Detsembris toimub Keila elanikuks registreerimise kampaania!

Keila linna elanike kampaania kestab 1. – 31.detsembrini.

Kampaaniaga soovib linnavalitsus tunnustada Keila linna elanikke, kes on läbi elanikuks registreerumise andnud oma panuse linna paremaks muutmisel. Et ärgitada ennast registreerima ka neid, kes seni pole ennast Keila elanikuna määratlenud, kannab linnavalitsus detsembri kuu kestel end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks registreerunud täiskasvanu arvelduskontole kantakse 150 eurot 2023.aasta jaanuari teises pooles. Eeldus on, et nad on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2023 ja nende rahvastikuregistrijärgne elukoht 1. novembrist 2022 kuni kampaania alguseni ei ole olnud Keila linn.
Kõigi täisealiste elanike vahel loositakse kampaania lõpetuseks jaanuaris välja kümme 400 euro suurust rahalist auhinda. Rahalise auhinna saajate loosimiseks annab arvuti igale 1. jaanuari 2023 seisuga rahvastikuregistrijärgsele Keila linna täisealisele elanikule unikaalse numbri, mis osalevad loosimises. Auhinna võitnud isikutega võtab linnavalitsus ühendust personaalselt. Võitjate nimed avalikustatakse vaid nende nõusolekul.

KUIDAS REGISTREERIDA KEILA ELANIKUKS?

1. VÕIMALUS
Kõige kiirem ja lihtsam viis elukohateate esitamiseks on rahvastikuregistri e-teenust kasutades, kuhu pääsed ID-kaardi, SMART-ID või mobiil-ID abil. Siit saad kontrollida üle ka oma tegelikud elukohaandmed.

2. VÕIMALUS
Elukohateate blanketi (nii prinditava kui elektrooniliselt täidetava) saad alla laadida Siseministeeriumi kodulehelt. Täida blankett, lisa koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ning saada mõlemad Keila linnavalitsusse, Keskväljak 11. 

3. VÕIMALUS

Tulge linnavalitsusse, täitke elukohateate blankett või võtke kodust juba eeltäidetu kaasa. Kaasa tuleb võtta ka isikut tõendav dokument ja eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument, kui te pole ise eluruumi (kaas)omanik.

Keila linnas elab tänasel päeval küllalt palju inimesi, kes ei ole erinevatel põhjustel end rahvastikuregistrijärgselt Keila linna elanikuks registreerinud. Viimasel ajal on siin valminud palju uusi elamuid, mille tulemusel lisandub Keila linnas tavapärasest rohkem uusi elanikke. Erinevatel hinnangutel võib Keila tegelik elanike arv olla vähemalt 11 000, mõne arvates koguni veel rohkem. Ametlik elanike arv on jätkuvalt veidi üle 10 000. Nii võib olla, et iga kümnes Keila elanik ei panusta läbi oma maksuraha oma elukoha parendamisesse. Iga lisanduv linnakodanik tähendab maksuraha olulist kasvu ja puuduv vähendab võimalusi tegevusteks. Maksude laekumine on oluline seetõttu, et tulumaksurahast saab korras hoida tänavaid, pidada lasteaedu ja koole, rahastada laste huvitegevust ja sotsiaalteenuseid – korraldada kohalikku elu. Kampaania eesmärk on teadvustada inimestele, et nende rahvastikuregistrijärgne elukoht on oluline eeldus tema elukoha elu paremaks muutmiseks.

Tere tulemast Keila elanikuks!

Eelmine Keila Linnavolikogu 15. istung 29.novembril 2022

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content