Helista: 679 0700
E, K, N 8-16.30 T 8-18.30 R 8-14

Pargi 30 ning lähiala detailplaneeringu arutelu

Kuupäev
22. nov. 2022
Aeg
17:00 - 18:00
Asukoht
Keila linnavalitsuse saal

Keila Linnavolikogu võttis 30.08.2022 korraldusega nr 1-3/19 Keila linn, Pargi 30 ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP).
DP ala asub Keila linna loodeosas. Ala piirneb põhjast Ehitajate teega, läänest Kruusa tn-ga ja lõunast Pargi tn üksikelamutega ning Pargi 4a kinnistuga, kus asub lauluväljak. DP hõlmab Pargi tn 30 kinnistut (29601:003:0012) ja ala pindala on ca 9 ha.
DPga kavandatakse 6 viiekorruselist maksimaalset 20 korteriga korterelamut (kokku maksimaalselt 120 korterit), kus hoone esimese korruse tasandil on ca pool vajalikest parkimiskohtadest. Kahe hoonegrupi vahele ulatub looduslik haljasala, kuhu on planeeritud laste mänguala. Juurdepääsud planeeringualale on kavandatud olemasolevate sissesõiduteede baasil Kruusa tänavalt ja Ehitajate teelt. Planeering näeb ette rajada sisetänava äärde kergliiklustee laiusega ca 2,5 m.

DPga kavandatu ei ole kooskõlas üldplaneeringuga, vaid taotleb maa juhtotstarbe muutmist, asendades ühiskondlike ehitiste maa elamumaaga. Menetluses uue Keila linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve elamute arendusala.
DP avalik väljapanek toimub 03.10-16.11.2022.  Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis ja veebilehel.
DP lahendus on leitav  SIIT.

DP avalik arutelu toimub 22.11.2022 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).
Arvamusi DP kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee.

Eelmine Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu arutelu
Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content