38.nädal 2023

Esmaspäev, 18.september:

Lauluväljaku ehitusel on alustatud haljastustöödega. Ainuüksi puid on kavas istuda üle 80.

Viimasel ajal on Keilas levima hakanud kodukeemia, peamiselt seebikivi baasil valmistatud lõhkevad paketid, mida on käivitatud linna avalikus ruumis. Need paugutid võivad tekitada pöördumatuid tervisekahjustusi!  Lisaks plahvatusele tekitab söövitusi riietele ja kehale plahvatuse käigus lenduv aine. Söövitavat vedelikku leidub ka juba lõhkenud esemetelt – plahvatusjääkide katsumine võib kergelt põhjustada tõsiseid vigastusi. Palume lapsevanematel ja õpetajatel selgitada lastele isevalmistatud lõhkepakettide ohtlikkust. Tegemist on tõsise reaalse ohuga lastele, kes nende isevalmistatud lõhkevate pakettidega mingilgi viisil kokku puutuvad või ise neid lõhkavad.   Plahvatustest andke koheselt teada Häirekeskusele telefonil 112. Lõhkeseadeldise jääkidest palun anda teada linnavalitsuse üldtelefonil 6790700 või  üldmeilile klv@keila.ee . Politsei on alustanud plahvatuste põhjustajate väljaselgitamist. Linnavalitsus on palunud G4S-l tihendada patrulle piirkondades, kus on viimasel ajal pauke kuulda olnud. Olgem hoolivad!

Terviseradadel lääne osas, kuhu varem asfaldilt tōstukiga ei pääsenud, saeti raja kohalt oksi. Loodetavasti langeb nüüd lund radadele rohkem ja pole inimestele nii suurt ohtu lumeraskuse all murdunud oksaga pihta saada. Tänud Elidor Elektritöödele, kes saatis oma tōstukauto appi.

Eelmine nädal alustati Jaama 3 hoone rekonstrueerimistöödeks tellingute paigaldamisega. Esimene töö saab olema katus. Vastavalt projektile saavad tulevikus nõukogudeaegsed tellistest seinad uue kuue, paekivist osad puhastatakse ja remonditakse ning jäävad eksponeerituks. Tegemist on kunagise T.Regastiku vabrikuga, – 1896.aastal ehitatud jahuveski ja villakraasimisveskiga. Hoones tegutses ka Richard Kaupsile kuulunud Kirjastus Ühisus “Külvaja” (Külwaja) – baptistide trükikoda, kus trükiti peamiselt baptistliku kirjandust. 1953. aastal pandi endises “Külvaja” ruumides tööle uuesti trükikoda. Trükikojale määrati nimeks “Trükikoda nr 25” ja kus kuni 1961. aastani trükiti rajooniajalehte “Bolševistlik Sõna” ja hiljem “Kollektiivne Töö”. Nüüd on hoones mitmed bürood ja kauplused, seal hulgas “Keila Haldus” OÜ kontor.

Toimus Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 avalik arutelu. Ettepanekuid muudatustele avalikustamise jooksul ei tulnud.

Teisipäev, 19.september:

Harju Maakonnaraamatukogus alustas uus Eakate Lugemisklubi hooaeg.

Linnavalitsus edastas Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamise ning  Keila linna eelarvestrateegia 2024-2027  Keila linna arengukava 2035 osana vastuvõtuks. Samaga võtaks volikogu vastu ka Keila linna arengukava  2035 tegevuskava aastateks 2024-2027.

Terviseradadel algas Keila Seeriajooks 2023 Sügis – maastikujooksusari kõikidele vanusegruppidele. Etapid toimuvad 19, 21, 26 ja 28.septembril. Oodatud ka kepikõndijad ja rahulikud jooksjad. Jooksud toimuvad teisipäeva ja neljapäeva õhtuti kahel järjestikusel nädalal. Iga kord erinev jooksurada. Rajad: 1,4; 1,2; 2,0 ning 1,1km. Millest 14.a. ja vanemad Mehed jooksevad 2 ringi ja ülejäänud 1 ringi.Pärast igat jooksu soe tee. Peale viimast etappi premeeritakse kiiremaid ja tublimaid.Kõikidele kõigist etappidest osavõtjatele meene.

