52.nädal 2022 Head Uut Aastat!

Esmaspäev, 26.detsember:

26. detsembril kell 14.20 said päästjad väljakutse Keila linna Jõe tänavale, kus kahekorruselise elumaja korstnast oli näha leeke. Päästemeeskond tuvastas korstnas tahmapõlengu, mis kustutati kiiresti. Elanikud kannatada ei saanud.

Teisipäev, 27.detsember:

Keila linna üleujutuse leevendusmeetmete projekti viimane objekt, Vesiveski sild Tallinna maantee pikendusel võtab ilmet – käsipuud on paigas ja kui kõik hästi läheb saab silla uue aasta alguses kasutusele võtta. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keila Sotsiaalkeskuses saab jaanuari lõpuni vaadata Anne-Mari Rannamägi maalinäitust.

Kolmapäev, 28.detsember:

Täna jõudis Keilasse Päästeameti projekti raames soetatud avariigeneraator, mis on mõeldud linnavalitsuse hoone, kui kriisisaabi tegutsemiskoha ja varjepaiga elektriga varustamiseks hädaolukorras. Generaator hakkab seisma tavaliselt Keila Vesi reoveepuhastusjaama territooriumil. Vajadusel saab generaatori operatiivselt toimetada linnavalitsuse (vajadusel ka mistahes teise objekti juurde, kus generaatori ühendusvalmidus olemas) juurde. Generaatori maksimaalne võimsus on 66kWA  ja suudab paagitäie kütusega töötada täisvõimsusel 10 tundi. Generaator koos selle transpordiks kohandatud järelkäruga maksis pisut üle 20 000 euro (+km), millest linna osalus oli 10%, ülejäänu tuli Päästeameti kohalike omavalitsuste kriisivalmisoleku suurendamise toetusvooru kaudu.

Kultuurikeskuses on doonoripäev.

Sotsiaalkeskus andis teada, et AS Glamox on teinud toreda kingituse, toetades  viie  vähekindlustatud pere jõululauda rikkaliku toidupakiga.

Neljapäev, 29.detsember:

Keila Linnavalitsuse 55.istung 29.detsembril 2022.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Ehitajate tee 3, Pargi tn 4a ja Pargi tänav T2 kinnistutel. Kaugküttetorustik tuleb ümber tõsta uue lauluväljaku ehitustööde tõttu.

Linnavalitsus seadis sundvalduse AS Utilitas Eesti kasuks Piiri tn 3, Piiri tn 5 ja Paldiski mnt 26a kinnisasjade osadele kaugküttevõrgu rajatisete omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks kaugküttevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus väljastas kasutusload üksikelamu püstitamisel Pihlaka tn 14 // Raba tn 22 kinnistul ja Raba tn 80 kinnistul.

Linnavalitsus andis loa Allika tn 5 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks. Viiekorruselis lamekatusega korterelamu välisseinad ja sokkel soojustatakse ja viimistletakse massvärvitud tsementkiudplaadiga. Katus soojustatakse ja paigaldatakse SBS kate. Vahetatakse hoone kõik aknad ja välisuksed. Olemasolevad lodža piirded eemaldatakse ning ava laotakse piirde ülejäänud osaga tasa, paigaldatakse lükandklaasisüsteem. Uuendatakse kõik hoone tehnosüsteemid ja katusele paigaldatakse päikesepaneelid.

Linnavalitsus kinnitas kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta ja volitas sotsiaaltöötajat välja võtma tema isikutunnistust Politsei-ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonnast.

Kuni 16.jaanuarini 2023 on võimalik esitada avaldus rahvakohtunikuks kandideerimiseks. Keila Linnavolikogu palub enne 16.jaanuari anda endast teada Keila linna elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Keila linnas vähemalt ühe aasta, oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Jalakäijatele mõeldud Vesiveski sild on õhtust jalakäijatele avatud ja vanast sillast enam üle ei saa.

Haridusministeerium: Noortevaldkonna tunnustuskonkursile “Noorte Heaks Tänu” esitati tänavu 146 kandidaati, kelle hulgast valis komisjon välja parimad üheteistkümnes kategoorias. Noortevaldkonna tegijaid tunnustatakse Tartus 24. jaanuaril 2023. Aasta noortekeskuse nominent- Keila Noortekeskus  Aasta noorsootöötaja nominent- Geter Ehrenpreis.

R2 aastahiti tiitel tuleb Keilasse! Aastahitt 2022 on nublu „Kastehein“.

Reede, 30.detsember:

Aasta viimases Keila Lehes: esikaanel lumeajast. Uudistes riigi rahastatavatest uutest tervishoiuteenustest, aasta inimeseõpetajast, sotsiaalvaldkonda panustajatest, kogukonna toetamisest, muudatustest Tallinna ringteel, Santa Maria hõõgveinisegu pakendamisest, energia säästmisest töökeskkonnas, mnemoturniiri kuusikust ja korvpallist. Reportaaž on KatrinFotost. Maret Lepiksaare reisikiri Absalonist. Ilmub viimane kirjutis sarjast Palametsa pajatused – protsessioonidest. Tegija on Matej Radunic. Järgmine leht ilmub juba uuel aastal, 6.jaanuaril.

Tänasest on avalikul väljapaneku novembris Keila Linnavolikogu poolt vastu võetud Keila linna üldplaneering. Üldplaneeringuga saab tutvuda Keila linna kodulehel https://keila.ee/menetluses-uldplaneering/ ja Keila linnavalitsuse hoone II korrusel kuni 14.veebruarini 2023. Ettepanekuid palun esitada enne väljapaneku tulemuste avalikku arutelu 7. märtsil 2023.a.

30. Detsember on viimane tööpäev kauaegsel Harju Maakonnaraamatukogu loomingulisel ja täpsel vanembibliograafi Ilse Kenapeal.

Omniva ava uue kontseptsiooniga postkontori Keilas senisel aadressil Jaama tn 1, Keila TÜ Jaama kaupluses. Uues postkontoris on kliendile kõik vajalik e-kaubanduse ja postiteenustega seonduvalt. Lisaks pakub kontor senisest mitmekülgsemat, keskkonnasõbralikumat ning kliendikesksemat teenindust.

Harjumaa muuseumil on tasuta külastuspäev.

Aasta viimane (kodu)mäng: Keila KK  vs. BC Prometey.

Laupäev, 31.detsember:

Lõppes Keila linna elanikuks registreerimise kampaania, kui igale uuele elanikule makstakse registreerimise eest 150 eurot puhtalt kätte.

Lõppeb projekt “ Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas”  ning teenused, mida seni pakuti projekti toel tasuta, muutuvad alates uuest aastast tasuliseks – koduhooldus ja päevahoid. Projektijuht  Triin Peterson asub  tööle hoolekandeteenuste  juhtumikorraldajana ning tugiisik Helve Vetema asub tööle erihoolekandevaldkonnas tegevusjuhendajana. Hooldustöötajad, kes alustasid tööd projekti raames, jätkavad samadel ametikohtadel.

Aastavahetuse avalik pidu toimus restoranis Jää. Scottish House on avatud kuni keskööni. Pidu oli ka Keila Õllesaal / SNCO Pruulis ja Keskväljaku ö-klubis.

Vana-aasta jumalateenistused Keila kirikutes

Pühapäev, 1.jaanuar:

Miikaeli kirikus ja Baptistikirikus uusaasta jumalateenistus

Eelmine Rahvakohtunikuks kandideerimiseks

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content