45.nädal 2023

Esmaspäev, 6.november:

Umbes kell 13.15 lülitati Paldiski maantee- Piiri-Pargi tänava valgusfoor tööle. Pärast põgusat jälgimist on vajalik uuesti üle korrata: Roheline tuli lubab minna, punane keelab! Jalakäijatele : Tänavat ületada soovides vajutage vastava suuna lülitit. Foorid on praegu korraldatud nii, et peateel, ehk Paldiski maanteel liikuvatele autodele on kogu aeg roheline tuli, kui pole jalakäijate tuld tööle pandud ja/või ei ole ristmikule lähenenud sõidukit Pargi või Piiri tänava suunalt. Autodele on ristmikul nüüd vähemalt esialgu vasakpöörded lubatud, kuid ei ole kindlasti mugavad, sest ülejäänud kolonn jääb pööret ootava auto taha ootama ja ristmiku läbilaskevõime on nii väiksem. Foorisüsteemi peenem häälestamine veel jätkub. Fooride käiku andmisega muutub liiklusdünaamika. Kui varasemalt said peateel olnud sõidukid sõita eesõigusega kõrvalteelt tulevate sõidukite suhtes, siis foorid muudavad seda ning nüüd hakkavad peateel olevad sõidukid andma vastavalt foorituledele teed ka kõrvalt teelt tulijatele. Selline muudatus on praktikas peateel sõitvate sõidukite arvu vähendanud ning kõrvalteel olevate sõidukite arvu suurendanud. Seda põhjusel, et ühel juhul on sõitmine pisut ebamugavam ja teisel juhul mugavam. Mõlemal teel on aga sõitjatele liiklemine kindlasti ohutum. Kirjeldatud liiklusdünaamika muutusi jälgitakse ning teostatakse vajalikke muudatusi fooride töös. Tavaliselt toimub liiklusdünaamika vaatlus ja fooride häälestamine keskmiselt kaks kuud, kirjutas ITS projektijuht Talvo Rüütelmaa.

Sotsiaalkeskuses oli ansambli Püü sügiskontsert.

Saabusid teated hoiatusstreikide kohta Lasteaias Vikerkaar  ja Miki ning Rukkilille lasteaias 10.11.2023 kell 8.00 kuni 9.00 ja  Keila Koolis 10.11.2023 kell 9.00-10.00. Töö korraldusest annavad asutused eraldi teada..

Noortekeskuses alustas tööd uus noorsootöötaja Birgit Pärnaste. Teema fookusteemadeks saavad olema malev, noorte omaalgatuste toetamissüsteemi haldus. Anname aega kohaneda kuid kaasame teda esimesel võimalusel võimalikult paljudesse projektidesse ja koosolekutele, et tema võrgustik kontaktide näol Keilas linnas suureneks. 

Teisipäev, 7.november:

Selgus, et Keila Kooli uus koolijuht on Kristine Laanisto. Keila Kooli direktori leidmiseks korraldatud konkursi komisjon valis uueks koolijuhiks Kristine Laanisto.  Ta asub ametisse 1.jaanuaril 2024. Ta on omandanud 2013.aastal Tallinna Ülikoolis haridusteaduse magistri kraadi klassiõpetaja erialal ning parandusõppe õpetaja lisaerialal. Kristine Laanisto on läbinud koolijuhtide järelkasvu programmi ning täiendkoolituse matemaatika õpetamiseks põhikoolis. Käesoleval ajal tegutseb Kristine Laanisto õppejuhina Tabasalu Koolis, kus ta on järjepidevalt töötanud 16 aastat. Kolleegid on teda tunnustanud  aastatel 2020 ja 2023 Aasta superkolleegina ja aastal 2019 Aasta mõttemeistrina. Kristine Laanisto on enda kohta öelnud, et ta on optimistliku ellusuhtumise ja suure kohanemisvõimega juht, kelle jaoks on oluline töökoha hea maine kogukonnas. Ta soovib olla julgete visioonidega positiivne eeskuju, kes kaasab oma tegevusse meeskonna ning samas inspireerib ja väärtustab töötajate loovuspüüdlusi.

