23.nädal 2023

Esmaspäev, 5.juuni 2023:

Tähistamaks maailma keskkonnapäeva, tunnustab rahvusvaheline Rohelise kooli programm iga-aastaselt Eesti tublisid keskkonnahoidlikke koole ja lasteaedu, kes pälvivad keskkonnamärgise “Roheline lipp”. Sel aastal pälvisid oma tubli töö eest tunnustuse 62 lasteaeda ja kooli üle Eesti, nende hulgas ka Keila Rukkilille lasteaed. Eriliselt märgiti ära lasteaia head taaskasutust –  projekt “Päästame pakendid vaibaks”, “Küünlajahti”, mida tehakse kogukonda kaasa haarates. Lasteaed on nüüd 4 aastat suurendanud oma keskkonnateadlikkust, kooliminevad lapsed teavad väga hästi, mida saab valmistada kilepakendist selle asemel, et prügikasti visata, kuhu tuleb viia kasutatud patareid ning mis saab edasi alumiiniumist küünlatopsidest.

Keila Kooli Pargimaja õpilastel oli võimalus vaadata näiteringi etendust “Koll Kalli”. Anti kolm meeleolukat etendust.  Suured tänud vahvatele näitlejatele ja juhendaja Leelo Tamkivile.

Toimus Keila Kooli direktori vastuvõtt Pargimaja õpilastele ja nende vanematele.

Linnavalitsuses toimus Keila päeva tagasiside koosolek korraldajatele.

Teisipäev, 6.juuni :

Linnavalitsuses toimus linnapea vastuvõtt edukaimate abiturentidele. PILDID . Kutsutud oli täna toimunud parimate abiturientide vastuvõtule 14 medalisti ja 11 nelja-viielist lõpetajat, klassijuhatajad Kadi Härma ja Madis Loorents ning Keila Kooli gümnaasiumi osa õppejuht Ahti Noor ja direktor Martin Öövel. Linnavalitsus otsustas anda Keila linna tänukirjad ja maksta välja toetusena rahalised preemiad gümnaasiumi 2023. aastal Keila Kooli kuldmedaliga lõpetavad Mari Meigas, Mia Virunurm ja Kerttu Leibenau, Grete Sakteos (Gustav Adolfi Gümnaasium), Karina Kongo (Saue Riigigümnaasium), Kerttu Lepik (Tallinna Kunstigümnaasium).  Hõbemedaliga lõpetavad Keila Kooli ja saavad linna tunnustuse  Keila Kooli lõpetajad Liisa-Lotte Hein, Anne-Mari Kohava, Maria Tammeaid, Helis Laasma, Mia Riin Kadastik ning Liisa Alavere  Miina Härma Gümnaasiumist, Lisette Loos Paldiski Ühisgümnaasiumist ja Tallinna Reaalkooli hõbemedaliga lõpetanud Henri Peterson.

Linnavalitsuses toimus Linnuse tn 3 ja Linnuse tn 5 ehituslike visiooni ning Linnuse tänava eskiislahendusest. tutvustamiskoosolek. Linnuse tn 3 ja 5 elamute ehitus toimub vastavalt detailplaneeringule ja linna esialgne seisukoht on, et keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik. Linn on edastanud Keskkonnaametile, kui kaitsealuse pargi valitsejale, oma korralduse eelnõu seisukohavõtuks ja kooskõlastamiseks. Linna poolt koostatud keskkonnamõjude hindamise eelhinnangus jõuti järelduseni, et kavandatav ehitustegevus ei ole kooskõlas looduskaitsealuse Keila mõisa pargi kaitse-eeskirjaga. Seepärast tegi Keila Linnavalitsus Keskkonnaametile ettepaneku kaaluda pargi piiride muutmist, arvates pargi koosseisust välja Linnuse tn 5 kinnistu ja selle kinnistuga külgneva, kavandamisel oleva tänavaosa.

Keila Haigla, Kallavere Haigla ning Hiiu Ravikeskus on koondunud ühise Elora brändi alla. Uus nimi Elora tähendab EluRada. Elo on lõunaeesti murdes elu, rada on kui inimese eluteekond, mille läbimisel teeb tema tervis kurve ja käänakuid. Oleme inimese jaoks tema elurajal alati olemas. Elora bränd ühendab hooldekodud ja õendushaiglad, samuti meie töötajate kompetentsid ning pikaajalised kogemused. Tänu sellele suudame pakkuda abi nii meditsiiniliselt kui sotsiaalselt keerulistele hoolealustele. Elora teenuste väljatöötamisel kaardistasime nii hoolealuste, nende lähedaste kui ka koostööpartnerite vajadused – eesmärgiga pakkuda personaalset, terviklikku ja vajaduspõhist hooldust ning ravi. Elora annab Sulle meelerahu

