LÕPETATUD

Keila Linnavalitsus võttis 15.09.2022 korraldusega vastu otsuse nr 2-2/235  „Keila linn, Haapsalu mnt 64 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine”, millega lõpetatakse Keila Linnavalitsuse 07.10.2021 korraldusega nr 291 algatatud detailplaneeringu koostamine Keila linna kinnistul  Haapsalu mnt 64 ja lähialal.

DP eskiislahenduse avalikku väljapanekut ega avalikku arutelu ei ole toimunud, planeeringut ei ole menetlemiseks esitatud.
DP koostamise eesmärk algatamise otsuse kohaselt oli muuta Keila Linnavolikogu 24.11.2014. a otsusega nr 38 kehtestatud Haapsalu mnt 64 kinnistu detailplaneeringut ja kavandada kinnistule 4 ridaelamu ning 2 ärimaa sihtotstarbega krunti ja tänava-ala (Rõõmu tänava pikendus), määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. DP  eesmärk oli vastavuses Keila linna üldplaneeringuga.

02.09.2022 esitas detailplaneeringust huvitatud isik – kinnistute omanik Keila Linnavalitsusele taotluse Keila Linnavalitsuse 07.10.2021 korraldusega nr 291 algatatud Keila linn, Haapsalu mnt  64 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.
Arvestades asjaolu, et DP menetlus on seiskunud ja ei ole jõudnud algatamisest kaugemale ning kinnistute omanik ei ole enam huvitatud detailplaneeringu koostamisest, on põhjendatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

DP lõpetamise korraldus on leitav SIIT.

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content