4.nädal 2024

Esmaspäev, 22.jaanuar:

Keila Koolis streigib 75% õpetajatest, ehk 108 õpetajat, neist valdav enamik 5 päeva. Nende õpetajate tunde streigi ajal, 22.-26. jaanuarini ei toimu. Streigi ajal valmistoitu  ei tehta, kuid jagatakse toidupakke. Lapsevanemad on andnud märku 588 toidupaki vajadusest.

Lätte koolis osales streigis kümme õpetajat ühel päeval (22. jaanuaril)

Keila Kooli juhatus otsustas esmaspäeval, 22.jaanuaril, et vastuvõtul 10. klassi 2024. aastal arvestatakse  9. klassi esimese kolme veerandi/ kahe trimestri kõigi hinnete keskmist (sh hoolsuse- ja käitumise hinnet);  sisseastumistesti (eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles, loodusainetes) tulemusi;  vestluse tulemust. Eelnimetatust moodustub pingerida, mille alusel komplekteeritakse 10. klass.  Sisseastumistest toimub laupäeval, 6. aprillil kell 10.00-13.00 Keila Koolis (aadressiga Ehitajate tee 1). Teiste koolide õpilastel tuleb sisseastumistestile kaasa võtta 9. klassi tunnistus. Keila Kooli sisseastumiseks (sh sisseastumistestile)

Algasid vestlused noorte heaolu spetsialistide kanditaatidega.  Laekunud oli 34 avaldust, seal hulgas puudulike dokumentidega või konkursikuulutuses nimetatud haridusnõudele mittevastavaid.

Tänasest on politsei Lääne-Harju piirkonnavanem Allar Lohu. Allar töötab politseis, peamiselt koduses Lääne-Harju piirkonnas alates 2010.aastast, sellest viimased 9 aastat välijuhina. Kuid ta on tegutsenud ka piirkonnapolitseinikuna ja kiirreageerimisüksuses.

Selgus et Soome esindajat Eurovisiooni laulukonkursile selgitava Soome Uuden Muusikiin Kilpailu finaali 7 laulu seas on ka Mikael Gabriel x nublu esituses laul Vox populi.

Linnavalitsuse trepigaleriis on väljas uus, järjekorras 14. näitus Keila Lehe rubriigi Tegija persoonidest. Kuraatorina valis Valdur Vachti piltide seast näitusepildid välja fotograaf Raivo Tiikmaa. PILDID

Alustati kuni veebruari lõpuni kestva 20cm veetrassi rekonstrueerimine Kruusa tänaval. Põhiosa tehakse kinnisel meetodil.

Keila Linnavalitsus korraldas infotunni korteriühistutele. Kohtumisel osales Keila linna volikogu korrakaitsekomisjon. Arutlusele olid teemad: Kokkuvõtte korteriühistutele laiali saadetud küsitluslehtedest; Päästeameti esindajad rääkisid, kuidas valmistuda ja  toime tulla kriisisituatsioonides; Räägiti 2024 aastal avatavatest toetusvoorudest korteriühistutele. Sai esitada küsimusi korrakaitsekomisjoni liikmetele.

Teisipäev, 23.jaanuar:

AS Keila Vesi avaldas vabanduse. Hea klient! Palume vabandust tekkinud vee kvaliteedi häiringutest, mis kaasnevad kogu Keila linnale olulise veetrassi rekonstrueerimisega. Veesurve võib olla nõrgem just kortermajade ülemistel korrustel. Keila Vee töötajad teevad omalt poolt kõik võimaliku, et tagada Keila linnas klientidele nõuete kohane veevarustus. Kuna Kruusa tänaval on vana malmist veetoru, mis on mõistliku kasutusea lõpus ja seetõttu on selle veetrassi asendamine vältimatult vajalik. Veetoru remont ja sellega kaasnevad veesurve ning kvaliteedi häiringuid võib esineda ka järgnevatel nädalatel. Vaatamata hägususele torudest tulev vesi tervisele ohtu ei kujuta.

Padisel toimus  Päästeameti korraldatud kriisikommunikatsiooni koolitus Lääne- Harju valla ja Keila linna kriisikommunikatsiooniga kokku puutuvaid töötajatele. Koolitaja oli Ilona Leib. Räägiti: Kuidas kriisi ära tunda? Millal on õige aeg kriisikommunikatsioon käivitada? Kuidas valida ja valmistada ette sobiv kõneisik? Kuidas olla paremini valmis kriisikommunikatsiooniks? Mis siis saab, kui kriis ära ei lõpe? Sõnumikujundusest kriisis – selgetest juhistest paanika vältimiseni. Kriisiõppetundidest

Keila TV avaldas sarjast „Üks lugu“ video „Kuldsete kätega kodulinna barber Aleksander aka Novicut“ Aleksander Novicovist.

Linnavolikogu sotsiaalkomisjonis oli MTÜ Toetus tegevuse tutvustus. Kultuurikomisjon lükkas Keila linna 2024. a kultuuripreemia saajate otsustamine veebruari.

Kultuurikeskuses oli Komöödiateatri etendus “Lumevangis” – välja müüduna.

