24. mai 2022 - 4. Ametlikud teated

Keila linna kliima- ja energiakava

Keila Linnavalitsus koostab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel kliima- ja energiakava. Tegemist on kohaliku tasandi kliima- ja energiateemade analüüsi ja auditiga, mille eesmärk on leida lahendusi riskide maandamiseks ja energiatõhususe saavutamiseks.
Kava koostamise esimeses osas kaardistatakse linna strateegiliste valdkondade (looduskeskkond; ringmajandus; maakasutus ja planeerimine; taristu ja ehitised;  energeetika ja varustuskindlus; kogukond, teadlikkus ja koostöö; tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus) praegune olukord. Tuuakse välja igas valdkonnas, millised kliimariskid mõjutavad Keila linna ning koondatakse info juba siiani ellu viidud ja planeeritavatest tegevustest energia- ja kliimavaldkonnas. Töö teises osas seatakse konkreetsed  tähtajalised eesmärgid ühes tegevuskavaga kliimamuutustega kohanemiseks ning määratakse näitajad, millega seatud eesmärkide täitmist jälgitakse, näiteks: energia lõpptarbimine, taastuvenergia võimsused ja toodang, kasvuhoonegaaside heide jne.
Kliima- ja energiakava koostatakse koostöös Europolis OÜ-ga. Kliima- ja energiakava koostamise projekti kogumaksumus on 29 620,00 eurot. Sellest summast 14 620,00 eurot on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendatav Euroopa Majanduspiirkonna toetus, ülejäänu on linna omaosalus. Kliima- ja energiakava valmimistähtaeg on 2022. aasta mai.

Koostamise protsess 

Kliima- ja energiakava I osa kaasamiskoosolek ja töötuba toimus 08.12.2021 kell 16:30-19:30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Koosolekust võttis osa  35 inimest.  I osa kaasamis koosolekul keskenduti kliimariskidele, mis mõjutavad Keila linna.
Kaasamiskoosolekul tegid ettekande Sandra Oidsalu MTÜst Balti Keskkonnafoorum “Kliimariskid ja nende mõjud” ja Keila linna kliima-ja energiakava koostaja Raul Altnurme Europolis OÜ-st „Keila linna kliimariskid”.

Kliima- ja energiakava II osa kaasamiskoosolek ja töötuba toimus 03.02.2022 kell 16:30-19:00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Koosolekust võttis osa 26 inimest. Teisel üritusel keskendume CO2 emissioonide vähendamisele ja energeetikale. 
Kaasamiskoosolekul tegid ettekande Keila linna kliima-ja energiakava koostaja Raul Altnurme Europolis OÜ-st „Keila linna kasvuhoonegaaside heide ja heite vähendamise meetmed ” ja Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ-st „Kliima-ja energiakavad kohalikes omavalitustes”.

Kava koostamist korraldas majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus. 

Keila linna kliima- ja energiakava avalik väljapanek

Keila Linnavolikogu kiitis 29. märtsil 2022 istungil heaks Keila linna kliima ja energiakava ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Arvamusi ja ettepanekuid sai esitada 4. aprillist kuni 18. aprillini 2022. Keila linna kliima- ja energiakava avalik arutelu toimus 26. aprillil 2022 kell 16.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.
Avalikule väljapaneku ajal oli kõikidel huvilistel võimalus kava kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. 

Lisatud dokumendid

  • Keila linna kliima ja energiakava pdf (2459kb) [ vaata ]

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content