Vikerkaare lasteaia mõlemas (nii Vikerkaare kui Sipsiku) majas toimusid talgud. Lasteaed tänab kõiki lapsevanemaid ja töötajaid, kes nii nõu kui jõuga toeks olid ning panustasid. Klipp

Kolmapäev, 7.juuni:

Keila Korvpallikooli hooaja lõpetamise kõige tähtsam uudis on, et Korvpallikooli selle hooaja viimane õpilane on kass, tavaline sinine Keila kass – täna tuli esimest korda. Kassil pole ainult nime – korvpallikool kavatseb oma sotsiaalmeedias kuulutada välja nimekonkursi. PILDID

Keila TV avaldas sarjast Keila Kooli lood kuueteistkümnenda osa, kus Eve Salmistu räägib õpetajate kortermajas elamisest, komsomoli laagritest ja tagasi kooli õpetajaks tulemisest.

Glamox andis teada, et osales esmakordselt Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis ja saavutas kuldmärgise.

MTÜ Eesti Harrastusspordi liit korraldas Keila Terviseradadel orienteerumise kolmapäevaku.

Keila Koolis oli Spordipäev 5.-8. klassid ja, 10.-11. klassidele.

Neljapäev, 8.juuni:

Keila Linnavalitsuse 92.istung.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna ettepanekutest Harjumaa Omavalitsuste Liidule dokumendi „Harju maakonna arengustrateegia 2040+“ tegevuskavasse.

Linnavolikogu menetlusse läks ka eelnõu „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“ muutmisest. Eelnõu kohaselt kehtestatakse määruse uus paragrahv 1¹, kuhu on koondatud kõigi tunnustusavalduste ettepanekute esitamist reguleerivad sätted, mis võimaldab  saada ülevaade kõigi tunnustusavalduste ettepanekute esitamise tingimuste kohta ühes asukohas.

Linnavolikogu menetlusse läks eelnõu Keila linnale kuuluva Paldiski mnt 2b kinnistu müügist avalikul kirjalikul enampakkumisel alghinnaga 83 300 eurot. Kinnistul asuvad garaažid.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa jalgtee ehitamiseks Pargi tn 1, 1a, 3 ja Pargi tänav T2 kinnistutel.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Pargi tn 17 kinnistul.

Linnavalitsus määras Keila linnas moodustatava Männipargi tänav kohanime ja ruumikuju. Männipargi tänav saab asuma Keila Haigla alal, Pargi tn 30 moodustuval kinnistul.

Linnavalitsus otsustas lugeda hanke „Keila linna parkide ja haljasalade aastaringne hooldamine 07.2023-07.2026“ menetluse lõppenuks, sest kõik esitatud pakkumused lükati tagasi.

Linnavalitsus kinnitas alates 1. septembrist 2023 Keila linna munitsipaallasteasutuste lahtiolekuajad järgnevalt: Keila lasteaed Vikerkaar on avatud tööpäevadel kell 07.00-18.30, seejuures kell 7.00-7.30 ja 18.00-18.30 on Vikerkaare majas avatud 1 valverühm ning Sipsiku majas 1 valverühm.  Keila Lasteaed Miki on avatud tööpäevadel kell 07.00-18.30.

Senise olukorra kaardistamiseks viidi Keila lasteaed Vikerkaar Vikerkaare ja Sipsiku majades ja Miki lasteaias läbi laste kohakasutuse kellaajaline uuring 2023. aasta aprillikuu jooksul. Uuringu eesmärgiks oli laste kohakasutuse vajaduse uurimine ajavahemikel, hommikuti kell 7.00-8.00 ja õhtuti kell 18.00-19.00. Saadud tulemused näitavad, et kohakasutuse vajadus uuritud kellaaegadel on maksimaalselt ühe-kahe rühma laste arv, seejuures ajavahemikus 18.30-19.00 kohakasutuse vajadus puudub. 

Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogu tegi 4.mail 2023 uuringu tulemustele tuginedes ettepaneku määrata linnavalitsuse poolt 1. septembrist 2023 Keila Lasteaed Vikerkaar lahtiolekuajaks iganädalaselt esmaspäevast reedeni 7.00-18.30, seejuures on kellaaegadel 7.00-7.30 ja 18.00-18.30 lasteaia Vikerkaare majas 1 valverühm ja Sipsiku majas 1 valverühm. Keila Lasteaed Miki hoolekogu tegi ettepaneku kinnitada linnavalitsuse poolt 1. septembrist 2023 Keila Lasteaed Miki lahtiolekuajaks iganädalaselt esmaspäevast reedeni 7.00-18.30 29.mail toimunud istungil.

Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Miki rühma täituvuse ülemine piirnorm alates 01.08.2023 Sinilillede aiarühmas 22 last ja Võililled sõimerühmas 15 last, millega oli Miki lasteaia hoolekogu nõus.

