KESKKONNALOAD

Keskkonnalubade andmise algatamise eelnõude avalikustamise teated.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab Keila Linnavalitsus avaldama 7 päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates Keila linna veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
– millist tegevust kavandatakse;
– loa taotleja nimi;
– andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
– viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni. Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content