16.nädal 2024 Keilas

Esmaspäev, 15.aprill:

Miki lasteaed alustab teatrifestivaliks ettevalmistust. Täna esitati  Kassikäppade etendus “Salajased tantsud Hõbemetsas”.

15.-19.aprill Koduloonädal Keila Kooli Pargimajas. Uurimustööde esitlused õppetoolide kaupa: esmaspäeval 4. + klassid (Elu vees), teisipäeval 1.klassid (Mets), kolmapäeval 2,klassid (Aed), neljapäeval 3.klassid(Sood ja rabad).

Toimus Keila päeva korralduskoosolek linnavalitsuse saalis.

Vikerkaare lasteaed: Pilvede varjust välja tulnud päikene oli parimaks starteriks südamenädala avapäeva üritusele. Täna toimus Vikerkaare ja Sipsiku maja suuremate rühmadega väljasõit Kloogaranda õppemängude päevale – sinna bussidega aga tagasi juba rongiga.   Põnevaid õppemänge erinevates keskustes viisid läbi mõlema maja ägedad muusikaõpetajad ja liikumisõpetajad. Tegevusi ja emotsioone jagus kuhjaga. Südamenädal sai vinge alguse.

Teisipäev, 16.aprill:

Miki lasteaias Päevalillede etendus “Nisutera”.

Keila Sotsiaalkeskust külastasid Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsiooni talitluse töötajad Harjumaa Muuseum

Harjumaa Muuseumis 16.04-18.04 Jüripäeva programm.

Teisipäev oli Keila Kooli algkoolimajas koduloonädala metsa teema päev. 1. klasside lapsed on projektõppepäevadel uurinud Eestis kasvavaid puid ja metsloomi. Koduloonädalaks joonistasid nad neist hulga pilte, mille õpetajad sättisid näitusena Männimaja 1. korruse koridori. Lisaks oli võimalik seal uurida veel teisigi taimi, linde, nende rahvapäraseid nimetusi, mõistatusi ja kuulata metsloomade hääli. Stendi juures oli päev läbi palju sagimist, sest 1.-3. klasside õpilased said näitusel oleva info põhjal lahendada ristsõna ja vanemad õpilased täita interaktiivset töölehte.

Keila Seeriajooksu I etapile tuli liikumisrõõmu nautima ligi 170 jooksusõpra. Oli vanu tuttavaid ja ka palju uusi nägusid. Ning ka neid kel puberteet üle läinud ja peale mitmeaastast pausi uuesti tee kodulinna jooksuvõistlusele leidnud. Oliver Grauen jooksis ka ca 25 sek kiiremini kui paar aastat tagasi joostud rajarekord, aga kuna rada oli Suusamaja ehitustööde tõttu lühem, siis rekord arvesse ei lähe.

Kolmandas kontrollmängus võttis Keila Coolbet küll koduväljakul võidu 98:87, aga on veel asju ning elemente, mida lihvida! Aitäh Tallinn Kalev/SNABB võitluse eest!

Harju Maakonnaraamatukogus raamatunäitus „Aasta 2024 tegijad looduses“. Harju Maakonnaraamatukogu andis oma lugejatele teada, et  kuna Eesti Päevaleht enam paberväljaandena ei ilmu, on lugejatel raamatukogus kohapeal võimalik interneti vahendusel Delfi.ee lugeda järgmisi digiväljaandeid: Delfi, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Kroonika, Anne & Stiil, Eesti Naine, Pere ja Kodu, Tervis Pluss, Maakodu, Oma Maitse. Teenus on tasuta.  Ligipääsuks nimetatud digiväljaannetele võib kasutada kas raamatukogu lugejaarvuteid või isiklikke arvuteid, telefone.

Keila Muusikakoolis oli I klassi õpilaste kontsert.

Kolmapäev, 17.aprill:

Keila Kooli 12. klassidel lõpukella aktus, tutipidu. Abituriendid Pargimajas. Külalisi võtsid lahkesti vastu õpilaste esimesed klassijuhatajad. Tervituslauluga esinesid 1.b ja 2.b klassi laululapsed. Traditsiooniliselt tulid Keila Kooli abituriendid pärast viimast koolitundi, mida andsid emakeele õpetajad (pildil vasakult) Hurmi Väljamäe, Tiina Murdla, Gristel Mänd ja Maris Crandall linnavalitsusse, et koos linnapeaga hoone katusel ühispilt teha. Linnapea Enno Fels näitas enda kabinetis toimunud kohtumisel selle lennu esimese koolikella aktuse pilte. Vaata pilte.

