10. nädal 2023

Esmaspäev, 6.märts:

Esmaspäevasel paberhäälte ülelugemisel tunnistati täiendavalt kehtetuks 10 häält, mis polnud üheselt väljaloetavad. Sedelile kirjutatud numbrid peaksid olema selgelt ja üheselt arusaadavad. Üle kontrolliti kõik soditud, üle kirjutatud, kahetiselt näivad või muul moel arusaamatud kirjutised. PILDID

Täpsustatud  Riigikogu valimistel Keilas antud hääled :Parempoolsed 147, Rohelised 34, Isamaa 420, SDE 469 , EKRE 713, Eesti 200  677, Reformierakond 2207, Keskerakond 523, Vasakpartei 48, Üksikkandidaadid kokku 49 häält. Suurimad häältepüüdjad: Kaja Kallas 1304, Timo Suslov 646, Henn Põlluaas 347.

Uudis Leedust, sõpruslinnast Birštonasest, kus toimusid kohalike omavalitsuste valimised. Ülekaalukalt võitis Nijole Dirginćiene, kogudes, 54,16 %  häältes ja osutus viiendat ametiaega järjest valituks Birštonase linnapeaks.

Keila Sotsiaalkeskuse vanemaealiste  huviringide liikmed külastasid Saue Päevakeskust, kus etendus Saue seeniorteatri etendus “Mitu muinasjuttu koos”.

Harjumaa Muuseum otsib Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumisse kuraatorit. Harjumaa Muuseum otsib ka intervjueerijat. Kogutakse Paldiski eesti- ja venekeelsete elanike mälestusi 1990. aastatest. Ole osaline esimesel suuremahulisel katsel talletada nõukogude ajal suletud linna avanemine ja muutumine Eesti linnaks. Aita kaasa kakskeelse linna jagatud ajaloo ja jagatud identiteedi kujunemisele! Kandideerimiseks saada oma CV e-posti teel taavi.koppel@hmk.ee. Tööle asumise aeg kokkuleppel, eelistatult märtsis 2023. Eeldatav tööperiood: märts-august 2023. Töötasu 11 eurot tund.

AS Keila Vesi tuginedes Konkurentsiameti otsusele 31.01.2023 nr 9-3/2023-005 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikele 1 kehtestab alates 06.03.2023 uued veeteenuse hinnad alljärgnevalt:

• tasu võetud vee eest 1,24 €/m3

• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,79 €/m3

• tasu reovee puhastamise eest Strantum OÜ-le 0,98€/m3

• tasu reovee ärajuhtimise eest Lahevesi AS-le 0,58 €/m3

• tasu reovee puhastamise eest Lahevesi AS-le 0,98€/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Ülaltoodud tasud reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kehtivad AS KeilaVesi klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas osundatud piirväärtuseid.

Seoses veeteenuse hinna muutmisega AS Keila Vesi palub kõigil teenuse tarbijatel teatada veenäidud seisuga 05.03.2023.a hiljemalt 10. märtsiks 2023. Pärast 10.03.2023.a esitatud tarbimise näidud arveldatakse uue tariifi alusel.

Teisipäev, 7.märts:

Linnavalitsuses oli täna Keila linna üldplaneeringu avalik arutelu. Edasised plaanid: avaliku arutelu tulemuste arvestamine ja vastuste koostamine märtsis ja aprillis, ÜP avaliku arutelu tulemuste arvestamine ja informatsiooni andmine mai, ÜP esitamine heakskiitmiseks juuni – juuli, ÜP kehtestamine august – september 2023.

Keila Kultuurikeskuses avati täna loodusfotograaf  Varmo Lindepuu näitus “Lootus” ja vitraažtehnika vanameistri Enno Veersalu näitus “Kaleidoskoop”. Kui Enno näitus on pigem tema aastakümnete kestel tehtud vitraažitööde tööde kokkuvõte, siis Varmol see esimene näitus. Fotod on kõik müügiks, heategevuseks. Varmo soov on teha midagi laste heaks. Seega saab näitusel olevaid fotosid osta. Kogu tulu annetab autor heategevusfondile Aitan lapsi! – sihitud annetusena „Aitan lapsi teatrisse!“ mille eesmärk on vähekindlustatud  lastele teatrielamuste pakkumine. PILDID

Muusikakoolis esinesid õp. Diana Gromova klaveriõpilased.

