1.nädal 2023

Pühapäev, 1.jaanuar:

Tähistamaks Liikumisaastat tõi Triathlon Estonia aastavahetuseks Keskväljakule oma ajavõtukella ja klubi liikmed tegid kohe oma esimese jooksuringi.

01.01.2023 seisuga elanike arv 10405.

2022. aastal sündis  102 last – tüdrukuid 55 ja poisse 47. Suri 103 inimest.

Töötuid oli Keilas 31.12.2022 seisuga 315.

2022.aasta jooksul saabus Keilasse 1041 inimest, lahkus Keilast 600 inimest, Keilas sees liikumine 335 (elukoha vahetus). Ukrainlasi oli saabujate osas 362

Elanikuks registreerimise kampaanias osales 184 inimest .

Kuni 15.jaanurini jätkub kandidaatide seadmine Keila aasta tegija, sündmuse ning kultuuripreemia saamiseks. Lisainfo leiab: https://keila.ee/esita-keila-aasta-tegija-sundmuse-ja-kultuuripreemia-kandidaat/?fbclid=IwAR0RoorabuoBfgnEEaN9VINd4rWYI_Gb1NwU2n2YRGgjMt5BaOzfCpkf2RQ

Esmaspäev, 2.jaanuar:

Harju Maakonnaraamatukogus Irmel Vaher – Jaansoni maalinäitus „Valgus, värvid, varjud toas ja õues“.

Raamatukogus loetakse 2.-6.jaanuaril järjejutuna iga päev kell 13 Tiina Laanemi uut raamatut „Katariina kaaperdab kooli“ ja saab meisterdada.

Sotsiaalkeskuses  kuni 16.jaanuarini Anne-Mari Rannamäe õlimaalide näitus “Variatsioonid ajas ja värvides”.

Sotsiaalkeskuses kogutakse 16.jaanuarini Ukrainasse kaevikuküünalde valmistamiseks küünlavaha ja PUHTAID plekkpurke (õueküünalde plekkümbrised, lihakonservikarbid, hernepurgid jne). Toimetame need Ukraina Kultuurikeskusesse Tallinnas, kus kaevikuküünlad valmis tehakse.

Teisipäev, 3.jaanuar:

Keila Korvpallikooli kasvandik Erik Makke esindab Eesti U18 koondist BSBC turniir Audentese spordiklubi hoones. Kavas teisipäeval mäng Rootsiga, kolmapäeval Soomega ning neljapäeval Lätiga.

Kolmapäev, 4.jaanuar:

Erik Makke kostitas Eesti U18 koondise ridades BSBC mängus soomlasi 33 silmaga ning vedas Eesti U18 noortekoondise 84:75 võidule. Kolmeseid tabas mängumees seejuures 8/8.

Neljapäev, 5.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 69.istung 5.jaanuaril 2023.

Linnavalitsus kinnitas Keila linna 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava. Toetusfondi kaudu eraldab riik kohalikele omavalitsustele täiendavaks huvitegevuseks toetust. Keila linnale on eraldatud 2023. a 24 045 eurot. 15. jaanuariks peavad omavalitsused esitama selle toetuse kasutamise kava HARNO-le. See kava ei hõlma kogu Keila huvitegevust, vaud on täiendav tegevus vastavalt riigi poolt kinnitatud tingimustele. Keila puhul jaguneb toetus uute tegevuste toetamiseks (tehnikaringid), noore sportlase toetus (tipptasemel tegutsemise toetus toimetuleku probleemidega peredele), väljaspool Keilat spordibaaside kasutamise toetus (jalgpalliklubil ja kergejõustikuklubil ei ole talvetingimustel harjutusvõimalusi Keilas) ning huviringi käitumisraskustega noortele.   Kogu Keila huvitegevusele on linna 2023.aasta eelarve eelnõus planeeritud ligi 1,5 miljonit eurot. 

Linnavalitsus väljastas ehitusloa ehitise ümberehitamiseks Keskväljak 3 kinnistul. Projekti sisu on Keskväljak 3 asuva kontorihoone II korruse ruumide õhk-õhk soojuspumpade paigaldamise lahendus eelprojekti staadiumis.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Kevade tn 2 kinnistul ning Linnuse tänavale  ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikule.

