23.nädal 2023 Keilas

Euroopa Liidu parlamendi valimised ja Harju maakonna laulu- ja tantsupidu „Meie vägi“

Esmaspäev, 3.juuni:

Euroopa parlamendi valimised algasid keskpäeval ka Keilas. Kell 12, kui jaoskond Harju Maakonnaraamatukogus avati, olid esimesed valijad juba kohal.  Kasuta eel- või e-valimise võimalust. Valimisperiood kestab 3.–9. juunini, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Nagu enamikus liikmesriikides on ka Eestis üksainus kogu Eestit hõlmav valimisringkond, mis tähendab, et oma hääle saab anda ükskõik millises valimisjaoskonnas üle Eesti. Tasub vaid eelnevalt kontrollida, et kehtiv isikut tõendav dokument on kaasas. Vaata kandidaate ja muud valimistega seotud informatsiooni valimiste lehelt. Eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine kestab 3.–8. juunini. Valimispäeval, 9. juunil toimub hääletamine kella 9-20. Keilas asus hääletamisjaoskond Harju Maakonnaraamatukogus, Keila Kooli Põhjamaja idatiivas, aadressil Ehitajate tee 1.

Selgus, et Keila linnavalitsuse esindus Harjumaa Omavalitsuste Liidu sammuvõistlusel II kohal, individuaalarvestuses Keilasse I ja III koht!  HARJUMAA LIIGUB sammuvõistlus sai oma kauni lõpu 1. juunil!  Väljakutses osales 147 inimest. Kõige suurema osalejate arvuga oli Lääne-Harju vald- 19 liiget.  Individuaalselt kogusid kõige enam samme: 1 005 865 sammu Kaire Marrandi (Keila), 1 002 710 sammu Ilona Gilden (Loksa), 925 746 sammu Janne Käsi (Keila).  Meeskonna keskmise sammude arvu põhjal on Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatava 3. sammuvõistluse võitja 2024. aastal RAE VALD (11 osalejat). 2. koht KEILA (13 osalejat) ja 3. koht  LOKSA (8 osalejat).

Harju Maakonnaraamatukogus on Eneken Maripuu näitus raamatu „Tosin tervendavat taime“ illustratsioonide näitus. MINU KOGU sarjas on kogu suve jooksul võimalik tutvuda Liis Paabo koguga “Olümpiamaskotid”. Raamatukogu kuulutas, et juunikuuga  sai alguse traditsiooniline laste suvelugemise programm, mis sellel aastal on pühendatud kultuuririkkuse aastale.

Selgus, et MUBA klassikalise muusika kandleõpilane, Keilas elav  Paulina Andrejeva pälvis konkursil “Baltika 2024” tihedas konkurentsis Grand Prix! Sel aastal juba kolmandat korda toimunud konkursil osalesid Balti riikide noored rahvapillimängijad. Konkursi eesmärk on populariseerida Balti rahvaste rahvapille, avastada andekaid noori esinejaid, edendada kunstilist eneseväljendust ja mänguoskust ning arendada koostööd ka muusika- ja kunstikoolide õpetajate vahel. Konkursi hindamiskomisjoni kuulusid: Inese Dzene, Aušrelė Juškevičienė, Jolanta Babaliauskienė ja Eugenijus Čiplys.

Algas tribüünide – lavade ehitamine Keila Kooli staadionile ja lauluväljakule.

Keila Muusikakoolis olid 3.-6.juunil sisseastumiskatsed.

Mikis Pääsusilmade rühma kevadpidu, millega saadeti ühtlasi osa lapsi kooli.

Harjumaa Muuseumis jätkusid õuesõppetunnid – maastikumängud, veeputukate- mutukate programm ja ravimtaimede programm.

Teisipäev, 4.juuni:

Keila Sotsiaalkeskuses avati täna keskuse kunsti- ja käsitööringide kevadnäitus VAHVA. Pildid

Täna, 4.juunil käisid põhjamaja 6. klasside Thalese ja Descartes’i matemaatika rühmad õues koordinattasandi teemat kinnistamas.

Miki lasteaias on külalised Sloveeniast, Ljublana lähedasest  Vrtec Litija linnakese lasteaiast (vasakult alates) Nika Boncelj, Simona Fortuna ja Polona Žagar Rupar. Neile teeb pildil ringkäiku Miki lasteaia direktor Triin Rattiste (paremal). Külalised olid siin kogemuste ja parimate praktikate vahetuseks alushariduses HEV-õppijate toetamisel.

