Helista: 679 0700
E, K, N 8-16.30 T 8-18.30 R 8-14

Linnuse tänava ehitusprojektide avalik esitlus

Kuupäev
6. juuni 2023
Aeg
17:30 - 19:00
Asukoht
Keila Linnavalitsus

Keila Linnavalitsus teatab, et Linnuse tn 3 ja Linnuse tn 5 ehitusprojektid on esitatud ehitusloa saamiseks. Arendaja koostab ühtlasi ka Linnuse tänava renoveerimisprojekti (kuni Tuula teeni ).

Linnuse tn 3 ja 5 elamute ehitus toimub vastavalt detailplaneeringule ja linna esialgne seisukoht on, et keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik. Linn on edastanud Keskkonnaametile, kui kaitsealuse pargi valitsejale, oma korralduse eelnõu seisukohavõtuks ja kooskõlastamiseks. Linna poolt koostatud keskkonnamõjude hindamise eelhinnangus jõuti järelduseni, et kavandatav ehitustegevus ei ole kooskõlas looduskaitsealuse Keila mõisa pargi kaitse-eeskirjaga. Seepärast tegi Keila Linnavalitsus Keskkonnaametile ettepaneku kaaluda pargi piiride muutmist, arvates pargi koosseisust välja Linnuse tn 5 kinnistu ja selle kinnistuga külgneva, kavandamisel oleva tänavaosa.

Dokumente ja ehitusprojekte vt.: Linnuse tn 3 ja 5, Keila

Muutuva piirkonna ehituslike visioonide tutvustamiseks toimub avalik koosolek 6. juunil kell 17.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis (Keskväljak 11). Koosolekul räägitakse Linnuse tn.3 ja Linnuse tn. 5 ehitusprojektidest ning renoveeritava Linnuse tänava eskiislahendusest.

Sildid: Keila linn
Eelmine Akordionist  Henry Zibo 

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content