Keila Sotsiaalkeskuse erihoolekandeklindid külastasid Merimetsa tugikeskust.

Vikerkaare lasteaia liikumisõpetaja Sirje eestvedamisel jätkus Vikerkaare  lasteaia südamenädal rõõmsalt moto saatel –   LIIKUMISRUUM ON LIIKUMISRÕÕM! Tänasel orienteerumismängude üritusel Keskpargis osalesid Sipsiku maja Sipsikud, Krõllid, Lepatriinud ja Päikeserattad. Nooremad rühmad seadsid südamenädala raames täna sammud Keskpargi poole. Ei ei, mitte niisama – ikka matkates orienteerumismängule “Liikumisruum on liikumisrõõm!” Kõik sai alguse juba lasteaia värava juures, kust vihjekaardid kaasa võeti ning tegevuste punkte otsima asuti. Kokku oli liikumisõpetaja Sirje ette valmistanud 4 kontrollpunkti, kus sai aktiivselt tegutsedes oma osavus proovile panna. Üks sõimerühm matkas hoogsalt ümber lasteaia ja neil olid teistmoodi harjutused. Põnev oli kõigil – nii minek, kohapeal tegutsemine kui tagasitulek. Väikeste jalgade jaoks parajad matkarajad. Vitamiiniampsud olid lastaia poolt kenasti kaasas samamoodi nagu suurematel lastel esmaspäevalgi. Kõik matkadel osalenud lapsed said mälestuseks südamekesega medali. Aitäh korraldajatele ja kõikidele osalejatele. Ja olge tähelepanelikud, kuna tegevusi jagub nädala lõpuni ning neid ka kajastatakse väärikalt mälestusi talletavate pildialbumite või video kokkuvõtetena.

Kolmapäeval oli algkoolimajas koduloonädala teemaks „Aed”. 2 .klassid uurisid sel õppeaastal kõike, mis aiaga seondub. Tehti plakateid aedviljadest, mõistekaarte aialoomadest-ja lindudest. Intervjuu käigus aiapidajaga koguti mõtteid aitööde aastaringi tegemiseks. Tutvuti ka põnevate aiatööriistadega. Samuti oldi väga loovad  erinevatest materjalidest aedviljade ja aialoomade meisterdamises. Tehtud töödest on Männikorpuse II korrusele üles pandud näitus. Õpetajad näitasid klassides esitlust aiatööriistade kohta  ja meeskondades mängiti Kuldvillakut.

12.aprillil aeropildistati Keilat. Esialgne ortofoto on üleval Kiirortofoto rakenduses. Keilakatel on kindlasti huvitav vaadata meie uut lauluväljakut.

Keila Väärikate Ülikoolis andis loengu „Erinevad usud, erinevad kombed“ Keila Miikaeli koguduse õpetaja usuteaduste doktor Arnd Matthias Burghardt.

Neljapäev, 18.aprill:

Keila Linnavalitsuse 141.istung 18.aprillil 2024.

Linnavalitsus volitas Keila Linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva kodaniku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses.

Linnavalitsus kinnitas Harjumaa Muuseumis alates 1.05.2024 struktuurimuudatused kaotades struktuurist 0,8 koguhoidja ametikohta ja luues juurde 0,8 publikuprogrammide kuraatori ametikohta. Muuseumi juhataja taotluse kohaselt pole arvestades muuseumikogu suurust ja edaspidist kogude tööplaani vajadust säilitada senist kogude töötajate 2,8 kohta (peavarahoidja 1 ja kogutöötaja 1,8). Publikuprogrammide kuraatori ametikoha peamine eesmärk on muuseumi ürituste ja pärimuskultuuri õppeklassi programmide väljatöötamine, korraldamine ja koordineerimine. Publikuprogrammide kuraatori ametikoha loomine suurendab uute ürituste korraldamist ning tõstaks seniste programmide kvaliteeti, ühtlasi maksimeeriks õppeklassi kasutamist. Kokku on Harjumaa Muuseumis 10,8 ametikohta.