Keila Lasteaed Vikerkaar töögrupp „Looduse sõbrad“ jätkas ka selle õppeaasta kevadel enda peenrakastide projekti.  Sellel õppeaastal kannab projekt nime „Mesilaste kuningriik“,  keskendudes eelkõige taimedele, mis meeldivad mesilastele (ristik, raps, tatar, erinevad lilled….). Projekti “Mesilaste kuningriik” eesmärgid on • Laps teab, et tõeline mesi saab sündida kooskõlas loodusega ja loodust mitmekesistades; • Laps saab aru taime kasvamise protsessist (seeme-taim-õis-vili); • Laps teeb iseseisvalt /täiskasvanu abiga jõukohaseid töid (külvab seemneid, kobestab mulda, kastab, rohib); • Laps tunneb ja oskab nimetada mõnda taime, mis on vajalik mesilastele mee valmistamiseks; • Laps teab, et tervisliku mee saamiseks vajab mesilane taimi, mida ei ole pritsitud taimekaitsevahenditega. Laps saab läbi praktiliste kogemuste hulgaliselt emotsioone. Sellelgi õppeaastal muretseti ette külvamise tarbeks uut värsket mulda ja erinevaid seemneid ning tegevus seemnete külvamisega algas rühmades juba märtsikuus. Mai keskel külvati peenrakastidesse  just nende taimede seemned, mis meeldivad mesilastele. Kes mida ja kui palju külvas ja istutas, oli iga rühma enda otsustada. Loodame, et suvepuhkusel olles kostitab ilmataat meie peenrakaste vihmaga ning augustis lasteaeda tulles, saavad lapsed imetleda taimede ilu ja võlu ning eemalt jälgida mesilaste toimetamist nendel. Peenrakastide juurde sai paigaldatud ehtne mesitaru, mida koos rühmaõpetajaga õppe- eesmärgil uurida/avastada võib. Mesitaru sees on näha meekärjed ja nende asetus mesitarus. NB! Mesitarus mesilasi ei ela!

Linnavalitsuse saali oli kutsutud suurem hulk Jaama tn ja mõni Pargi tn maaomanik, et anda sisend Jaama tänavale ja Pargi tn 3 ja Pargi tn 1 piiri mööda kulgeva jalg- ja jalgrattatee plaanidele.

Kolmapäev, 5.juuni:

Keila Linnavalitsuse 151.istung 5.juunil 2024.

Linnavalitsus kinnitas kolme isiku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta ja volitas sotsiaaltöötajat välja võtma nende isikutetunnistust Politsei- ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonnast.

Linnavalitsus otsustas anda Keila linna tänukirja ja maksta välja toetusena rahalised preemiad gümnaasiumi 2024. aastal kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetajatele. Tunnustuse pälvivad kuldmedaliga lõpetajad Silver Kasemets (Keila Kool), Jaana Kers (Gustav Adolfi Gümnaasiumi), Grete Liis Reimand (Gustav Adolfi Gümnaasium), Getriin Kaares (Tallinna Nõmme Gümnaasium) ja Laura Brita Kõiva (Vanalinna Hariduskolleegium) ning hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetavad Kadri Käpa (Keila Kool), Karola Kruusement (Keila Kool), Hardi Brück ( Tallinna Nõmme Gümnaasium) ja Lisete Laine (Tallinna Nõmme Gümnaasium). Parimate gümnaasiumi lõpetajate tunnustussündmus toimub linnavalitsuse saalis 17.juunil.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila Noortevolikogu põhimääruse eelnõu. Määruse üldsätete järgi saab Keila Noortevolikogu olema Keila Linnavolikogu juures tegutsev Keila linna noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Keila linna noorte huve. Noortevolikogu tööd hakkab koordineerima Keila Linnavalitsusest valdkonna abilinnapea. Kuni 15-liikmeline noortevolikogu hakkab koosneb noortest, kes elavad või õpivad Keilas ja on 12–26 aastased. Keila Kooli õpilasesindus delegeerib noortevolikokku gümnaasiumiastmest kolm liiget ning põhikooli osast neli liiget. Kuni kaheksale liikme kohale kandideerimiseks korraldab abilinnapea avaliku konkursi.