Täna keskpäeval avati Keilas uus koht – Koogiateljee. Hersonist tulnud üle kümne aastase kondiitrikogemusega Svetlana (pildil) ja Alina teevad ja müüvad enda valmistatud kooke ja torte (vajadusel ka tellimusel) iga päev kell 11.00 – 19.00 endises kinomajas Keskväljakul

Muusikakoolis oli Klaveriõhtu. Kontserdi andis Eliza Agajeva, kavas Franck ja Rahmaninov.

Keila Koolis oli AI-teemaline koolitus auditooriumis (kuidas õpetajad saavad seda oma töös kasutada). Koolitaja oli on Piret Lehiste.

Toimus LA Vikerkaar äsjavalitud hoolekogu esimene koosolek.

Tallinnas toimus visioonikonverents “Omavalitsus 2035”, kus esindas Keila linna abilinnapea Maret Lepiksaar.

Kolmapäev, 8.november:

Uue laululava katusele hakati täna kukeharja matte paigaldama.

Urmas Nemvalts ja Priit Koppel avasid Harju Maakonnaraamatukogus oma karikatuuride näituse, kus võib näha valikut nende karikatuuridest alates esimesest.  “Nii see algas!” on Eesti  Huumorimuuseumi rändnäitus ja Keilas näha kuni aasta lõpuni. PILDID

Paldiski maantee 14 vana elamu lammutamisega algasid täna Keskpargi arenduse ettevalmistustööd. Paldiski mnt 14 ja 16 tühjale kinnistutele ehitatavatest majadest saab aimu siit: https://keskpargi.ee

Keila Kooli Pargimaja pordisaalis olid 3.klassi tüdrukute rahvastepalli võistlused.

Keila Koolis toimusid 10. ja 11. klassi õpilastele foorumteatri töötoad. Kaks päeva said noored katsetada improteatrit, tehti soojendusharjutusi ja mängiti teatrimänge. Õpilaste tagasiside oli igati positiivne ning sellist laadi töötuba sooviti veel järgminegi kord proovida! Töötubasid viis läbi Kriselda Kisel.

Neljapäev, 9.november:

Keila Linnavalitsuse 116.istung 9.novembril 2023.

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusloa AS YIT Eesti reklaami paigaldamiseks Nurme 6 kinnistule.  Reklaamid on nähtavad Põhjakaare, Põhja ja Niidu tänavalt nii, et need ei sega sõidukijuhtide nähtavust. Kolm ühepoolset reklaamibännerit mõõtudega  3,2 x 1,6 m on paigaldatud Nurme 6 kinnistule. Reklaami eksponeeritakse 10.11.2023 – 30.04.2024. a. 

Linnavalitsus kooskõlastas piirinaabritele kooskõlastamisele saatmiseks Vaikne tänav 12b üksikelamu projekteerimistingimuste määramise eelnõu.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa 2-korruselise ärihoone püstitamiseks Haapsalu mnt 62a kinnistul.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Aru, Aruheina, Arupõllu, Kullerkupu tänav, Kõrvalmetsa, Mudaaugu tänav T2, Pähklisalu,  Tagametsa, Tammiku tee T4 kinnistutel sõidu- ja kõnniteede ehitamiseks, Aru, Kanarbiku tänav, Kullerkupu tänav, Kõrvalmetsa, Mudaaugu tänav, Mudaaugu tänav T2, Pähklisalu, Tammiku tee T4 kinnistutel ühisveevärgi ehitamiseks, Aru, Kullerkupu tänav,  Kõrvalmetsa, Pähklisalu, Tammiku tee T4, kinnistutel ühiskanalisatsiooni ehitamiseks ja Aru kinnistule tuletõrjehüdrantide paigaldamiseks.

Linnavalitsus kooskõlastas eelnõu osakasutusloa väljastamisest korterelamu püstitamisel aadressil Vasara tn 15. Ehitustööd korterelamu püstitamisel on lõpetatud osaliselt mahus, mis võimaldab hoonet kasutamise otstarbe kohaselt kasutada. Hoone katusele ei ole veel paigaldatud päikesepaneele. Püstitatud hoone on 3-korruseline, lisaks on 1 maa-alune korrus. Hoones on 22 korterit.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Kruusa tn 16 rajatud ühekorruselisele viilkatusega elamule.