Linnavalitsus kiitis heaks Keila linna osalemise toetajalinnana (Fellow City) projektis Zero4All.

Keila linna poole pöördus Võru linn ja Tallinna Tehnikaülikool palvega allkirjastada toetuskiri toetamaks Võru kesklinna muinsuskaitse ala elamute renoveerimise strateegiate väljatöötamist ja piloteerimist rahvusvaheliseks pilootprojektiks nimega “Zero4All“. Rahvusvahelise projekti koordinaator on Rahvuslik ja Kapodestki Ülikool Ateenas ja pilootlinnad on Itaalias, Iisraelis ja Eestis (Võru). Võru linna esindavad linna peaarhitekt Diana Vene ja arendusjuht Tiina Hallimäe. Eesti poolt osaleks ka Tallinna Tehnikaülikool professor Targo Kalamehe juhtimisel, kes on ka palunud Keila linnal pilootprojekti toetada. Toetuskirja Võru linna taotlusele on juba saatnud Tartu linn. Võru linn demonstreerib ajaloolise linnasüdame taaselavdamise võimalusi läbi renoveerimise ühistegevuse, millesse kaasatakse linna haldusala hooned (Jüri tn lasteaed või kultuurimaja Kannel), muinsuskaitsealal asuvad eraomanikud, kes on valmis rakendama endale kuuluval hoonel uudseid renoveerimislahendusi ja kohalikud ettevõtjad. Kui projekt saab rahastuse, siis algab projekt sügisel 2023 ja renoveerimine algab aastatel 2024-2025.

Tulemused, mida projektis tehakse on sellised, mida kohalikud omavalitsused peavad nagunii tulevikus tegema hakkama ja need kattuvad Keila linna kliima- ja energiakavaga. Toetuskirja allkirjastades kinnitaks Keila linn, et meie eesmärgid kliimaneutraalsuse tagamisel on sarnased ja oleme huvitatud loodavat parimat teadmist rakendama. Toetuskiri aitab Võru linna ja rahvusvahelise projektimeeskonna taotlust tugevdada teadmisega, et Euroopa maksumaksja raha eest loodud teadmised levivad laias ringis.

Linnavalitsus maksis täiendavaid sotsiaaltoetusi summas 319 eurot.

Seoses kodaniku asumisega ööpäevaringsele üldhooldusteenusele otsustas linnavalitsus lõpetada temale eluruumi tagamise teenuse osutamise ja lõpetas sellega seoses oma korralduse alusel sõlmitud üürilepingu kehtivuse 31.detsembriga 2022.

Linnavalitsus lisas Keila Sotsiaalkeskuse struktuuri majandustöötaja ametikoha ja likvideeris 0,5  perenaise ametikohta. Majandustöötaja hakkab täitma perenaise ametiülesandeid, lisaks on tema tööülesanneteks sotsiaalmaja ja sotsiaalkeskuse ruumide heakorra eest vastutamine, koristajate töö suunamine, vahendite muretsemine, samuti abi ürituste ettevalmistamisel ja asutuse majandussõidud ning toiduvedu klientidele.

Puudega isikule eluruumi ligipääsu tagamise teenuse osutamiseks eraldas linnavalitsus  platvormtõstuki Lehner Elevex Type I soetamiseks ja paigaldamiseks vajamineva summa 7632 eurot Tervise Abi OÜ-le.

Linnavalitsus kinnitas kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta Politsei- ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonda. Ja volitas dokumenti vastu võtma sotsiaaltöötajat.

 Linnavalitsus suunas raske puudega lapse lapsehoiuteenusele Mittetulundusühingusse Männirahu Mõttemaja.

