Keila Linnavalitsuse 83.istung 20.aprillil 2023.

Spordimeisterlikkuse ja kogukonna toetustest. Nurme tänav.

Linnavalitsus muutis oma 2.03.2023 korraldust „Kogukonna toetuste maksmine“ jättes sealt välja toetus 2800 eurot MTÜ-le Risti-Rästi, kuna taotleja Mittetulundusühing Risti-Rästi loobus toetusest ega sõlminud Keila Linnavalitsusega toetuse kasutamiseks lepingut. Selle arvelt saab maksta Keila linna eelarvest 2023. aastal kogukonna projektitoetust Spordiklubile Sportlove 500 eurot rattavõistluse korraldamiseks Keila terviseradadel ning 500 eurot Spordiklubile Haanja Rattamaratonid kestvusjooksu rahvusvahelise võistluse „Heavy Metal Ultra 2023“ korraldamiseks Keila terviseradadel. Komisjoni otsusel jääb ühekordsete toetuste reservi 1800 eurot.

Linnavalitsus otsustas eraldada 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel noorte sportlaste (meisterlikkuse) toetust Keila Võrkpallikoolile 4300, Keila Korvpallikoolile 3100, MTÜ Partnerakrole 2000 ja Keila Swimclubile 600 eurot.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Keila linna parkide ja haljasalade hooldamine 07.2023-07.2026 e-menetlusena ning määras riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Inge Angerjas, kes juhib ka hankega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni. Tegemist on kordushankega, sest eelmisel  hankemenetlus lõpetati kõigi pakkumuste tagasilükkamisega kuna need ületasid riigihanke eeldatavat maksumust.

Eelmises hankes osalejatele makstakse tagatisraha tagasi

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kergliiklustee ümberehituseks Piiri tänava ja Paldiski maantee kinnistutel. Olemasoleva asfaltkattega kergliiklustee asemele ehitatakse uus kergliiklustee laiusega 2,5 m, mille käigus likvideeritakse olemasolev kõrghaljastus ning Piiri tänava ja Piiri tn 1 kinnistu piirile istutatakse uued puud. Tööde käigus tõstetakse ümber 2 tänavavalgustuse masti. 

Linnavalitsus määras  moodustatava Nurme tänav kohanime ja ruumikuju. Keila linnas asuva Posti tänav L1 kinnistu omanik  AS YIT Eesti tegi ettepaneku Posti tänav L1 kinnistul asuvale teele määrata kohanimeks  Nurme tänav.   Pärast Keila linnavalitsuse poolt kohanime määramist soovib kinnistu omanik muuta tema omandis olevate Posti tn 8, 10 ja 12 kinnistute aadressid vastavalt määratud tänava nime järgi Nurme tn 2, Nurme tn 4 ja Nurme tn 6.

Linnavalitsus kooskõlastas avalikustamisele mineva eelnõu moodustatava Männipargi tänava kohanimi ja ruumikuju kohta. Ettepaneku selleks tegi Pargi tn 30 kinnistu omanik  MTG Grupp OÜ.

Linnavalitsus seadis sundvalduse ja määras sundvalduse alad Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks alljärgnevatele Linnuse tn 1a ja Tuula tee T1 kinnistute osale maatükiga püsivalt ühendatud sideehitiste, ja/või ehitise konstruktsioonidele paigutatud sideseadmete ja/või kaablite ja juhtmete kogumite omamiseks õigusega teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitise ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja likvideerimiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa ehitise ümberehitamiseks Keskväljak 12a kinnistul. Montreco OÜ taotleb ehitusluba Keskväljak 12a kinnistul asuva perearstikeskuse ümberehitamiseks Projekt käsitleb katusekonstruktsiooni ümberehitust ja elektrienergiat tootvate päikesepaneelide paigaldamist ning ühendamist elektrivõrguga. Kinnistu omanik on menetlusse kaasatud.

Linnavalitsus maksis erakorralisi sotsiaaltoetusi 200 eurot.

Linnavalitsus pikendas linnapea Enno Felsi puhkust 25.aprillini. Teda asendab abilinnapea Maret Lepiksaar.

Eelmine 15.nädal 2023.a

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content