Keila Linnavalitsus muutis oma 13.04.2023 korraldust „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise aluste kehtestamine“ Keila Sotsiaalkeskuse juhataja taotlusel töökorralduslikel põhjustel nii, et Keila Sotsiaalkeskuse majandustöötaja puhkus on senise 35 päeva asemel 28 päeva.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise korra muutmise eelnõu toetuse taotlemise ja määramise paindlikumaks muutmiseks. Muudatus võimaldab toetust konkreetse tähtaja 1. oktoober asemel taotleda aastaringselt. Muudatus on tingitud sellest, et aastaks eraldatud toetust kasutatakse tegelikult kahes osas, sest osadel sportmängudel on mänguhooaeg kevadel ja sügisel: linn maksab aasta alguses esimese poole toetusest kevadhooaja kuludeks ja teise poole augustis, kui on selgunud see, et meeskond jätkab mängimist, sest siis algab uus mänguaasta. Toetuse andmise ja selle suuruse otsustab eelnõu kohaselt linnavalitsus, kes mitme esindusvõistkonna olemasolul lähtub toetuse määramisel osalevate esindusvõistkondade arvust Keila linnas, mis võimaldab lisaks rahalisele toetusele linnavalitsusel anda esindusvõistkondadele treenimiseks ja võistlemiseks linna baaside tasuta kasutamise õigust.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõus, millega palub tagatist projekti “Keila Kooli Loodemaja ja Waldorfkool Läte kaasava hariduse põhimõtete rakendamine“ omafinantseeringule 15% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot perioodil 15.05.2024 kuni 31.08.2025. Lisaks küsib linnavalitsus õigust läbi viia nimetatud projektiga seotud riigihanked ja Keila linnapeale volitust sõlmima projekti elluviimiseks vajalikud lepingud. Projekti kasutatakse Keila Kooli loodemaja ruumide kohandamiseks erivajadustega õpilastele.

Linnavalitsus kiitis heaks Bolt Operations OÜ-ga sõlmitava koostöömemorandumi teksti. Koostöömemorandum on kokkulepe elektriliste tõukerataste paigaldamise ja teenuse pakkumise osas Keila linnas ja selle ümbruses. Muu hulgas kohustub Bolt jaotama rataste liikumise linna piirkonnas erinevateks tsoonideks vastavalt parema ohutuse ja/või teenindamise tagamiseks, sh aeglased tsoonid, keelutsoonid. Kiirused linnas kohandatakse vastavalt teeoludele ja tekkivale kasutajate kogemusele tagamaks parimal viisil liiklusohutuse. Maksimaalne kiirus on vastavalt kokkulepitule sõltuvalt tsoonist 10 km/h, 15 km/h või 25 km/h. Tsoonid määratakse osapoolte vahelises koostöös ja lisatakse osapoolte vahel allkirjastatult antud memorandumi eraldi lisadena vastavalt muudatustele.

Linnavalitsus määras MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeõigusi teostavaks isikuks Keila Noortekeskuse juhataja kohusetäitja Laivi Tammejuure.

Linnavalitsus otsustas korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks Keila jõeäärse promenaadi projekteerimine ning autorijärelevalve teostamine e-menetlusena. Riigihanke eest vastutavaks isikuks määrati abilinnapea Inge Angerjas, kes juhib ka hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud  komisjoni.

Linnavalitsus muutis kolme Keila linnas asuva katastriüksuse aadressi. Linnavalitsus määras Põhja tn 12b uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Põhjatähe tn 1, Posti tn 14 uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Põhjakaare tn 2a ning Põhjakaare tn 1 uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Põhjakaare tänav L1.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Pargi tn 21a kinnistule püstitatud üksikelamule.