Miikaeli koguduses oli uue leerikursuse esimene kohtumine.

Kolmapäev, 8.märts:

Keila Noortekeskus andis teada, et koostöös Eesti Pagulasabiga alustab 15.03, Keila noortekeskuses, MindSpring porgramm, mis on suunatud Ukraina kodanikele. MindSpring on pagulasgrupi programm, mis aitab 9.-14-aastastel tulla toime väljakutsetega välisriigis. MindSpring for Children on suunatud isiksustunde, positiivse enesehinnangu, mõistmise ja nende reguleerimise edendamisele ning teadlikkusele, kuidas nendega kõige paremini toime tulla. Lõpuks annavad grupikohtumised väärtusliku kogemuse ja kasvatavad eneseusku. Oluline on ka see, et loodaks suhteid teiste sarnases olukorras lastega.

Viimsi Muusikakoolis toimunud Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi „Parim Noor Instrumentalist 2023“ Loode- Eesti regiooni flöödiõpilaste konkursil said Keila Muusikakooli õpilased väga häid tulemusi: 0 vanuserühm Anell Kink III koht (õp Helge Oserov, km Tiina Kalvet), Kertu Liivak III koht (õp Helge Oserov, km Tiina Kalvet), Kaisa Miller III koht (õp Tiina Hunt, km Pille Parm). I vanuserühm Kätlin Mändla Diplom  (õp Tiina Hunt, km Pille Parm). II vanuserühm Karoline Lambing III koht  (õp Tiina Hunt, km Pille Parm).

Keila Lasteaed Miki Kassikäppade rühma noormehed käisid täna lillepoes, et rõõmustada oma rühma neiukesi kaunite õitega.

Keila TV avaldas sarjast Keila Kooli lood klipi Helve Rehepapp.

Väärikate Ülikoolis pidas loengu teemal „Maavärinad ja vulkaanid“ Keila Kooli õpetaja Siivi Holmberg.

Neljapäev, 9.märts:

Keila Linnavalitsuse 78.istung 9.märtsil 2023.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Allika 7 kinnistul asuva  elamu, majandushoone ja kasvuhoone lammutamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Keki tn 3 kinnistul oleva hoone katusele päikesepaneelide paigaldamiseks ja hoone elektrisüsteemi ümberehituseks toetamaks päikeseelektrisüsteemi kasutuselevõttu

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Haapsalu mnt 64 kinnistu ja Haapsalu mnt 62a/Rõõmu 3 ehitusõiguse täpsustamiseks detailplaneeringu olemasolul. Korralduse eesmärk on projekteerimistingimuste määramine Haapsalu mnt 64 kinnistule krunti läbiva kergliiklustee kirjeldamiseks, haljastuse ning arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks ning kasutusotstarvete seast tootmise otstarvete välja arvamiseks. Haapsalu mnt 62a // Rõõmu tn 3 kinnistu ehitusala nihutatakse.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. märtsist 2023 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust. Erakorralisi sotsiaaltoetusi maksti 600 eurot.