Täna lõikasid Keila abilinnapea Inge Angerjas ja Omniva juhatuse esimees Mart Mägi lindi Keila Jaama kaupluses asuva Omniva uuenenud postkontori uksel. PILDID Esimene väljaspool Tallinna asuv uue kujunduskontseptsiooniga Omiva postkontor alustas tööd juba eelmise aasta eelviimasel päeval. Omniva nimetab uut kujundust  tulevikupostkontoriks, kus on kliendile olemas kõik vajalik seoses e-kaubanduse ja postiteenustega. Samuti pakutakse seal kliendikesksemat ja mitmekülgsemat teenindust, laiemat toote- ja teenustevalikut. Müügil on keskkonnasõbralikud pakendid ja pakkelahendused. Postkontorid on varasemast keskkonnasäästlikumad – müügil on keskkonnasõbralikud pakendid ja pakkelahendused. Uuendusena on kontorites ka Omniva oma kingipood, kust saab osta raamatuid ja meeneid. Veel leiab valikust traditsioonilised postmargid, postkaardid ja teised postitooted. Saalis on kesksel kohal pakkelaud ja saabuvate jõulude eel saavad kliendid kingitused ise kohapeal ära pakkida ja need koheselt saata teele. Kogu kontorite lahendus on loodud moodulitena, et sisu oleks võimalik vajadusel muuta või uuendada, tagades tänases muutlikus maailmas kestliku ja pikaajalise kasutuse. Mart Mägi sõnul on Keila postkontor üks aktiivsemalt kasutatavaid kontorid väljaspool Tallinna.

Rajameister Raido Notton andis teada, et uue suusastaadioni ja suusamäe valgustus on peaaegu valmis. Eesmärk on tulevikus valgustada vajadusel kunstlume rada, suurendada valgustatud suusaraja pikkust, valgustada lumelaua/suusanōlva, tuubirada ning ilma lumeta perioodil valgustada rattarada, mille paljud harjutuselemendid on mäe piirkonnas. Valgustada suusastaadionit, ilma lumeta perioodil staadionil discgolfi harjutusplatsi jne. Täna paigaldati süvaveepump 51 m sügavusele ja veetrass, mis hakkab täitma veehoidlat kunstlume tootmiseks.

Spordisemu avaldas Keila seeriajooksu ajad 2023.aastal: Kevadel 25., 27. aprillil ja 2. ning 4. mail. Sügisel 19., 21., 26. ja 28. septembril. Kirja saab end panna: https://my.raceresult.com/220907/registration

Reede, 6.jaanuar:

Keila Lehe esikaanel reportaaž aastavahetusest Keskväljakul. Uue aasta saabumisel tervitab linnapea Enno Fels, kahele Keila Lehe küsimusele vastavad ka kõik abilinnapead. Uudistes toetusest represseeritutele, elanike arvust, rahvakohtunikuks kandideerimisest, tunnustamistest, bailatinost, eakate päevahoiuteenusest. Kuuendal küljel kronoloogiana väike valik 2022.aasta tähtsamaid sündmusi (I poolaasta). Palametsa pajatuste veerust saab Harjumaa Muuseumi abil rubriik “Muuseumivaramust” – alustuseks Riivo Murdalu mälestused spordielust Keilas 1922 – 1940. Tegija on Heli Israel.

Noortekeskuses on värviteraapia töötuba.

Keila KK aasta esimene kodumäng Latvijas Universitate. Läti Ülikooli meeskonnaga peeti oma debüüdi kõige esimese lahing. Tolle lahingu kaotasime lätlastele vaid viie punktiga. Nüüd kahe punktiga 78:80. Meie parimad:  Myronenko 18p, 11l, 5vl, Vitols 16p, 8rs, 21ef. Esmaspäeval sõidame Lätti, et minna vastamisi VEF Riga meeskonnaga!

Pühapäev, 8.jaanuar:

Kiwanis korraldas kell 18.00 Põhja tänava mänguväljaku juures Jõulukuuskede põletamise. Kuuse toonud lastele üllatus. Vaata PILTE

Harju täiskasvanute meistrivōistlustel Karmel Janole 800meetris kuld ja 300m hõbe. Eile A.Tšikini auhinnavõistlustel tuli ta uue isikliku rekordiga 1.40,69 elu teises 600m jooksus samuti hõbedale. Karmel on nüüd uues vanuseklassis –  U18 .

Eelmine Rahvastikuregistri muudatused uuest aastast

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content