Keila linna elanike rahulolu küsitlus

6. aprillist kuni 7. maini ootame vastuseid küsimustele, mis aitavad välja selgitada Keila linna elanike rahulolu erivaldkondade teenustega.

Elanike rahulolu küsitluse eesmärgiks on selgitada elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga, sh rahulolu linnajuhtimisega. Küsitlusega tuuakse välja elanike ootused ja ettepanekud linna edasise arengu kavandamiseks. Küsitlus viiakse läbi iga 3 aasta tagant, mis on ühtlasi sisendiks arengukava põhjalikumaks ajakohastamiseks. Küsitluse puhul on oluline jälgida eelnevate küsitluste kooskõla ja järjepidevust. Samasugune küsitlus viidi elanike seas läbi 2020. aastal, kui koostati Keila linnale uut arengukava.

Rahulolu sihttase on saavutatud, kui küsitlusele vastab vähemalt 5% elanikest ning 80% küsitlusele vastanutest on teenuste osutamise kvaliteediga rahul. Küsitluse läbiviimise korraldab Linnavalitsus.

Küsitlus on kättesaadav Keila linna kodulehe kaudu keila.ee/arengukava KÜSITLUSE ANKEET, samuti on seda võimalik täita paberkandjal. Küsitluslehed paberkandjal saab Harju Maakonnaraamatukogust, Keila Kultuurikeskusest ja linnavalitsuse infolauast. Täidetud küsimustikud on võimalik jätta nimetatud asutustesse vastavatesse küsitluskastidesse, tuua linnavalitsusse või jätta linnavalitsuse postkasti.

Maret Lepiksaar
Arendus-, kultuuri-, noorsootööteenistuse abilinnapea

Eelmine 13.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content