Linnavalitsus andis loa Põhja tn 1 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks. Ehitusprojekt näeb ette eramu katusele päikeseelektrisüsteemi paigaldamise ja selle ühendamise eramu elektrisüsteemiga. Kavandatava süsteemi nimivõimsus on 6 kW, mis koosneb 16-st monokristallilisest paneelist.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna 2024.aasta I lisaeelarve eelnõu. Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 328 755 eurot ja põhitegevuse kulud 415 411 eurot, investeerimistegevuse muutus kogusummas on +172 200 eurot ja likviidsete varade muutus +85 544 eurot.

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 „Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“, kuna Keila linnavolikogu on kehtestanud  Keila linna finantsjuhtimise korra 28.mail 2024.

Linnavalitsus otsustas suurendada osaühing Keila Tervisekeskus osakapitali täiendava sissemaksega 300 000 euro võrra, mille tulemusel on osaühing Keila Tervisekeskus osakapitali uus suurus 3 400 000 eurot.

Sügisel Mikis lasteaiateed alustavad lapsed kohtusid täna esimest korda oma õpetajate ja rühmakaaslastega.

Täna avas Risti Kooli re-disaini ring Harju Maakonnaraamatukogus pidulikult oma AASTANÄITUSE.

Scandium Kinnisvara : algas Keila ühe roheliseima kortermaja Allika Kodude ehitus.  Keila kesklinnas algas kauni rohemaja Allika Kodude ehitus. Aasta jooksul rajatakse 25 korteriga 5-korruseline hoone, mis saab endale Eestis haruldase rohekatuse ning taimedega kaetud roheseina. Kuni 21. juunini kehtib eripakkumine, mil koduostuga tuleb kaasa 10 000 € väärtuses köögimööblit. Allika Kodud valmivad juba 2025. aasta kevadel. Arendaja on Scandium Kinnisvara, ehitab Tesron Ehitus. Info ja hinnad www.allikakodud.ee

Scandium Kinnisvara andis teada, et Keila lasteaedade joonistusvõistluse MINU UNISTUSTE KODU võitjad on selgunud! Suur tänu Keila linna Miki ning Vikerkaare lasteaedade lastele, kes osalesid joonistusvõistlusel „Minu unistuste kodu“! Teie kõikide tööd olid võrratult põnevad. Laste loovusel ei ole piire! Suur tänu ka õpetajatele, kes tulid joonistusvõistlusega kaasa, ilma teieta ei oleks lapsed saanud selles osaleda! Ning suur tänu ka lasteaia direktoritele, kes olid nõus meie poolt algatatud idee majja lubama! Kallid lapsed, teie tööde hulgast oli väga raske võitjaid välja selgitada, sest need kõik on auhinnaväärilised. Kuid me pidime siiski tegema valiku ning meie poolt osutusid seekord suurteks kunstnikeks või lausa tulevasteks arhitektideks:  Mattias, 5a, Miki lasteaia Karukellad rühm; Arina, 6a, Miki lasteaia Päevalilled rühm;  Gustav, Miki lasteaia Kassikäpad rühm;  Jette 6a, Vikerkaare lasteaia Pöial-Liisi rühm ja  Annabel 4a, Vikerkaare lasteaia Päikesepärlid rühm. Võitjad saavad Scandium Kinnisvara poolt 50 € XS Mänguasjade kinkekaardi! PALJU ÕNNE ning vahvat ja loovat mängimist teile! Kõiki võistlustöid on võimalik näha õige pea Allika Kodude aedadel, aadressil Allika 7, Keila linn. Kui tööd on välja pandud, anname sellest teada!

Täna ja eile  oli Keila Jalgpalliklubi treeneritel au ning rõõm korraldada Keila Kooli I-IV klasside õpilastele meeleolukaid liikumismänge ja tutvustada neile lähemalt jalgpalli.

Neljapäev 6.juuni:

Keila Kooli 11. klassi õpilaste 2024. aasta loodusfotograafia kursuse näitus, kus on jäädvustatud looduse imelisi ja ainulaadseid hetki. Igal nädalal oli teema, mida pildistama pidime. Teemadeks olid looduspildid varasemast ajast, puud, veekogud, linnud, jäljed, kevad, nupud ja pungad, samblad, samblikud ja seened, loomad, õied, maastik ning taevas. Kursuse lõpus toimus gümnaasiumi õpilaste seas kaasõpilaste lemmikpiltide valimine. Lõpliku valiku näituse jaoks tegime ikkagi ise. Elektrooniliselt näeb pilte siit: https://padlet.com/evehint/n-itusele-uib57yurycmysej Kursusel osalesid: Serena Anupõld, Kristelle Arrof, Derek Dorbek, Maiken Feodorov, Carleen Kaasik, Miharu Kawasaki, Endrik Lillepuu, Merily Maripuu, Heti Meerents, Robert-Villiam Päll, Keira Tippi, Ragnar Uus. Kursuse juhendaja õpetaja Eve Hint.