Linnavalitsuses oli linna kriisikomisjoni koosolek. Selle toimumise ajal varustas linnavalitsuse hoonet elektriga generaator. Kontrolliti ühendusi, pealegi on kord aastas vaja kord aastas kasvõi osaliselt uuendada ka paagis olevat kütust. Komisjoni päevakorras on teemana jätkuv sõda Ukrainas, prognoos ja põgenikud; ülevaade pommiähvardustest; talveks valmisolek, EKT Teed OÜ, Keila Vesi AS ja Utilitas OÜ Keila osakond ning valmisoleku seadus ja KOV uued ülesanded, perspektiivid.

Suvel tormiga juhtus Mikis üks äpardus -hoovi langenud puu tekitas seina sisse augu. Pärast pikka asjaajamist said meistrimehed parandustöödega algust teha.

Mardipäeva tähistamine Miki lasteaias.

Neljapäeval ja reedel tähistati mardipäeva ka Vikerkaare lasteaias. Traditsioone väärtustavad mardisandid tutvustasid Vikerkaare lasteaia mõlemas üksteisele mardipäeva kombestikku – regivärsilistest lauludest mõistatuste ja rahvamängudeni. Ikka samamoodi nagu vanasti. Kostümeeritult ja rõõmsa hooga.

Keila Kooli Pargimajas oli Mardipäeva stiilipäev.

Harjumaa Muuseumis oli 9. ja 10.novembril vastavalt  Rukkilille LA ja Laulasmaa LA isadepäeva üritused.

Reede, 10.november:

Keila Lehes: esikaanel martidest ja kadridest. Uudistes Köögardali viiendast köitest, hoiuste intressimääradest, Koogiateljeest, näituse- ja teatrisoovitustest, hoiatusstreigist, ujumisest, Harjumaa aasta tegijatest, Sõrve looduskaitsealast, projektikonkursist „Koos suudame“ ja rahatrahvidest. Muuseumivaramu jätkab alevivahe kalmistust. Tegijad on Max ja Kaidi Luik.

Keilas osalesid hommikul toimuvas hoiatusstreigis kõik lasteaiad ning enamik Keila Kooli õpetajatest. Hoiatusstreigi aegse töökorralduse kohta saadavad lastevanematele informatsiooni asutused oma infokanalite kaudu. Waldorfkool Läte hoiatusstreigi ei osale. Keilas on õpetajate keskmine brutopalk 2023.aasta juuli seisuga 2266 eurot, ehk 124% võrreldes riigi keskmise palgaga olles omavalitsuse võrdluses suuruselt kuues. Arvestuses on kogu palganumber, sh ülekoormusega lisanduv tasu.  Ka Keila linn, nagu ka enamik omavalitsustest, ei pea põhjendatuks eraldi Keila linna esindaja kaasamist  õpetajate töötasu alammäära kokkuleppimise ja poolte lepitusmenetlusse ja saatis kolmapäeval vastavasisulise kirja Haridus- ja Teadusministeeriumile. Linnavalitsus pidas oluliseks avaldada, et õpetajate töötasu uus alammäär võiks olla hetkel riigi pakutavast kõrgem, kuid see sõltub üksnes riigi eelarvelistest võimalustest. Õpetajate töötasu alammäära tõstmine tähendab tänases majanduslikus olukorras ka seda, et sellega seotud lasteaiaõpetajate töötasude suurendamiseks on hädavajalik riigipoolne täiendav toetus. „Eesti Linnade ja Valdade Liidul on olnud aastaid piisav volitus esindada omavalitsusi õpetajate töötasu alammäära kokkuleppimisel. Keila linna esindajad Eesti Linnade ja Valdade Liidus on määratud Keila Linnavolikogu otsusega. Teadaolevalt ei ole ka varasematel aastatel kohaliku omavalitsuse üksuste esindajaid kokkuleppeprotsessi kaasatud. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt lepivad õpetajate töötasu alammäära kokku valdkonna eest vastutav minister ja üleriigiliste kohaliku omavalitsuse üksuste liitude volitatud esindajad või kohaliku omavalitsuse üksuste ja erakoole pidavate eraõiguslike juriidiliste isikute volitatud esindajad ning töötajate esindajana õpetajate registreeritud ühenduste volitatud esindajad. Õpetaja töötasu alammäära kehtestab Vabariigi Valitsus,“ selgitab linnavalitsus oma vastuskirjas Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Selgus, et Keila Koolis osales hoiatusstreigis 85 ja ei osalenud 18 õpetajat. Streikivatele õpetajatele säilitatakse hoiatusstreigi ajal töötasu.

