pinksiproff läbi lauatennise võistluste Keila karikasarja turniiri.

Keila Aiandus- ja mesindusseltsi II korruse saalis on pookimise õppetuba. Õpetab oma ala meister Viljar Vahesaar.

Pühapäev, 19.märts:

Tervisekeskuses U14 poiste I divisjoni võistlused Keila KK vs Altius kell 11:00-15:00  ja U18 EMV mäng toimub kell 15:00.

Keila PÜ üldkoosolek kell 12 Keila Kultuurikeskuses. Päevakorras: 2022 aastaaruande kinnitamine,  Ülevaade 2023 kavandatavatest tegevustest. Põhikirja muutmise ettepanekute tutvustamine.  

Eelmine Keila Linnavalitsuse 79.istung 16.märtsil 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content