Helista: 679 0700
E, K, N 8-16.30 T 8-18.30 R 8-14

Paldiski mnt 33 detailplaneeringu avalik arutelu

Kuupäev
6. dets. 2022
Aeg
16:30 - 17:00
Asukoht
Keila linnavalitsus

Paldiski mnt 33 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimus 21.02-07.03.2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitati kaks kirjalikku arvamust.
Ettepanek, et Geoloogide tänaval tuleb välistada rasketehnika liiklus, kuna tänav on rasketehnika jaoks liiga kitsas ja puudub jalakäijatele turvaline kergliiklustee.
Teiseks Transpordiameti tähelepanek, et riigitee liiklussagedus on suurenenud 2020. aastaks keskmise ööpäevase liiklussagedusega 11562 autot/ööp ja DP
põhilahenduse koostamise etapis tuleb hinnata lisanduvat pöördeliiklust seoses arendusalaga ja riigitee ristmiku läbilaskevõimet, sh vasakpöörderaja pikkust.
Avalik arutelu toimus 08.03.2022 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis, kus tutvustati DP eskiisi lahendust ning vastati kohapeal esitatud küsimustele. DP
eskiisi liikluslahenduse teemat arutati põhjalikult ning otsustati kaasata planeeringu koostamisse liiklusspetsialist.
Muudetud planeeringulahenduse tutvustamiseks korraldatakse uus avalik arutelu 6.12.2022 algusega 16.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis (Keskväljak 11).
DP lahendus on leitav Planeeringute avalikustamised ja teated – Keila linn

Eelmine Kõnni koolitus pensionäridele

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content