45.nädal 2022

Esmaspäev, 7.november:

7.11 ja 8.11 on Miki lasteaias Qvalitase tervisebuss. Kontrollitakse töötajate tervist

Toimus Harjumaa tervisenõukogu koosolek, kus arutatakse Tervisetegu 2022 ja Tervisetegija 2022 kandidaate ning valitakse laureaadid. Osales abilinnapea Eike Käsi.

Hoiuraamatukogu alustas nädala jooksul Keila elanike poolt  uuskasutusse toodud raamatute äravedu.  Raamatuid toodi kokku väga palju, Harju Maakonnaraamatukogu sai siit omale täiendamiseks ja ümber vahetamiseks raamatuid ning jääb ka meie elanikele kaasa võtmiseks. Seega raamatute vahetamise  nädal oli tulemuslik.

7.-30. novembrini on Harju Maakonnaraamatukogus üleval Eve Selisaare rõivatekstiilide näitus “Saorid 10. Aastapäev”.  On täiesti teistsugune näitus, tasub tulla vaatama. Saori sõna on pärit Jaapanist ning tähistab vabadusega kasutada  omamoodi kudumislaadi, mistahes lõngamaterjale.

Teisipäev, 8.november:

Linnapea saatis tervituse 3.novembrist Keila sõpruslinna/valla Sigulda valitud volikogu esimehele (meie mõistes linnapea) Liga Sausinale, kes siiani oli valla haridus- ja sotsiaalala abivallavanem. Senine juht, üle 10 aasta valda juhtinud  Uģis Mitrevics teatas mõni päev tagasiastumisest ja valituna Seimis tööle asumisest.  Liga vastas:“This is ambiguous time for all of us, but despite it, we still are looking forward to our cooperation, exchange of experience and in new projects, to inspire each other and inhabitants in Keila and Sigulda.“ / See on meie kõigi jaoks mitmetähenduslik aeg, kuid vaatamata sellele ootame siiski oma koostööd, kogemuste vahetamist ja uusi projekte, et inspireerida üksteist ja Keila ja Sigulda elanikke.

Tänasel kaasava eelarve komisjoni koosolekul vaadati üle kõik laekunud 26 ettepanekut, valiti neist välja need, mida on võimalik aastaga ja eelarvega kavandatud 20 000 euroga teostada. Enne järgmist sammu – rahvahääletusele panekut soovib komisjon saada mitme ettepaneku esitajalt täpsustavaid andmeid. Juba praegu saab kinnitada, et laekunud on mitu väga huvitavat ideed!

ELVL KOV haridusjuhtide õppepäevadel 8.-9.11.2022 Viimsi vallas osalesid haridusametnikud Kristel Kõrvits ja Terje Rämmel ning abilinnapea Eike Käsi.

Toimus Keila Muusikakooli hoolekogu koosolek.

Keila Muusikakoolis toimus 8. ja 10. novembril I klassi õpilaste kontsert.

Noortekeskus korraldas tüdrukute ettevõtlikkuse programmi “Oma elu Disainer” tutvustuse Keila Kooli õpilasesinduse tüdrukutele.

Keila Kodutütarde rühm tähistas täna koonduse, ehk küünlatseremooniaga oma tegevuse  10.sünnipäeva. Kogu selle aja on rühma juhtinud Pille – Riin Moilanen. Vande andsid uued kodutütreid ja noorkotkas. Tänusõnad, tervitused, õnnitlused tublimatele kodütütardele ja noorkotkastele, juhendajatele ja toetajatele, ning loomulikult ka sünnipäevalisele. Teiste hulgas kõnelesid ka Kodutütarde peavanem Ave Proos ja linnapea Enno Fels. Ja lõpuks ühispildid ja tort. Palju õnne ja edu! Kodutütred on 19. jaanuaril 1932 loodud tütarlaste isamaaline vabatahtlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kodutütred on 7-18-aastased (k.a) tütarlapsed. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, olulisel kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ning ajalooteadmisi. Samast, 1932.aastal alustasid Kodutütred oma tegevust ka Keilas. Nõukogude perioodil oli Kodutütarde organisatsioon keelatud. PILDID

Keila Kultuurikeskuses on tänasest vaadata kunagise Keila kihelkonna maadel asuvas Haaberstis tegutseva käsitööklubi Raudrohi 20.sünnipäeva näitus. Üle poole klubi tegutsemisajast on seda juhendanud keilalane Lembe Maria Sihvre. Torti kaunistava raudrohuõie tõi Lembe ka oma Keila aiast. PILDID

