Helista: 679 0700
E, K, N 8-16.30 T 8-18.30 R 8-14

Keila linna üldplaneeringu avalik arutelu

Kuupäev
7. märts 2023
Aeg
17:00 - 18:00
Asukoht
Keila linnavalitsus

Keila linna üldplaneeringu avalik väljapanek

29.novembril 2022.a. võeti Keila Linnavolikogu otsusega nr nr 1-3/22 vastu Keila linna üldplaneering, tunnistati nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegiline hindamine ja suunati üldplaneering avalikule väljapanekule.

Vastuvõetud üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 30. 12. 2022 – 14.02.2023.  Leiad planeeringu SIIT

Üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda Keila linna kodulehel. Lisaks on avaliku väljapaneku kestel võimalik planeeringuga tutvuda tööpäeviti Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel infoletis.

Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil võimalik üldplaneeringu kohta arvamust avaldada kas kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu on plaanis korraldada 7. märtsil 2023.a.

Keila linna üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamine algatati Keila linnavolikogu 27.03.2018. a otsusega nr 7. Planeeringualaks on Keila linna haldusterritoorium. Üldplaneeringuga määratakse Keila linna edasised ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused.

Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada linna jätkusuutlik toimimine läbi efektiivse ruumi- ja maakasutuse. Asustuse suunamise, liiklusskeemide, puhke otstarbeliste tegevuste ja muu seesuguse sidumine naabervaldadega kajastatakse eraldi joonistel.

Üldplaneeringu koostamisega samal ajal viidi läbi selle keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille tulemusi ja ettepanekuid positiivsete mõjude suurendamiseks ning negatiivsete mõjude leevendamiseks võeti arvesse üldplaneeringu koostamisel.

Üldplaneeringuga pole ette nähtud olulise ruumilise mõjuga ehitise planeerimist.

Võrreldes varasema üldplaneeringuga on Keila linn jagatud väiksemateks (arendus)üksusteks, kus olenevalt nende linnaehituslikust olemusest on täpsustatud ehitus- ja maakasutuspõhimõtteid.

Sildid: Keila linn
Eelmine Raamatukogude aasta lõpetamine

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content