Miki lasteaias olid 19.-20. septembril spordipäevad.

Kolmapäev, 20.september:

Selgus. Et Naiste 2023/2024 meistriliigas on uus naiskond Keila Basket

Neljapäev, 21.september:

Keila Linnavalitsuse 109.istung 21.septembril 2023.

Linnavalitsus  väljastas ehitusloa madalseiklusraja rajamiseks Ülesõidu tn 43 kinnistule. Rajatav madalseiklusrada koosneb 9 seiklusrajast, 7 platvormist, 4 postist ja 2 rajale mineku redelist. Radade paigutus on puude ja postide vahel, turvaala katteks on hakkepuidu puiste. Radade kogupikkus on 84,8 m, kõrgus maapinnast 80 cm. Rajatisealune pind on 341,7 m2. Osa raja kulutustest kaetakse Keila linna 2023.aasta kaasavast eelarvest.

Linnavalitsus väljastas ka ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Suve tn 9 kinnistule ning ehitusloa  mööblikaupluse lammutamiseks Uus-Paldiski tee 4 kinnistul.

Linnavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise Keila linnas asuvatele Arupõllu, Aruniidu ja Ehitajate tee 13 kinnistutele, eesmärgiga kavandada planeeritavale alale Keila terviseradade puhkeala, sh selgitada võimalused spordiplatside (jalgpall, korvpall, võrkpall, välijõusaal) ning liikumisradade (tervisejooksu- ja suusaradade võrgustik, kettagolfi rada, loodusrajad) maastikku paigutamiseks; Keila terviseradade puhkepargi juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamiseks; samuti uue elamuala kavandamiseks 1/3 osale eraomandisse kuuluvatest Arupõllu ja Aruniidu kinnistutest, sh kavandada elamukrundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on 113 ha. Detailplaneeringu eesmärk on vastavuses Keila linna üldplaneeringuga.

Linnavalitsus maksab erakorralisi sotsiaaltoetusi summas 1096 eurot.

Väike-Maarja Päästekooli harjutusväljakul selgus täna, et 2023.aasta Eliitkomando on Keilast! Võimas!

Panter Motorsport meeskond sõitis, et osaleda Põhjamaade meistrivõistlustel trialis.

Reede, 22.september:

Keila Leht annab teada, et järgmisel suvel avanevad Keilas ajaväravad. Uudistes uuest kortermajast, Porikuu festivalist, Linda (Linda-Elisabeth Lesk) 100,  Keila Keskuse rentnike otsingust, isetehtud paugutite ohtlikkusest, jumpingust, Oliver Graueni saavutusest, Miikaeli kiriku katusest,  Eesti ja Venemaa vahelisest õigusabilepingust, Mesikäpajooksust, traumateadlikusest. Leht avaldab järelhüüde Helvi Jürissonile. Muuseumivaramu kirjutab sel korral Richard Kaupsist. Tegija on Ants Tagel.

Tänaseni sai registreeruda asbesti sisaldavate jäätmete kogumisringile. Keila linn korraldab kodumajapidamises olevate asbestijäätmete (eterniit) kogumisringi. Keila elanikele on asbestist jäätmete utiliseerimine ja vedu tasuta.

Keila Kooli staadionil oli heategevuslik Mesikäpa teatejooks. Osales 49 8-liikmelist võistkonda kaheksast Lääne-Harjumaa koolist, lisaks Keila Kooli õpetaja esindus. President Alar Karise tervituse luges ette Jaanus Väljamäe. Teatejooks on heategevusüritus, mille eesmärk on toetada õnnetuse või haiguse läbi liikumisvõime kaotanud laste ravi. Lapsed ja noored annavad liikumisvõime kaotanud eakaaslaste raviks oma panuse Teatejooksul osaledes. Täiskasvanud saavad laste raviks ning Teatejooksul osalevate noorte panuse tunnustamiseks teha annetuse.  Teatejooks kutsub annetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuses ravil olevate liikumisvõime kaotanud laste heaks! Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetuseks saab annetada: Helistades heategevusnumbril 900 7777 (kõne hind on 7 eurot). Tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE451010220268957228 märksõnaga Teatejooks. Annetama kutsuvad kergejõustiklased Rasmus Mägi ja Ksenija Balta.