Täiendavaid sotsiaaltoetusi maksti summas 1000 eurot.

IPSON ja Keila Algkool pidasid täna koos kooli – kutsi tunde. Õpilasi oli lausa 120 ja Ipsoni kutsasid 15.

Linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht koos Keila Lehe vastutava toimetaja Evelin Poveliga osalesid Otepääl Eesti Linnade-Valdade Liidu korraldatud omavalitsuste avalike suhete ja kommunikatsioonispetsialistide kokkusaamisel, et juhatada teemat “Postiteenus Sinu vallas. Kuidas olete lahendanud vallalehe kojukande teenuse?”. Selgus, et Keila Leht on koos Tallinnas ilmuva ajalehe „Pealinn“ ja Märjamaa Nädalalehega ainukesed iga nädal ilmuvad munitsipaalajalehed.

Reede, 9.juuni:

Keila Lehe esikaanel edukaimate abiturientide vastuvõtust. Uudistes Elorast, suvisest busside sõiduplaanist, Keila linna toetusest hooldekodu kohamaksumuse tasumisel, kodukoha ajaloo õppimisest Lätte koolis, küüditatute mälestusüritusest, Jõepargi arendusest, Keila maleelust, võistlusest Mototrial 60, kalmistupühade eribussist. Muuseumivaramu jätkab Johannes Pooveli mälestustega Johann Tähest. Tegija on Agnes Veski. Lehekannet toimetab nüüd Eesti Post/Omniva, sest Express Post lõpetas 1.juunist lehekande.

9. juunil, Keila malevkonna loomise 106. aastapäeval, toimus Keilas malevkonna pidulik rivistus kus malevkonda 17 aastat juhtinud leitnant Priit Luure andis malevkonna juhtimise pidulikult üle kapten Aivo Traksile. Malevkonna sünnipäeva ja pealiku vahetuse pidulikul rivistusel osalesid Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorte kotkaste ja Kodutütarde esindajad. Harju maleva pealik andis auastmetunnused tublimatele ja Kaitseliiduga hiljuti liitunud liikmed andsid pidulikult kaitseliitlase vande.

Oliver Grauen tuli Ungaris, Tatas Euroopa Oliver  Grauen M18-19 meistriks takistuskrossis. Laupäeval lisandus teine meistritiitel, vend Kaspar Grauen oli M16-17 vanusegrupis esimeses stardis 14.kohal ja laupäeval 5. Vaata

Muusikakooli kontserdil esinesid Aleksandra Serebrjakova ja Ann Meeta Teppo, klaveril Jelena Fomina. Kavas: Bach, Tšaikovski, Bacewicz, Prokofjev.

Sõpruslinn Birštonas peab taas pidu – Kuurordipäeva. KLIPP Keilat esindab sündmusel linnapea Enno Fels. Klip on pidustuste avasündmuselt – traditsioonilisest reede õhtul toimunud rongkäigust, millele järgnes kaheosaline kontsert linnavalitsuse hoone ees. Homme on suur laat – umbes nagu Keila Päevalgi ja õhtul kontsert Nemunase ääres. Kel huvi – jõuaks kohale, kuid öömaja on nende sündmuste ajal raske leida Birštonase tervitus on praegu Keilas Andrius Liki puust skulptuuridena Harju Maakonnaraamatukogus.

Keila Korvpallikooli U14 tüdrukud Eva Maria, Elly ja Marta-Mee osalesid 5-päevasel Eesti U14 koondise treeningkogunemisel ja said võimaluse mängida koondise eest Balti Matšil. Balti Matš toimub 9. – 11. juuni 2023 Nord/Cramo Spordihoones (Tervise 21, Tallinn). Ajakava ja tulemused on leitavad siit: https://www.basket.ee/et/balti-mats

Laupäev, 10.juuni:

Laupäeval toimus Alexela 3×3 Eesti meistrivõistluste avaetapp Keila Kossupargis (Jõe tn 2b, Keila). Etapil osalesid U13, U15 poiste ja tüdrukute vanuseklassid ning Harrastajad.

Ringkäigud Keilas ehk Kadri Aller korraldas hilisõhtul Öise luharetke rukkirääkudega.

Pühapäev, 11.juuni:

Korvi kalmistupäev toimub pühapäeval 11. juunil algusega 13:00. Korvi kalmistule sõidab Keila siseliin algpeatusest Rõõmu kaubamaja kell 12:30, marsruudil Rõõmu kaubamaja – Keskväljak – Jõe – Tähe – Aia – Kase – Eha – Ülesõidu – Keila kirik – Luha – Korvi kalmistu. Tagasi sõidab buss kell 15:30 marsruudil Korvi kalmistu – Keila kirik – Rõõmu kaubamaja.

Eelmine 22.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content