Toimus Põhjamaja liikumispäev, 5-6 klass pani ennast proovile erinevatel teatevõistlustel, 7ndad tutvusid Mobo mobiilse orienteerumisega, 8ndikud ja gümnaasium mängisid rannavollet, mängude vahel mängiti Spikeballi, osaleti rühmatreeningul ning uue mänguna tutvusid Crossnetiga.  Oli ka aktiivseid õpetajaid, kes liitusid erinevate tegevustega.

Lemmikloomapäev on Pargimajas juba pikaaegne traditsioon. Täna hommikul võis kooli mänguväljakul lähemalt tutvust teha erinevate lemmikloomadega. Kohale oli tulnud pehmeid ja karvaseid, putukatest-mutukatest suurte koerteni.

Täna lõpetati Harju Maakonnaraamatukogus pidulikult oktoobris alanud Lugemisisu programm. Kui lasteaia rühmad kohtusid oma lõpupeol Kertu Sillastega, siis suuremate lastega oli kohtuma tulnud luuletaja Ilmar Trull. Sai kuulda vahvaid luuletusi ja leida puuduvaid sõnu luuletustesse, jagasime diplomeid ning maiustasime kringliga.Lugemisisu lõpetajaid oli seekord Keila Koolist ja Lodijärve Koolist ning lisaks 3 lugemisisulist, kes oma kooliteed alustavad alles sügisel.Aitäh, Keila Kooli raamatukoguhoidja Varje Mägi ja Lodijärve Kooli õpetaja Gerli Sildam.

Vikerkaare lasteaia Kuukiirte rühma lastel käis lastekaitsepäeval külas Priit Siig, kes tutvustas lastele raagritsikaid ja enda pisikest pereliiget koer Keidit. Lapsed said raagritsikate kohta teada palju põnevat: millest toituvad, kus elavad, miks on nad just sellist värvi nagu nad on ning kui kaua ta elab. Julgematel oli võimalus raagritsikas enda kätte võtta. Paljud lapsed kasutasid võimalust ning nii mõnegi jaoks oli see suur eneseületus. Õpetajate toetus oli seejuures suureks abiks. Aitäh Priit toreda hommikupooliku eest! Täna külastasid Kuukiired aga algkooli lemmikloompäeva, et teha sinasõprust teiste lemmikloomadega. Tutvuti erinevate koera- ja kassi tõugudega, paitati hamstreid ja merisiga, imetleti jäneseid, jälgiti roomamas tigu ja ujumas värvilisi kalakesi. Lapsed ja rühmapersonal tahavad kiita ja tänada koolilapsi ja nende õpetajaid väga sooja ja südamliku vastuvõtu ja hoolivuse eest!

Sotsiaalkeskuses oli koos tugigrupp noortele.

Sellel nädalal sai Harju Elektri rahvusvaheline personali- ja kommunikatsioonitiim kokku Tallinnas ja Keilas. See oli suurepärane võimalus vahetada ideid ja kogemusi ning inspireeruda üksteise parimatest praktikatest. Koosveedetud aeg tugevdas meie omavahelisi sidemeid ning kinnitas meie pühendumust ühtse, väärtustel põhineva töökeskkonna loomisele.

Sel nädalavahetusel toimub traditsiooniline sõpruslinna  Birštonase kuurordi tähistamine pealkirja „Banguokim Birštone“ (Lööme laineid Birstonases) all. Keilat esindab linnapea Enno Fels. Kavas on erinevad kultuuri-, tervise- ja spordisündmused, loomingulised töötoad, käsitöö- ja rahvakunstilaat, esinevad kuulsad Leedu artistid. Toimuvad ka Leedu MV kuumaõhupallidele. Foto Birštono kurortas FB.

Miki lasteaias Karikakarde rühma lõpupidu.

