Helista: 679 0700
E, K, N 8-16.30 T 8-18.30 R 8-14

Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu arutelu

Kuupäev
23. nov. 2022
Aeg
17:00 - 18:00
Asukoht
Keila linnavalitsuse saal

Keila Linnavolikogu võttis 30.08.2022 korraldusega nr 1-3/20 vastu Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu (edaspidi DP). DP hõlmab Tammiku tee 4 kinnistut (29601:002:0324) ja ala pindala on ca 6,5 ha. Ala paikneb Haapsalu maanteelt hargneva Tammiku tee ääres. DP ala piirneb ida poolt Barsbütteli elamupiirkonnaga, põhja poolt Keila terviseradade puhkealaga, lõuna ja lääne poolt Tammiku teega.

Kavandatakse 3 üksikelamu- (väikeelamu), 4 paariselamu ja 10 ridaelamukrunti, kokku 45 elamuühikut. Planeeritud on ka haljasalamaa krundid, mis moodustavad  DP alast ca 40%. Samuti on kavandatud liiklusmaa krunte auto- ja kõnniteede rajamiseks Elamuühiku kohta kavandatakse 2 parkimiskohta ning elamuala juurdepääs kavandatakse Tammiku teelt.

DPga kavandatu ei ole kooskõlas üldplaneeringuga, vaid taotleb maa juhtotstarbe muutmist, asendades ühiskondlike ehitiste maa elamumaaga. Koostamisel olevas Keila linna üldplaneeringus on Tammiku tee 4 maaüksus planeeritud elamualaks.

DP avalik väljapanek toimub 03.10-16.11.2022. Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis ja veebilehel.
DP lahendus on leitav SIIT.
DP avalik arutelu toimub 23.11.2022 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).
Arvamusi DP kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee.

Eelmine Porikuu festivali avaüritus
Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content