Kutse Keila Linnavolikogu 21. istungile

Keila Linnavolikogu 21. istung toimub teisipäeval, 30. mail 2023. a kell 18.00 Keila
Linnavalitsuse saalis.


Päevakorras:

 1. Linnapea aruanne
 2. Keila linna konsolideerimisgrupi 2022. aasta majandusaasta aruande
  kinnitamine
 3. Keila linna 2023. aasta eelarve I lisaeelarve
 4. Keila linna haldusterritooriumil maamaksumäära kehtestamine
 5. Avalikult kasutatava tee sulgemise kord ning teede ja tänavate sulgemise
  maks Keila linnas
 6. Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine
 7. Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
 8. Keila linn, Paldiski mnt 36 kinnisasjale sundvalduse seadmine avaliku
  kasutusega kõnnitee talumiskohustuse kehtestamiseks
 9. Keila linna teenetemärgi andmine

  Tanel Mõistus
  Volikogu esimees
Eelmine Keila Päev on laupäeval, 27.mail

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content