Projekti nimi: Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas.
Projekti number: 2014-2020.2.02.20-0309
Taotleja: Keila Linnavalitsus
Projekti algus ja lõpp: 4.01.2021-31.12.2022
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus
Meede: 2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
Projekti abikõlblik eelarve: 248 400,50  eurot, sh ESF toetus 186 250,00 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Arendame Keila linnas toetavaid hoolekandeteenuseid, pakkudes tugiisikuteenust tööturult kõrvale jäänud isikutele ja tagades hoolduskoormusega tööealistele inimestele paindlikud koduteenused. Laiendame päevahoiuteenuse pakkumist kõrvalabivajadusega eakatele. Koolitame ja toetame hooldustöötajaid ning hoolduskoormusega inimesi läbi tugigruppide ja individuaalse nõustamise. Projekti raames saavad toetavaid teenuseid 56 tööealist isikut.

Kontakt:
Triin Peterson
Projektijuht
53665378

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content