Projekti nimi: Üleujutusriskide maandamine, ehitus Keila linnas
Projekti number: Kliima.4.01.20-0020
Projekti algus ja lõpp: 30.08.2021 – 15.02.2023 

Keila linn taotles Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) vahendeid põhiprojektide koostamiseks ja projektide järgseteks ehituslikeks tegevusteks, mille tulemusel vähendatakse Keila jõest tingitud üleujutusohu riske ning sai positiivse otsuse, millega KIK toetab tegevusi 647 258,83 euroga ja linna osaluseks 114 222,15 eurot. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Projekti eesmärgiks on maandada Keila jõest tingitud üleujutusega seotud kahjulikke tagajärgi inimeste tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele.
Enne projekti elluviimist viidi läbi uuringud, koostati eelprojektid ning hinnati tegevuse keskkonnaaspekte Keila jõest tingitud üleujutuste kahjulike tagajärgede vähendamiseks, arvestades kohalikku veerežiimi (põhjaveetase pinnases, jõeveetase, kraavide ja ojade võrgustik, jõe soodid, vee hajutamiseks säästlikud lahendused). Sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks on analüüsitud uuringutes mitmeid tegevusi ning tehtud valik selliste meetmete kasuks, mille puhul puuduvad negatiivsed keskkonnamõjud ning tegevuse maksumus on tasakaalus kasuga järgmiselt: Tallinna maantee jalakäijate silla asendamine sillaava suurendamisega, Keila jõe endise voolusängi taastamine jõe hargnemisel, tiikide puhastamine ja nõvade rajamine Tuula tee ääres, Tuula tee kraavi puhastamine. Kirjeldatud tegevused leevendavad üleujutuse mõju või selle tagajärgi erinevates Keila jõe äärsetes osades ja/või on suunatud erinevate tagajärgede leevendamisele. Tegu on üksteist täiendavate tegevustega, mida tuleb käsitleda kui terviklahendust ning millele üksikult võttes ei ole reaalseid mõistlikke alternatiivseid tehnilisi lahendusi.

Maastiku osa tööd (tiigid, kraavid, nõvad Jõepargis ning Keila kraavi ja truupide rekonstrueerimine) teostas INF INFRA OÜ
Silla ehitas Osaühing Järelpinge Inseneribüroo

Projekt jääb avalikuks kasutamiseks, projekti käigus rajatud süsteeme tuleb jätkuvalt hooldada, rahalised vahendid planeeritakse vastavalt vajadusele Keila linna eelarvesse. Piirkonna arendamisel tuleb järgida uuringus ja projektis ettenähtud leevendavaid meetmeid.

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content