Linnavalitsus vaatas kooskõlastusringile saatmiseks üle eelnõu ehituslubade väljastamisest ehitiste püstitamiseks ja rajamiseks Keilas Linnuse tn 5 ja Linnuse tänav L1 asuval kinnistule. Korraldusega väljastataks ehitusluba rida- ja korterelamu püstitamiseks Linnuse tn 5 kinnistul ja maasoojus-puuraukude rajamiseks Linnuse tn 5 kinnistul ning rida- ja korterelamut teenindavate rajatiste rajamiseks Linnuse tänav L1 kinnistul. Vastava nõuetekohase taotluse on linnavalitsusele esitanud Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ  Jõesaare OÜ esindajana. Linnuse tn 5 kinnistule ehitataks kahekorruseline 34 korteriga rida- ja korterelamu (ehitisealune pind 2 446,9 m2) ning hoonega seonduvate ühisveevärgi liitumistorustik ja ühiskanalisatsiooni liitumistorustik.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse 2007.aasta määruse „Keila linnavara eeskiri“ muutmise eelnõu. Keila linnavara eeskirja kavandatavad muudatused seisnevad Keila linnavara eeskirjas toodud summade ajakohastamises. Summad on olnud samas suuruses eeskirja jõustumisest tänaseni, s.o. 17 aastat. Samuti tuleb seoses linnavalitsuse kui asutuse struktuuri muudatustega muuta määruses toodud viidet raamatupidamisteenistusele, mis on otstarbekas asendada viitega raamatupidamisega tegelevale üksusele, mitte konkreetse nimetusega teenistusele.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse ka eelnõu Keila linna põhimääruse muutmiseks. Eesmärk on täpsustada põhimääruses eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldisi põhimõtteid.

Keila Kultuurikeskuses toimus konkursi Keila Noor Laulja 2024 kontsert. Keila linna esindavad maakonna konkursil 3.-4. mail Laagri kultuurikeskuses Mia Camilla Indov, Eleonora Marja`n, Joosep Väinaste, Eliise Seisonen, Loreen Villo, Bia Betty Vallsalu, Ella Mare Mäger, Tähe Lilleorg ja Hanna Liis Aunver. Keila noorte lauljate sooritusi hindasid Merit Männiste, Urmas Lattikas ja Indrek Vijard. Võitjad: 3-4-aastased I Mia Camilla Indov (õpetaja  malle Klamp), II Elli Miggur (Malle Klamp) ja III Daria Nõgene (Kaie Külasepp). 5-6-aastased I Eleonora Marja`n (Kaie Külasepp), II Mirjam Jammer (Malle Klamp), III Saara Marin Toompuu (Kaie Külasepp), I Joosep Väinaste (Malle Klamp), eripreemia visaduse eest Kris Amann (Kaie Külasepp). 7-9-aastased I Eliise Seisonen (Kadri Leping), II Loreen Villo (Kadri Leping), III Evelin Kristelle Soopa (Tiia Peenmaa) ja Meribel Surva (õp. Kadri Leping), poistest I Karl Lepiksaar (Tiia Peenmaa), II Henry Roosipuu (Tiia Peenmaa). 10-12-aastased I Bia Betty Vallsalu (Tiia Peenmaa), II Ella Marie Mäger (Kadri Leping), III Lisette Notton (Kadri Leping), hingestatud esituse eripreemia Anell Kink (Tiia Peenmaa). 13-15-aastased I Tähe Lilleorg (Kadri Leping), II Gabriella Ehalill Skalkina (Anu Matteus). 16-18-aastased I Hanna Liis Aunver (Elo Toodo).

Toimus linna erihoolekandeteenuste III arenduspäev, mida viis läbi Triin Vana. Sotsiaalkeskuses kogunes tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele, külas oli psühholoog Anu Ehrpais. Kogunes ka tugigrupp  Keila noortele, kelle mureks sotsiaalne ärevus, depressioon vms, gruppi viib läbi Gea Ashilevi.

Harju Elekter osales Kultuurikatlas toimunud Electricity messil, kus saime tutvustada tooteid nii õpilastele kui omas vallas kogenud meistritele.

Südamenädala raames külastasid täna Naksitrallid-Rõõmupallid ja Merineitsi rühma lapsed Keila Noortekeskuses spordiklubi Keila Tennis. Treenerid Eliise ja Auris tutvustasid lastele spordiala ja kõikidel lastel oli võimalus osaleda oma esimeses tennise tunnis. Laste tagasiside peale treeningut oli väga positiivne ja loodetavasti nii mõnigi laps alustab sügisel tennise treeningutega. Vikerkaare lasteaed tänab spordiklubi treenereid. Tänusõnad liikumisõpetaja Sirje Aijale ettevõtlikult vahva ettepaneku eest ja aitäh abilistele. PILDID

Vikerkaare Sipsiku majas võõrustati Miki lasteaia Karukella rühma lapsi. Nemad õppisid selgeks näidendi “Kuidas konn Konnart Eurovisioonile tahtis minna”.  Kange soov oli õpitut meiega jagada ning ise esinemiskogemust saada. Nii tuldigi siis Sipsikusse “tuurile”. Peale etendust õpiti ja räpiti üheskoos Sipsiku räpp

Keila Kooli Pargimaja Koduloonädala viimane päev. 3. klassid uurisid sel aastal sood ja raba. Terve lennuga valmis film, mis tutvustas ülejäänud kooliperele raba. Täna oli üleval näitus, kus sai tutvuda erinevate taimede ja loomadega ning turba kasutamisega. Kõige populaarsem oli laugas, kuhu kõik soovijad võisid oma käe pista.

