VEEMAJANDUS

Keila Linnavolikogu 31.08.2021 määrus nr 11 “Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine” 

Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 lisad:
Lisa 1 Keila linna ÜVK põhirajatiste skeem
Lisa 2 Investeeringute paiknemise skeem
Lisa 3 Investeeringute kava
Lisa 5 Vooluhulkade koondtabel
Lisa 6 Vee keemiliste analüüside tulemused
Lisa 7 Kanalisatsioonipumplate koondandmed
Lisa 8 Reoveepuhasti analüüside tulemused
Lisa 9 Veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem
Lisa 10 Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem

AS Keila Vesi on registreeritud kui äriühing, meie põhiülesanne on varustada umbes 10 000 elanikuga Keila linna puhta joogiveega ning koguda ja puhastada linna reovett. Koduleht: www.keilavesi.ee 
Hinnakiri: vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content