„Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine”

 

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2022 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” raames elluviidava  projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine” tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine” Toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses”

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele tugiteenuseid – lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja transporditeenust, vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemiseks

Toetuse kasutamise periood: 01.01.2020-31.12.2022.

Toetuse maksimaalne rahaline maht lepingu perioodil: 156 266,00 eurot.

Sihtgrupp: Teenuseid on õigus taotleda kuni 17-aastase (k.a)raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja füüsilisest isikust eestkostja) või hoolduspere vanemal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Keila linn.

Kontakt:

Piia Peterson
sotsiaalnõunik
piia.peterson@keila.ee

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content