Baptistikoguduses oli Jules Riding’u kontsert. Jules Riding on Uus-Meremaa kõige viljakaim ja silmapaistvaim kristlik laulja ja laulukirjutaja (12 albumit, 3 kuldalbumit, 2 Uus-Meremaa muusikaauhinda).

Omad Retked korraldas Jõepargis retke Kakud² – kuula kakku ja nosi saiakakku! Tegemist on rahulikus tempos jalutuskäiguga Keila jõepargis, kus saame teadmisi kakkude ehk rahvakeeli öökullide kohta. Loodame kuulda ühe jõepargi majesteetliku elaniku – nimelt händkaku – uhhuutamist. Selleks tuleb varuda palju kannatust ja sooja riietust: leiame pargis omale istumiskoha ja jääme ootele. Eluslooduse puhul ei saa kunagi kindlalt lubada, et linnud häält teevad, kuid loodame parimat. Ooteaega mahendame kuuma tee, saiakeste ja kakujuttudega. Kakkude hingeeluga viib meid kurssi hea linnutundja Kristjan Sinijärv. Kuulutuse juures oleva foto händkakust tegi ta Sõrve looduskaitsealal.

Harjumaa Muuseumis oli pesakasti tegemise töötuba. Juhendas Argo Aruvald.

Spordisemu korraldatav Keila Seeriajooksu II etapi rada oli 1,2km Tankimäe standard. Eelnevatel aastatel on ette joostud tulemused lühirajal 2021.a. Romet Ridalaan 4:10,2 ja pikal rajal 2023.a. Kevin Jõesoo 8:01,4.

Keila Muusikakoolis oli I klassi õpilaste kontsert vol 2.

Reede, 19.aprill:

Keila Lehe esiküljel abiturientide tutipeost. Uudistes Keila päevast, tasuta psühhosotsiaalsest abist, Polyphoni 50.sünnipäevast,  Lipuvabriku kampaaniast, kodanikupäevast, teenetemärgist, CaravanFestist, XCO maastikuratta võistlusest, laagrist “Tornaado”. Muuseumivaramu alustab Johanna Lahesalu kirjutatud Gustav Kulbi elulooga. Tegija on Piret Raudjärv.

Keila Koolis on Projektõppepäev.

Keila Kooli Hea lapse lugemisklubi juhendaja Varje Mägi esineb ettekandega klubi tööst ajakirja “Hea Laps” sünnipäeval Kirjanike majas Tallinnas.

Sotsiaalkeskuses tugiisikute koolitus, koolitaja Lii Lilleoja, teemaks  „Tugisiku eetika. Arutelu aktuaalsetel teemadel.“

Keila Turg alustas kell 9.00 hooaega. Tere tulemast!

Keila Korvpallikooli U14 tüdrukud edenesid Eesti meistrivõistluste poolfinaali! Veerandfinaalis võideti kahe mängu kokkuvõttes TalTech BS/Altius tüdrukuid ja poolfinaal mängitakse Rapla Korvpallikooli võistkonnaga. Üks mäng toimub võõrsil ja teine Keila kodusaalis. Poolfinaalmängud toimuvad aprilli viimastel päevadel, kuupäev on selgumisel.

Keila Lasteaed Miki Karukellade rühma lapsed külastasid Harjumaa Muuseumi. Töid ja jüripäeva tegemisi tutvustas talu vanaperenaine. Lasteaias lõid Võilillede rühma lapsed kaasa õueala kaunistamisel lilledega.