Kolmapäev, 24.jaanuar:

Vikerkaare lasteaiast osales õpetajate nõudmiste toetusstreigis Vikerkaare majast 24. jaanuaril 22 , 25. jaanuaril 12 ja 26. jaanuaril 11 inimest. Lasteaed oli avatud. Miki ja Rukkilille lasteaed ei streikinud, kuid toetasid mõttes.

Keila Tervisekeskuses Keila Coolbet Meistriliiga võistlus, Keila vs Riia Zellj. Keila kaotas 71:78.

Pargi tänava saalis mängisid Keila Korvpallikool U19  vs Team Kaitsevägi.

Linnavolikogu keskkonnakomisjonis oli päevakorras  Keila jäätmevaldkonna ülevaade ja tegevused 2024. aastal.

Neljapäev, 25.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 130. istung 25.jaanuaril 2024.

Linnavalitsus kooskõlastas avatud hankemenetlusega riigihanke nimetusega „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Keila linna bussiliinidel“ hanke alusdokumendid. Riigihanke alusdokumendid avalikustatakse hanketeatena riigihangete registris avaldatuna. Praegune leping kehtib juuni lõpuni.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks Piiri ja Vasara tänava osale maakabelliini omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Põhjakaare tn 6 kinnistule kaubandushoone ehitusprojekti koostamiseks ja määras projekteerimistingimused Põhjakaare tn 1 ja Põhjakaare tn 4 kinnistutele parkla ehitusprojekti koostamiseks.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa korterelamu püstitamisel Piiri tn 1 kinnistul.

Linnavalitsus otsustas rahastada Lee OÜ ja OÜ Viimsi Mängutuba teenusel viibiva kolme Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Keila Linnavalitsuse 22. juunil 2023 vastu võetud korralduse nr 2-2/192 ”Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamine”.

Linnavalitsuses käisid Kaitseliidu Harju malevapealik kolonelleitnant Arbo Probal (keskel) ja Harju maleva staabiülem kolonelleitnant Peeter Kõiv (temast vasakul), et uurida Keila linna valmisolekut kriisiolukordadeks. Kohtumisel osalesid linna poolt kriisikomisjoni liikmed heakorraspetsialist Mart Arrak, kes on ka kaitseliitlane (vasakul), linnapea Enno Fels (paremal) ja nõunik Uno Paas.

Linnavolikogu planeerimiskomisjon käsitles Raba tn T4 ja Raba tn 90a kinnistute detailplaneeringut. Rahanduskomisjoni päevakorras oli VME Keila linna 2024. aasta eelarve (II lugemine), VOE Rahalise kohustuse võtmine (hanked), VOE Kinnistute ostmine HÄVEL & CO OÜ-lt (Raba 90a ja Ringtee 6a) ja VOE Kinnistu otsustuskorras võõrandamine (Maanteeserva).

Harjumaa Muuseumis oli püsinäituse arutelu. Koos olid muuseumi sõbrad. Praegune, Harjumaa Muuseumi kolmas püsinäitus “Harju elu” valmis 2005.aastal pärast kogu hoone renoveerimist. Näitus pälvis 2006.aastal muuseumide auhinna “Muuseumirott”, kui pedagoogilisi võimalusi pakkuv terviklahendus. Neid võimalusi on muuseum aastate jooksul ka edukalt pakkunud. Kuna uus püsinäitust tegema hakatakse ja millal see valmis saab, on praegu veel vara öelda.

Reede, 26.jaanuar:

Keila Lehes: esikaanel külalistest Gran Canarialt Miki lasteaias. Uudistes uuest politsei piirkonnagrupi juhist, tasulisest ühistranspordist, Eesti kirjanduse päevast, keelesõbra programmist, biojäätmetest, Kruusa tänava torutööde mõjust, külmunud torudest ja sellest, et Padise klooster otsib vanu pilte. Peeter Sepp jätkab meenutustega Keila haiglast. Tegija on Mattias Ringberg.

Riik pani oksjonile Keilas asuva elamumaa Raba tn 60 alghinnaga 33 940 eurot.

Keila Muusikakoolis esinesid Martti Raide (MUBA) klaveriõpilased.

Keila Tervisekeskuses Meistriliiga mäng Keila Coolbet  vs Pärnu Sadam. Keila kaotas 88:93. Saalis oli 505 pealtvaatajat.

Keila Noortekeskuses 14+ vanuses noorte kohtumisõhtu. Keskus avatud alates kell 17.00.

Keskväljaku ö-klubi, uue nimega ööklubi Lucifer on avaldanud ja levitanud teadet, et Lucifer avab oma uksed duubliga! Klubi ruumide ümberehitusele ei ole linnavalitsus andnud  ehitus- ja kasutusluba. Linnavalitsus saatis hoone omanikule märgukirja, milles anti teada, et kasutusloa saamiseni vastutab kinnistu omanik ainuisikuliselt ehitus- ja kasutusloata hoones toimuva eest.

