Linnavalitsus otsib ruume lasteaiale

Linnavalitsus kuulas ja kooskõlastas  täna (24.novembril 2022) lasteaia alusharidusteenuse osutamiseks kinnisasja üürimise hinnaküsimise informatsiooni.  Linnavalitsus ootab hiljemalt 19.detsembri kella 12.00-ks huvitatud isikutelt pakkumisi pakkumusi Keila linnas lasteaia alusharidusteenuse osutamiseks sobivate ruumide ning nende juurde kuuluva maa-ala üürileandmiseks vastavalt valdkonna spetsialistide poolt koostatud  7 rühmale sobivale ruumiprogrammile.

Lasteaia alusharidusteenuse osutamiseks kinnisasja üürimise hinnaküsimine

Keila Linnavalitsus teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada hiljemalt 19. detsembril 2022

kell 12:00 e-posti aadressil klv@keila.ee pakkumus Keila linnas lasteaia alusharidusteenuse

osutamiseks sobivate ruumide ning nende juurde kuuluva maa-ala (edaspidi lasteaed)

üürileandmiseks vastavalt valdkonna spetsialistide poolt koostatud ruumiprogrammile:

1. Üldnõuded:

1.1 Lasteaed 7-le rühmale ja orienteeruvalt 142-le Keila linna lapsele vastab lasteaia

pidamiseks kehtestatud õigusaktidele, sh ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri

29.05.2018 määrusele nr 28 „Puudega inimeste erivajadusest tulenevad nõuded

ehitistele“ ning Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrusele nr 131

„Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele,

sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ ja siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17

„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“;

1.2 Lasteaia siseruumid, kogupinnaga orienteeruvalt 2600 m2

, on sisustatud inventari ja

mööbliga.

1.3 Lasteaia maa-alal asub seadmetega sisustatud mänguväljak, pindalaga vähemalt 700

m2 (5 m2 lapse kohta).

2. Nõuded lasteaia 7 rühma rühmaruumidele:

2.1 igas rühmaruumis on olemas riiete kuivatusruum, inventariladu, lukustatav

koristusruum, garderoob, õpetajate WC.

2.2 rühmaruumid 5-le lasteaiarühmale-igas rühmas on arvestatud vähemalt 96 m2 ruumiga

24-le lapsele (1 lapse kohta vähemalt 4 m2

), kus on eraldi magamisruum ja

rühmaruum. Igas rühmaruumis on tualett-pesuruum (vähemalt 1 WC pott 8 lapse

kohta ehk vähemalt 3 WC potti/kabiini , vähemalt 3 kätepesuvalamut, käsidušiga

jalapesu alus);

2.3 rühmaruum 1-le sõimerühmale- vähemalt 64 m2

ruum 16-le lapsele(1 lapse kohta

vähemalt 4 m2

), kus on eraldi magamisruum ja rühmaruum. Rühmaruumis tualett[1]pesuruum (2 sobiva kõrgusega valamut, 1 valamu täiskasvanutele, alusvanniga

käsidušš, 1 väikelaste tualettpott, riiul laste pottide hoidmiseks, 1 erivalamu laste

pottide pesemiseks);

2.4 rühmaruum 1-le erivajadustega laste rühmale- vähemalt 24 m2

ruum 6-le lapsele(1

lapse kohta vähemalt 4 m2

), kus on eraldi magamisruum ja rühmaruum. Rühmaruumis

tualett-pesuruum (2 WC potti/kabiini, 2 sobiva kõrgusega valamut, 1 valamu

täiskasvanutele, alusvanniga käsidušš);

3. Nõuded lasteaia ametiruumidele: lasteaias on olemas õpetajate tuba kööginurgaga

ning eraldi kabinetid direktorile, õppealajuhatajale, majandusjuhatajale, logopeedile,

eripedagoogile ja meditsiinitöötajale.

4. Nõuded lasteaia üldkasutatavatele ruumidele:

4.1 õuest sissepääsu ukse juures on igale rühmale jalatsite riiul ja igale rühmale 1 pikk

istepink;

4.2 lasteaias on helikindla vaheseinaga (vajadusel võimlemis- ja muusikategevuse eraldi

läbiviimiseks) saal 142 lapsele;

4.3 saali kõrval on toolide ja dekoratsioonide ladu;

4.4 lasteaias on õppevahendite ladu muusikavahenditele ja õppevahendite ladu

võimlemisvahenditele;

4.5 lasteaias on söögisaal, söögijaotusruum, nõudepesuruum ja köök;

4.6 lasteaias on ringiruum laste õppeköögiga;

4.7 lasteaias on rahunemistuba, mis asub erivajadustega laste rühmaruumi kõrval;

4.8 lasteaias on haige lapse tuba;

4.9 lasteaias on personali garderoob 10-le inimesele.

5. Nõuded lasteaia tehnoruumidele:

5.1 lasteaias on inventariruum, pesuladu ja igal korrusel koristaja/koristustarvete ruum, sh

ühes koristaja ruumis on kraanikauss ja pesumasin;

5.2 lasteaias on elektrikilbi ruum, soojussõlme ruum ja serveriruum;

5.3 lasteaias on inva WC/käsidušš ning igal korrusel personali WC

6. Lisatingimused lasteaiale:

6.1 lasteaia välisuksel on fonolukk ja rühmaruumide ustel on kaardisüsteem;

6.2 lasteaia rühmaruumid peavad olema 1. ja 2. korrusel ning loomuliku valgustusega;

6.3 lasteaias on tagatud ligipääsetavus -olemas on kaldtee ning lift/tõstuk;

6.4 lasteaias on jäätmekonteinerid;

6.5 lasteaiahoonele on teenindaval transpordil, sh kaubaautol vahetu juurdepääs;

6.6 lasteaial on eraldi väljapääsuga majandushoov;

6.7 lasteaiahoone vahetus läheduses on parkla vähemalt 20-le autole;

6.8 lasteaiahoones on kiire internetiühenduse valmidus;

6.9 lasteaia maa-ala on aiaga piiratud ja valgustatud;

6.10 lasteaial on varju-/katusealused lastele vihma ja päikese eest;

6.11 lasteaial on soovitav valgust läbilaskva katusega sisehoovi olemasolu;

6.12 lasteaial on võimalus hoida kärusid, kelke, rattaid või muid vahendeid katuse

all;

6.13 lasteaia läheduses on ühistranspordi peatus;

6.14 üürilepingu kohta kantakse märge kinnistusraamatusse.

Linnavalitsusel on õigus läbirääkimiste pidamiseks ja/või kõikide pakkumuste

tagasilükkamiseks.

Lasteaed peab olema kasutusvalmiduses hiljemalt 1. septembriks 2024. aastal.

Eelmine Kutse Keila Linnavolikogu istungile

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content