Keila Kool andis teada oma osalemisest kampaanias “Kingi koolile raamat”. Keila Kooli Pargimaja raamatukogu liitus samuti raamatukogudeaasta kampaaniaga “Kingi koolile raamat”.  Kuna nimekirja antavate raamatute arv oli limiteeritud, siis ilmselgelt ei ole seal kõiki raamatuid, mis raamatukogus olla veel võiks. Üsna napp on kooliraamatukogus ka suurtähtedes raamatute, mis rõõmustavad meie äsja kooliteed alustanute silmi ja südameid, riiul. Lapsed on meil väga usinad raamatukogu külastajad ning sestap on väga oluline, et saaksime neile püsivalt pakkuda ea- ning ajakohast kirjandust. Hindame kõrgelt ka ühe raamatu kinkimist.

Kolmapäev, 9.november:

Alates 9.novembrist on Keilas Pääsukese, Tihase, Ööbiku ja Leevikese tänav. Tänavate sildid said täna oma kohale. Varem olid nende tänavate äärsed majad Geoloogide tänava aadressiga, mis ei vastanud tänastele  aadressi määramise nõuetele.

Õhtul toimus Vikerkaare lasteaia hoolekogu koosolek.

Vikerkaare lasteaias päeval: kui pererahvas (Tuhkatriinu rühm) saalis vaikselt omaette mardilaupäeva pidas, kostus uksele uljaid koputusi ja pillimängu saatel hoogsat sisse palumise laulu. No muidugi olid ukse taga Mardisandid (Naksitrallide-Rõõmupallide rühm). Mardisandid laulsid ja tantsisid ning küsisid mõistatusi. Samuti ennustati ka eesootavat ilma. Koos lahke pererahvaga söödi iseküpsetatud kaeraküpsiseid ja nositi pähkleid. Külakostiks pakkus pererahvas martitele kaasa õunu. Aitäh lahkele pererahvale ja põhjalikult ettevalmistunud martidele!

Algkoolimajas toimus mardipäeva stiilipäev. Osad õpilased ja õpetajad olid mardisantideks kehastunud ja tutvustasid mardikombeid ja -tavasid kaasõpilastele. Lauldi ja tantsiti, mängiti ja kontrolliti lugemisoskuse -koolimaja oli täis lusti ja rõõmu.

Muuseumis on käimas mardi- ja kadripäeva programm, mis lastele väga meeldib. Me teeme maske, tantsime, laulame ja mõistatame. Kuni kadripäevani (25.11) saavad muuseumi külastajad meisterdada maske, lahendada töölehti ja lugeda kadri- ja mardipäeva kombestiku kohta.

Pikema sõpruse nimel! Synlabi buss oli täna Keskväljakul kuni kella 14.-ni. Järgmine kord on 15.novembril. Mehed, kasutage võimalust!

MOBO auhinnavõitjad on : Pets (oli 40 loosi), Eve (28), Ilmar Janne (40), grete (9) ja Andres2e2 (21)! Teie auhind on tänasest Keila linnavalitsuse infoletis (avatud E K N 8.00 – 16.30, T 8-18.30, R 8 – 14).  Võta telefon kaasa ja näita MOBO rakenduses oma kasutajanimi ette. Aga MOBO orienteerumisrada on jätkuvalt avatud ja igaüks võib raja kontrollpunkte otsima minna. Juhend leiad MOBO lehelt: https://mobo.osport.ee/keila

Neljapäev, 10.november:

Keila Linnavalitsuse 59.istung 10.novembril 2022.

Linnavalitsus otsustas viia Keila linnas 1.- 31.detsembrini läbi Keila linna elanikekampaania.  Kõigi täisealiste isikute vahel, kes seisuga 1. jaanuar 2023 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud, loositakse 2023. aasta jaanuaris välja 10 auhinda, milleks on auhinnaraha a´400 eurot. Kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania perioodil registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2023, ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1. novembrist 2022 kuni kampaania alguseni ei ole olnud Keila linn, makstakse nende poolt elukohateatele lisatud arvelduskontole 2023. aasta jaanuarikuu jooksul 150 eurot.

Linnavalitsus pani majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistusele ülesande võtta oma valdusse ja raamatupidamisteenistusel linnavarana arvele Jõe tn 63a  asuv 7227 ruutmeetri suurune ja Tammiku tee 1 asuv 11 077 m2 suurune kinnistu. Mõlemad kinnistud on hoonestamata ja ei omasihtotstarvet. Kinnistud anti munitsipaalomandisse Maa-ameti peadirektori korraldusega selle aasta augustis.