Harju Maakonnaraamatukogus pani Eneken Maripuu  üles Eesti Kujurite Ühenduse skulptuurinäituse „Kirjanduslikud kujud“. PILDID Näituse avasündmus on planeeritud  3.veebruariks. „Kirjanduslikud kujud“ on alates 2023. aasta 14. märtsist, emakeelepäevast alates liikunud Saue valla raamatukogudes. Eesti kirjanduse päevaks on näitus jõudnud Harju Maakonnaraamatukokku. Näitus on Keilas avatud 27.jaanuarist 22.veebruarini raamatukogu lahtiolekuaegadel. Saue valla raamatukogudes ringi liikunud skulptuurid peatusid kuues erinevas raamatukogus: Saue Riigigümnaasiumi raamatukogus, Saue Linnaraamatukogus, Laagri Raamatukogus, Hüüru, Turba ja Riisipere raamatukogudes. Igas raamatukogus peatus korraga üks skulptuur ja kümne kuuga tehti skulptuuridega üks tuur raamatukogudele peale. Näituse „Kirjanduslikud kujud“ võetakse kokku 2024.aastal, kus eesti kirjanduse päeval kohtuvad kõik skulptuurid Keilas Harju Maakonnaraamatukogu galeriis. Eksponeeritakse nii Saue raamatukogudes ringi liikunud kui teisigi projektiga liitunud skulptuure. Veebruaris 2024. aastal tähistab Harju Maakonnaraamatukogu oma 105. sünnipäeva, mida tähistame ka skulptuurinäitusega. 2023. aastal on põhjust tähistada A.H.Tammsaare 145. sünniaastapäeva aga ka M.Underi 140, Kreutswaldi 220, „Pisuhänd“ 110. Skulptuuride juurde kuulub inspiratsioonipakett, mille iga raamatukogu koos teosega kaasa saab, et huvi korral oleks võimalik korraldada koos skulptuuriga ka haakuvaid kohtumisõhtuid, raamatukogutunde või pakkuda lihtsalt võimalust aktiivseks kaasamõtlemiseks. Koostööpartneriks on skulptoritele Eesti Emakeeleõpetajate Selts. Näituse eesmärgiks on jõuda skulptuuridega lähemale kultuurihuvilistele inimestele, kes liiguvad raamatukogudes ja kõnetada külastajaid neile juba omases ning tuttavas keskkonnas. Skulptoritest on projekti ühinenud Tiiu Kirsipuu, Anne Rudanovski, Eneken Maripuu, Leena Kuutma, Paul Mänd ja Mari Hiiemäe. Harju Maakonnaraamatukogu näitusega on lisaks liitunud ka skulptorid Aili Vahtrapuu, Mari-Liis Tammi-Kelder, Iris Jurma, Tõnis Paberit, Jüri Ojaver, Piret Meos-Uibotalu. Projekti kureerib Eneken Maripuu.

Laupäev, 27.jaanuar:

Telia müügi- ja teenindusüksuse juht Katre Liiberg ja linnapea Enno Fels avasid sümboolse nupuvajutusega Telia innovaatilise, mugava ja keskkonnasõbraliku nutiesinduse, kus on võimalik suhelda Telia klienditoega, sõlmida lepinguid, küsida tehnilist nõu ning pakirobotist kätte saada vajalikke seadmeid. PILDID Telia ja Cleveroni koostöös välja töötatud nutiesindus on maailmas uudne lahendus, mis võimaldab teenindada kliente väga erineval moel. Telia nutiesindus asub Espaki ehituskaupluse kõrval (aadressil Põhjakaare 3). Nutiesinduses saab liituda uute teenustega, muuta olemasolevaid teenuseid ning rentida või osta seadmeid, mille saab kohe nutiesindusest kätte. Nii on võimalik eeltäidetud pakirobotist kätte saada digibokse, ruutereid, SIM-kaarte, TV-pulte kui ka näiteks telefone. Peale avamisüritust on Telia nutiesindus Keilas klientide teenindamiseks avatud: esmaspäevast reedeni kl 10-19.00; laupäeval kl 10-18.00;  pühapäeval kl 10-16.00. Oma tavaesinduse sulges Telia Keilas 2015.aastal.

Keila Tervisekeskuse suures saalis jätkab Keila Jalgpalli Cup Võistlevad 2015 a poisid

Teemapäev Harjumaa Muuseumi näitusel “Muistne Rävala” : Skandinaaviapärane ornamentika Põhja-Eestis. See oli Harjumaa Muuseumi viimane teemapäev enne näituse mahavõtmist. Seekord sukelduti viikingiaegsesse skandinaaviapärasesse ornamentikasse Põhja-Eesti kontekstis, millest jutustas kunstnik ja kunstiajaloolane Indrek Jets. Lõpuks mindi üheskoos õue muuseumi lõkkeplatsile ja süüdati tuleriit, tähistamaks lähenevat näituse lõpetamist.

Pühapäev, 28.jaanuar:

Keila Jalgpalli Cup 2014 poiste turniir.

Keila Tervisekeskuse ujulas Kell 9:30-15:30 Pardikeste ujumisvõistlus.

Kraft Mikrobakery and coffee korraldas oma ruumes kohtumise Keilas elava Eesti Parima naisjalgpalluri Lisette Tammikuga.

Eelmine AS Keila Vesi vabandab!

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content