 Keila Korvpallikool lõpetas hooaega. PILDID

Partner Akro andis teada, et  on otsustanud soetada maailma tasemel võimlemissaali varustuse, kuhu kuulub täissuuruses akro plats koos batuutide ja palju muu põnevaga. Selle ülespanek aga nõuab suurt pinda ja kõrgeid lagesid. Hetkel ei ole leitud ühtki hoonet avalikus pakkumises kes oleks neid valmis vastu võtma. Vajaliku saali suurus on alates 350 ruutu kuni 600, kõrgus minimaalselt 6m. Vajadused: vesi, kütte võimalus, turvaline ligipääs võimlejatele. Piirkond: Keila, Lääne-Harju vald, Saue vald ja Harku vald.

Reede, 7.juuni:

Keila Leht kutsub esiküljel peole ja kirjutab Miki lasteaia osalemisest aianduse maailmameistrivõistlustel.  Uudistes bussiliiklusest, elektri universaalteenusest, Väärikate Ülikooli XI õppeaastast, kitarrifestivalist, maleklubi kevadturniirist, kaugloetavatest veemõõtjatest, Vabadussõjas langenute mälestustahvlist Padisel ja Rebaseonu grillist. Saab näitusesoovituse. Muuseumivaramu jätkab Johanna Lahesalu kirjutisega kunstilisest isetegevusest Keila kandis. Lisaks sellest, kuidas ka vanadel aegadel ilm oli hukas. Tegija on Valdo Rüütelmaa. Keila lehe vahel on Keila Noorteleht.

Harjumaa Laulu- ja tantsupeo eelsed proovid  7. ja 8.juunil. PILDID

7.-9.juunil on ESPAKi parklas Tsirkusetuur

Mikis Päevalillede rühma lõpupidu.

Laupäev, 8.juuni:

Laulu- ja tantsupeo proovid. PILDID

Klaveriõhtul Keila Muusikakoolis esineb Tiit Tomp. Kavas: L. van Beethoven, A. Skrjabin, F. Liszt, F. Schubert, K. Szymanowski.

Ohtu tee 1 hoovis oli selle suve esimene kirbuturg.

Omad Retkel korraldas öise luharetke rukkirääkudega Valksest Keila jõe luhtadele.

Pühapäev, 9.juuni:

Euroopa Liidu parlamendi valimispäev. Täna käis VISi põhjal Keilas ainukeses valimisjaoskonnas Harju Maakonnaraamatukogus hääletamas kokku 1001 valijat, ja kogu nädala jooksul kokku 1860 valijat. Suurima häältekogujad olid Keilas : Marin Kaljurand 459, Jaak Madison 427, Urmas Paet 422. Erakondadest kogus Keilas enim reformierakond 759, Isamaa 739, sotsiaaldemokraadid 679, EKRE 427. TULEMUSED

Kalmistupüha Korvi kalmistul, käiku on pandud eribuss.

9. juunil 2024 Keilas toimuval Harju maakonna laulu- ja tantsupeol „Meie vägi“ esineb 365 kollektiivi kokku 7863 laulja, tantsija, orkestrandi, juhendaja, dirigendi ja saatjaga. Nad toovad pealtvaatajate ette 2-tunnise tantsuetenduse Keila Kooli staadionil ja 3-tunnise kontserdi Keila uuel lauluväljakul. Kahe etenduse vahel on rongkäik ühelt peoplatsilt teisele. Seekordne Harjumaa laulu- ja tantsupidu on teistsugune, kuna esimest korda toimuvad peod eraldi sündmustena. Harjumaa laulupeo repertuaari on loonud Harjumaal elavad heliloojad ja tantsujuhid. Peo keskmes ning kodukandi pärimus. Tantsupeo seovad tervikuks Harjumaa kihelkondade vanasõnu lugedes Rein Kippar ja  lõõtspillil Andreas Jürimäe. Peo kontseptsiooni lõid ja kava töötasid välja Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse ning Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse liikmed. Suur tänu kõigile lauljatele, tantsijatele, muusikutele, dirigentidele, tantsujuhtidele, juhendajatele, üldjuhtidele, vabatahtlikele, korraldajatele, helitehnikutele, lepingupartneritele ja kõigile teistele, seal hulgas Keila linnarahvale selle uhke peo eest! HOL ja Keila linn tänavad! Vaata FinalBossMedia klippi.

