Biojäätmete eraldi kogumiseks vajaliku inventari soetamine Keilas
Projekti number: Kliima.6.01.21-0111
Projekti algus ja lõpp: 04.04.2022 – 28.10.2022

 

 

 

 

 

Keila linn taotles Keskkonnainvesteeringute Keskuselt vahendeid kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamiseks ning sai positiivse otsuse, millega KIK toetab inventari soetamist 89 921 euroga (linna osaluseks jääb 31 594 eurot).

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Projekti eesmärk on  edendada biojäätmete kohtkogumist eramajade piirkonnas ning pakkuda elanikele võimalust soetada kodukompostrid või biojäätme eraldi kogumise konteinereid. Paraneb olmejäätmete kvaliteet, sest biolagunevad jäätmed kogutakse eraldi ning suunatakse ringlusesse. Oluline on keskkonnast hooliva ja innovatsiooni toetava kohaliku kogukonna kuvandi loomine, mis tugineb reaalsetel tegevustel, võimalus olla eeskujuks ja näidata, et biojäätmed on võimalus, mitte probleem.

Kompostrite ja konteinerite taotlemiseks olid vajalikud järgmised tingimused:

  • taotlejal on sissekirjutus vähemalt 1. jaanuarist 2022 majapidamises, kuhu kodukompostrit soovitakse;
  • taotleja elab Keila linnas asuval kinnistul ühe – kahepereelamus või ridaelamus;
  • taotleja elab hoones, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga.

Ühe kompostri maksumus on 332 eurot, millest omaosalus on 69,57 eurot.
Võimalik oli  soetada 1 kodukomposter või biokonteiner jäätmevaldaja kohta.

Keila Linnavalitsus korraldas kaks kompostimisalast koolitust Keila raamatukogus, mis toimusid 16. juunil 2022 kell 18.00 ja 21. juunil kell 18.00.

Koolituse lektor oli  Anneli Ohvril kompostiljon.ee-st. Koolitusel käsitletud  teemad:

Mis on kompostimine ja miks see hea on?
Kuidas käib kompostimise protsess?
Kompostimise põhimõtted
Kuidas alustada kompostimisega?
Mida võib kompostida ja mida mitte?
Kompostimine lahtises ja kinnises kompostris
Kompostimise enamlevinud vead
Kompostimise erinevad liigid

Koolitusel tutvustati ka kodukompostrit HotBin200, mille eramajad ja ridaelamud said  programmi jooksul soetada.

Inge Angerjas
Abilinnapea
majandus -, ehitus –  ja keskkonnateenistus

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content