MTÜToetus tähistas täna Harju Maakonnaraamatukogus oma 30.sünnipäeva. Võeti vastu õnnitlusi, kuulati Jaanus Kanguri loengut muutuste juhtimisest, söödi torti ja vaadati kuidas segarühm Pillerkaar tantsib. Kutsutud olid MTÜ loomise juures olnud, endised töötajad ja koostööpartnerid. Oma loomisest saati 1993.aastal Keila linna tihe koostööpartner MTÜ Toetus on Lääne-Harjumaa piirkonna elanikele psühholoogilist ja logopeedilist nõustamist ja abi pakkuv organisatsioon, kus töötab osalise tööajaga 3 psühholoogi, 4 logopeedi, projektijuht ja raamatupidaja, koostööd tehakse psühhiaatriga. Alustati kahekesi  – praegune psühholoog – nõustaja Mari Heina ja Helve Kokser Miki lasteaia väikese maja ühes toas, kus toona asus ka Keila linna sotsiaalosakond. Praegu juhatab keskus Liisi Rokk. Nende ruumid asuvad Keskväljak 10 majas. PILDID

Harjumaa Muuseum kutsus tantsima. Irene Montenegro Sepp tegi tantsuteraapiat.

Kuulutati välja Keilas toimuvad eesti keele kursused ajutise kaitse saajatele. Koolitus toimub 30.03.23- 19.06.23,  E; K; N kell 17.30- 20.15. Õpetaja on Doris Targamaa, koolitus toimub  Keila koolis. Registreerimiseks tuleb märkida grupi tunnus on SI-96  https://www.settleinestonia.ee/programme   (registreerimise koht on lingil päris all servas)


Reede, 10.märts:

Keila Leht räägib palju näitustest: pikemalt näitusest “Null eelarve” ja Arvo Iho fotodest, mis on raamatukogus, piltuudistena näitustest “Kaleidoskoop” ja “Lootus” kultuurikeskuses. Uudistes Jaapani külalistest, muudatustest bussiliikluses, Tammiku tee arendusest, valimistest, kooli töötasude kujunemisest, abist eesti keele ja kultuuri õpetamisel ning SOS Lastekülast. Küsimustele vastavad korvpallikohtuniku karjääri lõpetanud Timo ja Tanel Suslov. Jätkab Muuseumivaramu Keila sõjaeelsest spordielust. Tegija on Kaidi Allsalu.

Arvo Iho tutvustas Harju Maakonnaraamatukogus oma raamatuid “Pääsukese radadel. 100 aastat hiljem” ja “ Stalkeri võtted Eestis”.

Laupäev, 11.märts:

Kultuurikeskuses on õhtul „Videodiski Keila 30+“. Legendaarne DJ Einar Kapp mängib 80-90’te muusikat. Korraldajad on Keila Õllesaal / SNCO Pruul ja Heikki Sal-Saller. Pidu kestab 21:00-02:00, uksed 20:00. Avatud baar ja puhvet. Pilet eelmüügist 15.- Pilet kahele 25.-https://fienta.com/et/videodisko-keila-30, kohapeal pilet ühele 17.- . Maja oli välja müüdud. Vaata pilte

Harju Maakonnaraamatukogu ootab kell 12  lapsi koos vanematega raamatukogu Jutuhommikule. Aare Lepiksaar loeb Ellen Niidu “Onu Ööbiku lugusid”. Peale juttude kuulamist saavad huvilised ka meisterdada. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital.

11.-.12. märtsil toimub Keila MK-s XXII Eesti Noorte Tśellistide Festival, lisainfo: https://sites.google.com/view/cellofest2023/

Keila Tervisekeskuse suures saalis, ujulas ja ka jõusaalis toimub puuetega inimeste spordipäev. See tähendab, et majas on tavapärasest rohkem rahvast liikumas. Õhtupoolikul pidi tervisekeskuse ujulas toimuma filmistuudio Allfilm mängufilmi Emalõvi võtted, mis jäid näitleja haigestumise tõttu ära.

Kalevi Spordihallis kohtus Keila KK esindusmeeskond PAF Eesti-Läti ühisliiga viimasest Eestis toimuvas põhiturniiri mängus BC Kalev/Cramoga. Keila kaotas 83:58. Sten Saaremäel sai vigastada.

Keila Motohallis toimus mototriali võistlus, kus algusega kell 11.00 võistlevad lapsed ja suuremad tegijad stardivad kell 14.00. Kohal ka välisvõistlejad nii Lätist, kui ka Soomest.

Eelmine Keila Päev ja Keila Laat

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content