Harjumaa laulu- ja tantsupidu 2024 „Meie vägi“ on rahvapidu, mille nimiloo „Peole“ kirjutas Külli-Katri Esken ning laulu saadab esmaettekandel ansambel Uurikad. Just selle peo jaoks on Enrik Visla loonud rahvamuusikaorkestrile „Tantsulood Harjumaalt“.  Puhkpilliorkestrite esituses on esmaettekandel „Harjumaale“, mille autor on Ott Kask ja Valdo Rüütelmaa „Harju süit“. Akordioniorkestritel on esmaettekandena Tiit Kalluste „Suurupi sume“ ja Maimu Jõgeda „Saajalaul“. PILDID HOMMIKUSTELT PROOVIDELT

Pidu:

Kell 14.00 TANTSUPIDU Keila Kooli staadionil, mille avas peaminister Kaja Kallas. Vahetekste luges tantsupeol Kaarel Kose. PILDID TANTSUPEOLT

Kell 17.00 RONGKÄIK algusega Keila kooli  staadionilt Lauluväljakule, mille võttis vahetekstidega vastu Jan Uuspõld. PILDID RONGKÄIGULT

 Kell 18.00 LAULUPIDU Keila Lauluväljaku. PILDID LAULUPEOLT

Harjumaa laulu- ja tantsupidu tõi kaasa tõsiseid liikluse ümberkorraldusi lauluväljaku lähiümbruses. Peopäevadel ehk 7.-9. juunini oli Keila linnas viibivate inimeste arv vähemalt kahekordne ja ka sõidukeid oli tavapärasest oluliselt rohkem, seepärast paluvad korraldajad osalejatelt, pealtvaatajatelt ja Keila elanikelt mõistvat suhtumist. Keila inimestel on kõige parem on tulla kohale jalgsi, kaugemalt tulijatel rongiga.

Väga tõenäoliselt tuleb külalistel jätta sõiduk lauluväljakust ja tantsustaadionilt eemale, kuid kindlasti mitte üleliia kaugele – Keila on väike linn, ka kõige kaugemast nurgast on lauluväljakule-staadionile alla 2 kilomeetri. Kindlasti õnnestub sõiduk parkida liiklusseadusega kooskõlas ka palju lähemale. Kogu päeva kestel on autoliiklusele suletud Paldiski maantee Piiri-Pargi tänavast kuni Ehitajate teeni; Ehitajate tee Paldiski maanteest kuni Keila Kooli parklani; Pargi tänav Männiku tänavast kuni Paldiski maanteeni. Liiklusele suletud alale pääsevad vajaliku varustuse ja reisijate toomiseks vaid erilubadega sõidukid, mis lahkuvad esimesel võimalusel. Samuti saavad alale piirkonna tänavatel elavad inimesed – välja arvatud kell 17.00 algava rongkäigu eel ja ajal.

Keila siseliini bussid pühapäeval, 9.juunil Keilas Paldiski maanteed pidi ei sõida. Ajavahemikus 8:00 – 22:30 on Keila linnas muudetud liikluskorraldus ning ühistransport on suunatud ümbersõidule. Avalikul bussiliinil 145 Tallinn – Keila – Paldiski ning 110 Keila – Karjaküla – Laulasmaa – Paldiski jäävad teenindamata peatused Kultuurikeskuse, Keskpargi, Pargi ja Tervisekeskuse. Tervisekeskusele lähim bussipeatus on Ehitusmarket, mis asub 600 meetri kaugusel. Pargi, Keskpargi ja Kultuurikeskuse asemel palume kasutada peatust Keila kirik. Lisaks sõidab eriliin Korvi kalmistupühale – loe. Palume mõistvat suhtumist võimalike hilinemiste osas, mis võivad tekkida liikluskorralduse muudatuste tõttu!

Peoliste bussidel on sobiv läheneda peopaigale Paldiski maantee kaudu, vältides kesklinna, ning lasta reisijad välja Ehitajate teel Keila Kooli Põhjamaja piirkonnas. Selle asemel Keila Tervisekeskuse juures enne Ehitajate tee ristmikku. Peol osalevate kollektiivide bussidele on korraldatud pühapäeval turvaline parkla Harju KEKi tööstuskülas, aadressil Keki 4.

Teiste sõidukite parkimiseks on sobiv kasutada Rõõmu Kaubamaja, Keila Tervisekeskuse, terviseradade ja teisi linna parklaid. Korraldajad paluvad parkida kooskõlas liiklusseadusega ja hoiduda sissepääsude blokeerimisest kinnistutele.

Eelmine Harjumaa laulu – ja tantsupidu MEIE VÄGI Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content