Südamenädal sai Vikerkaare lasteaia Sipsiku majas esmaspäeval alguse ja Vikerkaare majas reedel tervislikult maitsva punkti. Lapsed valmistasid rühmades puuviljadest värskeid salateid „Ise tehtud, hästi tehtud puuviljadest salatid“. Ise tegemine on õpetlik, põnev ja lisab nii uusi teadmisi kui oskuseid. Mõned sõimerühmad valisid tükeldatud salatist kaussidesse sellel hetkel meelepäraseima valiku ja üks koolieelikute rühm valmistas smuuti. Oma käekestega valmistatud lõunasöögi magustoit maitseb ilmselgelt eriliselt erilisemalt. Lapsed sõid ja kiitsid. PILDID

Laupäev, 20.aprill:

Harju Maakonnaraamatukogus Pagulasabi sündmus “Моя сила во мне”. Женская встреча – ukraina pagulaste naistegrupi kogunemine. Raamatukogu ootas lapsi koos vanematega raamatukogu Jutuhommikule. AX-Teatri näitleja Maire Meerents luges Ilmar Tomuski raamatut “Kukeleegu!”. Pärast ettelugemist on huvilistel võimalik meisterdada. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital.

Keila Noortekeskuses on laste- ja noorteasjade kirbuturg.  Et emmed, issid, vanaemad saaksid mõnusamalt ostelda, on müügisaali keskel pehme mänguala lastele Keila Sõbralt Sõbrale poe poolt kingitud mänguasjadega. Kõrvalruumis mängib multifilm, saab värvida värvipilte ja mängida lauamänge.

Waldorfkoolis Läte jutuhommik Grete Arroga, kes on eesti haridus- ja keskkonnapsühholoog, Räägime tasaarengust, kuidas õppimine toimub ja kuidas kättpidi looduses toimetamine seda toetab. Tegemist on ühe sammuga Lätte Aed loomise teekonnal.

Keila Linnaorkester osales Eesti Puhkpillimuusika Ühingu korraldatud Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril 2024. Tulemuseks Keila Linnaorkestrile 1. koht ja kulddiplom Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2024 C kategoorias. Orkester sai nii kõrged punktid, et on C kategooria jaoks liiga hea ja järgmisel korral mängitakse juba D grupis.  Keila Linnaorkester kogus Rahvusvahelise žürii hinnanguga Eesti orkestritest kõige kõrgemad punktid 89,7. Konkursil oli orkestri dirigent Triin Viljus – Schippers. Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiri 2024 Grand Prix võitjad Läti Ülikooli Puhkpilliorkester. Dirigendid maestro Janis Purinš ja Mara Lemkena. Nemad kogusid 93,7 punkti.

20.-21.aprillil toimub Lääne-Harju vallas Klooga alevikus traditsiooniline kevadlaager kodutütardele ja noortele kotkastele. Laagrisse oodatakse 160 noort vanuses 7-12a kogu Harjumaalt. Lisaks noortele osalevad kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noortejuhid ja vanemad kodutütred ning noorkotkad. Laagri nimeks sai Tornaado. Laupäevane päev koosneb erinevatest töötubadest. Näiteks õpitakse lõket süütama, telki püstitama, esmaabi andma, seljakotti pakkima ja veel muidki matkatarkusi. Õhtupimeduses on lastele korraldatud öine orienteerumine ning lõkkeõhtu. Lõkkeõhtule on kutsutud külaline- mustkunstnik ja monorattur Silvain Potiron. Ööbimine toimub nii Lodijärve Koolis kui ka köetavates telkides. Pühapäeval kasutataks eelmisel päeval õpitud oskusi takistusraja läbimises. Takistusraja panevad üles kaitseliitlased. Laagri korraldamiseks ühendasid jõud Keila, Klooga, Vasalemma, Paldiski ja Laulasmaa rühmad. Harjumaal on kokku 38 kodutütarde ja noorte kotkaste rühma. Kodutütred ja Noored Kotkad on Kaitseliidu struktuurüksused nii nagu ka Naiskodukaitse. Kaitseliidu väärtusruum on kõigile ühine ja seda iseloomustavad märksõnad: jätkusuutlikkus, kogukondlikkus, avatus, usaldus, missiooniteadlikkus.

Pühapäev, 21.aprill:

Keila JK kodumäng Hiiumaa ja Läänema JK II ühendmeeskonnaga. Tulemus 1:1.

Täna tegi Keila Discgolfi kogukond terviseradadel talgud.

Eelmine Tasuta psühhosotsiaalne abi Keila linna elanikele

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content