Keila Linnavalitsus osaleb projektis “ISTE” ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”

Projekti kestus on 01.01.2023-31.12.2024
Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on piloteerida Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsustes, sh katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest.
Projekti sihtrühm
Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad. Projekti sihtrühma suuruseks Keila linnas on 5 inimest.

Baasteenuse osutajaks Keila linnas on Keila Sotsiaalkeskus
Hinnakiri: Teenuskomponentide hinnakiri
Famitre OÜ ISTE Lisatoetuse komponentide hinnakiri

Lisainfo: sotsiaalosakonna juht Piia Peterson piia.peterson@keila.ee; 6790726
Rohkem pilootprojekti kohta leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content