Linnavalitsus otsustas lugeda erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 10. november 2022 kuni 1. november 2027 Keila linnas Jõe tn 24 jäätmevaldaja.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Vasara tänav T1, Vasara tänav 13a ja Mänguväljaku kinnistutele ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikule.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Haapsalu mnt 57a kinnistul asuva tootmishoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib laiendada hoonet üle 33% esialgu kavandatud mahust , lisades juurdeehitusega kondiitri- ja kulinaariatsehhi täiendavad ruumid ja osaliselt Rõõmu Kaubamaja laoruumide pinnad. Olemasoleva hoone ja juurde ehitatava osa vahel on kaetud varikatuse alune ala.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa päikeseelektrijaama rajamiseks Tööstuse tn 10b kinnistul. Kavas on paigaldada 2880 PV-paneeli väljundvõimsusega 1760 kW.

Erakorralisi sotsiaaltoetusi maksti 264 eurot.

Sotsiaalkeskusesse kutsuti kokku dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp. Oodatud olid inimesed, kelle lähedasel on muresid mäluhäire või muu vaimse võimekusega. Tugigrupp annab võimaluse jagada oma mõtteid, muresid ja kogemusi teiste sarnases olukorras olevate inimestega ning saada emotsionaalset tuge ja praktilist abi. Tugigruppi viib läbi tegevusterapeut Hanna Stiina Heinmets, kes tutvustab seekord ka dementsusega inimesele sobivaid tegevusvahendeid. Võimalik osaleda ka zoomi teel, vajalik eelnev registreerimine aadressil riina@keilasots.ee.

Keila tervisekeskuses toimus Harjumaa koolidevaheliste MV alagrupimängud korvpallis 8-9 klassi poistele: Keila sai nõrgendatud koosseisus mängides II koha ja pääses finaali.

Linnavalitsus korraldas Prysmian Groupi Keila tehases kohalike ettevõtjate ümarlaua. Stig Rogenbaum andis ülevaate Eesti Investeerimisagentuurist ja visioonist töötleva tööstuse arendamiseks Eestis. Olga Balanina TAGist tutvustas teenuseid tööandjatele välisvärbamisel. Tutvuti Prysmian Group Baltics tegemistega Keilas. Prysmian Groupi tehas asub Harju KEK tööstuspargis.

Reede, 11.november:

Keila Lehes: esikaanel kavandatavast terviseradade teenindushoonest. Uudistes koolitõrgetega laste vanemate tugigrupist, SYNLABi proovivõtubussist Keilas, pritsunaistest muuseumis, elanikkonna kaitsest ja kriisideks valmistumisest, raamatute kinkimisest koolidele ning korvpallist. Pikemalt toidu raiskamise vältimisest ja vabatahtlikest seltsilistest. Palametsa pajatus on keskaja hügieenist ja saunadest. Tegija on Arne Nielsen.

Leht teeb üleskutse lugejatele üle ilma: kirjutage tänavu keilalastele mõned jõulusoovid sealt maailmanurgast, kus te lehte loete. Siis saame teada, kus Keila Lehte loetakse.

Harjumaa Muuseum kuulutas välja mälestuste kogumise teemal „Kuidas sai Keilast minu kodu“. Mälestuste kogumisega tähistatakse Keila linna 85.juubelit. Mälestusi oodatakse kirjalikult muuseum@hmk.ee või paberil muuseumisse 28.veebruariks 2021. Kui soovid suuliselt oma lugu esitada, võta muuseumiga ühendust telefonil 678 1668.

Muuseum korraldas Isadepäev Miki lasteaia rühma isadele ja lastele.

Keila Õllesaal / SNCO Pruulis on õhtul Viivika Viickbergi LIVE.

Teraapiakeskuses toimus koolitus vingetele meestele! PREP Isadele „Toetavatel õlgadel“ 11.11. kell 18:00-21:00, 12. ja 26.11. kell 10:00 – 18:00, Keilas, Keskväljak 17. Koolitajad: Ena Soodla ja Mart Varjun. Osalus: 50€/inimene, toetab Sotsiaalministeerium.

Laupäev, 12.november:

AX-Teatri näitleja Katrin Sepp loeb Harju Maakonnaraamatukogus  jutte Liis Seina raamatust “Mona isepäine isa”.

Restoranis Jää on õhtul kontsert La Luna vol2. Laval on Ruber Veliz (laul ja cajon, Kuuba) ja Liina Fidelman (flööt, Eesti).

Pühapäev, 13.november:

Sõpruslinnade Selts tähistab oma 30.sünnipäeva.

Eelmine Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content