Miki lasteaias oli sügisealguse pidu “Tere, Sügis!”

Sipsiku maja õuealal toimus täna päeval “Suvelõpu simman”. Kõikide rühmade lapsed said esineda õpitud laulude ja tantsudega. Külas käis ka proua Kurg, kes esialgu oli pisut segaduses, aga lõpuks saabus ikkagi selgus ja ta lubas hakata sättima rõõmsasti lõunamaale. Palju jagus laule, tantse, rõõmu ja mulle Sipsiku maja hoovi. Suvi sai meeleoluka lõpu! Vaata VIDEOT

Keila Korvpallikool teatas, et otsustas erakorraliselt üles öelda töölepingu esindusmeeskonna peatreeneri Peep Pahviga. Otsuse aluseks on usalduse kaotus seoses esindusmeeskonna sponsorrahade suunamisega Pahvile kuuluvasse mittetulundusühingusse. Peep Pahv lükkas kõik süüdistused tagasi ja kinnitas, et tema hangitud sponsorrahad on kõik alles ja ta kannab need tagasi, kui neid sihtotstarbeliselt kasutada ei saa. Korvpallikooli pressiteate põhjal asub Keila esindusmeeskonna peatreeneri kohale alates 22. septembrist senine meeskonna abitreener Kristjan Evart. Kõrgliiga meeskonna senine nimisponsor Coolbet teatas samuti, et lõpetas koostöö Keila KK-ga.

Ensto Estonia tegevjuht Kaarel Suuk andis teada, et alates tänasest on selle ametikohal pikaaegne Grupi tarnijate kvaliteedijuht Kristy Valgma.

Laupäev, 23.september:

Laupäeval, 23.septembril kell 11.00-14.00 toimub Keila Terviseradadel orienteerumismatk “Liikudes Olümpiale – 2023”. Orienteerumisrajale on võimalik startida kell 11.00-13.15 . Orienteerumisraja läbinutele on mandaadis üllatus! PILDID

Täna tähistati Keila ümbruses 1944. aastal toimunud lahingute aastapäeva, pitkapoisse enam selle kokkusaamisele ei tule. Täna oli kavas mälestushetk Kumna mälestuskivi juures ja peale seda ajalookonverents Harjumaa Muuseumis. Konverentsil kõnelesid Mati Mandel teemal “Admiral Johan Pitka võitlusgrupi liikmete saatusest”, Hanno Ojalo “Paldiski Teises maailmasõjas”, Anu Saluäär-Kall  “Keila õpetaja Ado Köögardali päevaraamatud 1940. aastatest” ning  Küllo Arjakas “Ajaloolane kui kohtunik”. PILDID

Pühapäev, 24.september:

Tänasel Keila Baptistikoguduse teenistusel tähistati koguduse 120.sünnipäeva ning nimetati ametiste koguduse uus pastor Hans-Kristen Sapas (sündinud 1995) – teadaolevalt noorim pastor Keila koguduses ajaloos. Senine, 2010.aastast Keila koguduse pastor Gunnar Mägi siirdus tööle Tyndale Theological Seminari presidendina. Teenis kaasa Oleviste Effataa koor. Ajaloolise ülevaate tegi Tõnu Karu, kelle isa oli samuti koguduse pastor. PILDID

Riko Tammepuu saavutas täna Viljandi CX-l meesjuunioride vanuseklassis 2.koha. Annabrit Prants võitis naiste eliidi sõidu.

Hooaja esimeses mängus alistas Eesti Läti PAF liigas Keila KK meeskond võõrsil Viimsi meeskonna. Meie parimad:  Kevin Johnson 31p, 10vl, 8l,  Kristen Kasemets 17p, 6l, 3rs, Karlis Zunda 11p, 5l, 5rs. Järgmine mäng juba kolmapäeval, kui sõidame külla Pärnu Sadama meeskonnale.

Eelmine Kutse Keila Linnavolikogu 24. istungile

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content