Vikerkaare lasteaias osales hoiatusstreigis mõlema maja peale kokku 53 inimest. Sipsiku majas oli kuni kella 09.00  kohal 1 laps. Vikerkaare majas kuni 8.45 2 last, juurde tuli 8.45 veel kolm last, kes pääsesid kenasti majja. Lapsed olid hoitud ja rahul. Kell 9.00 alustas lasteaed oma tavapärase päevaga.

Mikis oli kella 9ni 4 last. Oma allkirjaga kinnitas hoiatusstreigis osalemist 38 töötajat. Ei osalenud 5 töötajat (sh juhtkond). Kokku on täna lasteaias 88 last (ülejäänud liitusid alates 9.00).

Keila Coolbeti meeskond võitis Eesti-Läti korvpalli PAF Liigas võõrsil Valmiera 80:90. Eilse mängu kangelaseks tõusis 22 punkti toonud Kristen Kasemets!  Kevin Johnson 15p, 7lp, 17ef,  Denis Krestinin 12p, 8lp, 18ef.

Sõpruslinn Sigulda tähistas homset rahvuspüha, Lacplesise päeva. Sigulda lossi ette on kogunenud Sigulda kooliõpilased. Seda oli kohapeal tunnistama Keila pressiesindaja Valdur Vacht, kes kohtus Sigulda abivallavanema Uldis Dvinskise ja pressiosakonna inimestega, et saada ülevaadet Sigulda edumeelsest ja laiahaardelisest suhtekorralduslikust tegevusest.

Laupäev, 11.november:

Talgutega algas Waldorfkooli Läte Aia rajamine Keila kirikumõisa pastoraadi maadele. Eesmärk on luua aed, kus igal klassil on võimalik oma soovide ja võimaluste kohaselt maad harida ja ühiselt mõnusat keskkonda nautida. Selleks, et kevadel saaks peenrad rajada, on vajalik luua juurde valgust ja ruumi ehk maalapil võsa maha võtta. Esimese töölõigu võtab ette VIII klass õpetaja Liliani juhendamisel juba sel nädalal. Kogu koolipere rammuga tehti talgutöid kell 11-15. KIK toel on koolile soetatud 6 kirvest, 6 vibusaagi ja 2 oksakääri. Talgulistel palume võtta kaasa ka oma tööriistu, mis sobivad erineva jämedusega võsa võtmiseks. Väärtusliku puitmaterjali säilitame, et seda kasutada puutöös jms.

Keila Tervisekeskuse suures saalis toimus Keila Basketii Naisteliiga kodumäng.

Keila kooli pargi maja saalis Keila Korvpallikooli korraldatud Mikroliiga võistlused.

Laupäeval, 11. novembril  toimus Lasnamäe muusikakoolis konkurss “Lustlik klaver”. Keila muusikakooli õpilased esinesid väga tublilt. Kuni 8.a vanuserühmas: Dag Adoberg I koht õp. Diana Gromova; 9-10 aastaste vanuserühmas: Annilill Bianka Skalkina I koht ja helilooja Viktoria Grahv eripreemia pala “ Lillelõhn” parima esituse eest, õp. Pille Metsson, Delinda Prukner III koht õp. Diana Gromova;  11-12 aastaste vanuserühmas: Sandra Ratassepp II koht õp. Pille Metsson

Pühapäev, 12.november:

Keila päästekomandos on kell 12:00-16:00 Avatud Uste Päev: ainukordne võimalus tutvuda päästekomandoga seestpoolt ja saada näpunäiteid kriisides toimetuleku kohta. Kogu päeva vältel on võimalik tutvuda päästetehnikaga, rääkida meie tublide päästjatega ja saada infot nende ääretult vajaliku töö kohta. Kohapeal saab ennast proovile panna varjumises või hädaolukorras hakkama saamises. Kohal on ka Naiskodukaitse, kes tutvustab “Ole Valmis” appi ja koduseid varusid. Kell 13:00 -14:00 toimub lühiseminar teemal “Kriisideks paremini valmis”.

Keila JK meeskonna viimane mänguvoor FC Kose vastu. Viimased voorud on läinud väga hästi ning viimase mängu tahaks samuti positiivse emotsiooniga lõpetada.

Keila kooli pargi maja saalis toimus U19 korvpallivõistlus Keila KK vs KK Viimsi.

Eelmine Keila Linnavalitsuse 116.istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content